Terve.fi

Huimaus -potilasohje

Huimaus -potilasohje

Mistä huimaus johtuu? Mikä auttaa huimaukseen? Huimaus on yleinen vaiva, joka voi haitata elämää suurestikin. Huimauksen taustalla on vain harvoin vaarallinen sairaus.
Teksti Toimitus
Mainos

Huimaus on yleinen vaiva, jonka syyt ovat moninaiset. Huimaus on usein kiusallinen vaiva, joka voi haitata elämää suurestikin. Positiivisena asiana huimauksessa on se, että huimaus todennäköisesti häviää vähitellen itsestään.

Huimauksen taustalla on vain harvoin vaarallinen sairaus.

Huimaus on hyvin subjektiivinen tunne ja se voidaan ymmärtää monella tavalla. Voidaan sanoa, että huimaus on mikä tahansa epämiellyttävä tunne siitä, ettei oma tasapaino suhteessa ympäristöön ole kunnossa.

Karkeasti jaotellen huimaus voidaan jakaa kahteen luokkaan: kiertävä huimaus ja kaatava huimaus.

Kiertävässä huimaustyypissä huimaus koetaan esimerkiksi huoneen pyörimisenä. Kaatava huimaus voidaan kokea esimerkiksi keinuttava, kaatavana tai putoavana tunteena. Kiertävä huimaus liittyy lähes aina sisäkorvan tasapainoelimien vikaan.

Tasapainosta huolehtivat viime kädessä aivot (pikkuaivot ja aivorunko), jotka keräävät elimistön tuottaman informaation monimutkaisen tapahtumasarjan kautta. Eri elimistä ja aisteista tulee tietoja, joita aivot vertaavat sisäkorvan tasapainoelimistä tuleviin tietoihin.

Jos nämä tiedot ovat ristiriidassa keskenään, koetaan huimausta. Silmät voivat esimerkiksi kertoa, että ollaan liikkeessä, mutta sisäkorvan tasapainoelimet aistivat, että ollaan paikoillaan.

Huimauksen lisäksi oireena voi olla pahoinvointia ja näköhäiriöitä. Myös poikkeavia silmän liikkeitä voi esiintyä; näitä kutsutaan nystagmukseksi eli silmävärveeksi.

Kun pikku lapsi opettelee kävelemään, ensimmäiset askeleet ovat kuin humalaisen kävelyä. Tasapaino opitaan iän mukana ja sitä voi erityisesti harjoittaa (vrt. urheilijat). Noin 40 ikävuoden jälkeen alkaa iänmukainen tasapainon heikkeneminen.

Huimauksen taustalla on yleensä jokin tasapainon ylläpitoon liittyvän elimen häiriö. Vika voi olla silloin raajojen tai niskan asentotunnossa, tai sisäkorvassa.

Kiusallisin on aivojen tasapainokeskuksen vika, jolla on huono ennuste korjaantua itsestään. Vian esiintyessä useammassa tasapainoa säätelevässä elimessä, oireet ovat yleensä voimakkaampia, kuin esimerkiksi vian esiintyessä vain toisessa tasapainoelimessä.

Huimauksen syitä

 

Huimauksen hoito

Huimaus menee usein itsestään ohi elimistön tottuessa “uuteen tilanteeseen”. Lääkehoidosta voi olla hyötyä silloin, kun vika paikallistuu sisäkorvaan (esim. Ménièren tauti), tai jos halutaan tilapäisesti lievittää huimauksen tuomaa pahanolontunnetta.

Huimauskuntoutuksella on saatu parhaita tuloksia hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa, missä ns. liikehoito parhaimmillaan poistaa huimauksen aiheuttajan ja siten oireet saman tien.

Elämäntavoilla on pieni merkitys huimauksen hoidossa. Noudattamalla terveellisiä elämäntapoja välttäen tupakkaa, alkoholia ja liiallista rasvaa voi jossain määrin vähentää huimauksen riskiä. Rauhoittavia lääkkeitä tulee välttää.

Paniikkihäiriöön liittyvää huimausta hoidetaan paniikkihäiriön hoitoon tarkoitetuilla lääkkeillä. Muuten tulee välttää rauhoittavasti vaikuttavia lääkkeitä, vaikka ne voivat väliaikaisesti oloa helpottaakin. Ne voivat jopa estää tilan pysyvän paranemisen.

Kuntoutuksessa käydään läpi aktiiviharjoitteita, joilla pyritään säätämään aivojen tasapainokeskukset uudestaan. Jos huimausta esiintyy vain tietyissä liikkeissä, pyrkii ihminen vaistonvaraisesti välttämään näitä liikkeitä. Huimauksen välttäminen kuitenkin vain estää ja pitkittää luontaista paranemista, johon kuntoutuksella juuri pyritään.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin pyörittävää huimausta kaikissa ikäryhmissä aiheuttava huimaus. Pyörittävä tunne ei kuitenkaan aina ole hyvin selvä.

Tyypillistä on, että huimaus tulee esiin kumartuessa, ylös katsoessa tai esim. makuulla päätä kääntäessä. Se alkaa 1 – 2 s viiveellä ja laantuu ja vaimenee 15 – 20 s kuluessa, kun pää on paikallaan. Liikettä toistettaessa huimaus ilmaantuu uudelleen, mutta usein hieman vaimeampana.

Nimensä mukaisesti tilanne on hyvänlaatuinen, vaikkakin usein kiusallinen ja joskus jopa invalidisoiva. Hoidon periaate on, että tasapainoelinten kaarikäytäviin joutunut ylimääräinen sakkaumamateriaali pyritään tyhjentämään kaarikäytävästä pään ja vartalon kiertoliikkeellä. Suunnan määrää se, missä kaarikäytävässä vika kulloinkin on.

Huimauksen kuntoutusharjoitteet

Kuntoutusharjoitteiden tarkoituksena on sopeuttaa aivot toimimaan uudessa informaatioympäristössä, joka aiheutuu jonkin tasapainoa ylläpitävän elimen häiriötilasta. Harjoitteista kuuluu tehdä ne, jotka tuovat huimauksen parhaiten esiin ja sopivat sinulle parhaiten.

Harjoitteet tulee tehdä silmät auki, jotta voit tarvittaessa kohdistaa katseen johonkin liikkumattomaan kohteeseen.

Tee jokainen harjoitus nopeasti viisi kertaa peräkkäin ja odota sen jälkeen, että epämiellyttävät tuntemukset häviävät. Toista harjoitukset kaksi kertaa päivässä. Noudata harjoitusohjelmaa lääkärin tai fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti.

Tuloksia voidaan odottaa noin kahdessa kuukaudessa, taudista riippuen.

 1. Istu selkä suorana, jalat vuoteella ja katse suunnattuna eteenpäin. Laskeudu tästä asennosta nopeasti selin makuulle.
 2. Makaa selälläsi vuoteella, katse suunnattuna ylös. Käänny nopeasti vasemmalle kyljelle.
 3. Makaa vasemmalla kyljellä vuoteella, katse suunnattuna eteenpäin. Käänny nopeasti oikealle kyljelle.
 4. Makaa oikealla kyljellä vuoteella, katse suunnattuna eteenpäin. Käänny nopeasti selin makuulle.
 5. Makaa vuoteella selälläsi, katse suunnattuna ylös. Nouse nopeasti istumaan.
 6. Istu selkä suorana, jalat vuoteella ja katse eteenpäin suunnattuna. Laskeudu nopeasti selin makuulle ja käännä samalla päätä vasemmalle. Nouse tämän jälkeen nopeasti takaisin istumaan.
 7. Istu selkä suorana, jalat vuoteella ja katse suunnattuna eteenpäin. Laskeudu nopeasti selin makuulle ja käännä samalla päätä oikealle. Nouse tämän jälkeen nopeasti takaisin istumaan.
 8. Istu selkä suorana, jalat vuoteella ja katse suunnattuna eteenpäin. Laskeudu nopeasti selin makuulle ja nouse sitten nopeasti takaisin istumaan.
 9. Seiso selkä suorana ja katse eteenpäin suunnattuna. Pyörähdä yksi kierros vastapäivään vasemman kantapään varassa.
 10. Seiso selkä suorana ja katse eteenpäin suunnattuna.. Pyörähdä yksi kierros myötäpäivään oikean kantapään varassa.
 11. Istu tuolilla ja kumarru eteenpäin, katse suunnattuna lattiaan. Ojenna ylävartalo suoraksi ja käännä samalla päätä vasemmalle.
 12. Istu tuolilla ja kumarru eteenpäin, katse suunnattuna lattiaan. Ojenna ylävartalo suoraksi ja käännä samalla päätä oikealle.
 13. Istu selkä suorana ja käännä päätä nopeasti kolme kertaa oikealle.
 14. Istu selkä suorana ja käännä päätä nopeasti kolme kertaa vasemmalle.
 15. Istu tuolilla ja kumarru eteenpäin, katse suunnattuna lattiaan. Ojenna sen jälkeen ylävartalo nopeasti suoraksi.
 16. Istu tuolilla ja nyökkää nopeasti kolme kertaa.

Lähteet:

Eroon huimauksesta luonnollisella tavalla ja Tietoisku huimauspotilaalle. Julkaisija Solvay Human Health.

Julkaistu: 27.6.2006