Läppävika
Läppävika, sen oireet ja hoito - lue asiantuntijoidemme laatima tietopaketti.

Sydämessä on neljä läppää: aortan ja keuhkovaltimon tyvessä sekä molempien eteisten ja kammioiden välissä. Läpät estävät sydänlihaksen pumpatessa veren virtauksen väärään suuntaan. Läpät aukeavat ja sulkeutuvat jokaisen sydämen pumppaussyklin aikana. Stetoskoopilla lääkäri kuulee läppien sulkeutumisäänet. Läppäviat voidaan kuulla sydämen sivuääninä, ylimääräisinä ääninä läppien sulkeutumisäänten välissä. Tarkemman kuvan läppien toiminnasta saa sydämen kaikututkimuksella.

Lue lisäksi läppävikojen oireista.

Läppäviat ovat yleensä hankittuja. Harvat tapaukset ovat synnynnäisiä. Hankittu läppävika tarkoittaa, että se on esimerkiksi seurausta infektioista tai jostain sairaudesta. Suurin osa läppävioista on kuitenkin sananmukaisesti hankittu syömällä epäterveellistä ruokaa, jotka sisältävät paljon rasvaa ja suolaa. Korkeat rasva-arvot ja epäterveelliset elämäntavat lisäävät etenkin aorttaläpän ahtauman todennäköisyyttä iäkkäämmillä ihmisillä.

Rasvat ja suolat kalkkeuttavat läpän rakennetta, jolloin sen toiminta vaikeutuu ja läpän aukko pienenee. Hiippaläpän vuoto on aikuisväestön yleisin läppävika. Aorttaläpän ahtautuma on vanhuksien yleinen läppävika.

Tietoa läppävian hoidosta.

Juuri aorttaläpän ahtautuminen on läppävioista kaikkein tärkein ja vaarallisin, koska sen seurauksena voi todennäköisimmin ilman hoitoa syntyä sydämen vajaatoiminta. Vajaatoiminta on siitä hankala tapaus, ettei sitä pystytä parantamaan sen jälkeen kun se on kehittynyt. Sen etenemistä voidaan hidastaa, mutta se lopulta johtaa sydämen toiminnan heikkenemiseen, sydänlihaksen hapenpuutteeseen ja pahimmassa tapauksessa kohtalokkaaseen sydäninfarktiin.

Lisätietoa läppäviasta.

Lähteet:

Läppäviat. Airaksinen J, Aalto-Setälä K, Hartikainen J, Huikuri H, Laine M, Lommi J, Raatikainen P, Saraste A (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim 2016, s. 817 – 878.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi