Terve.fi

Milloin potilaalle pitäisi suorittaa sydämen ultraäänitutkimus?

Milloin potilaalle pitäisi suorittaa sydämen ultraäänitutkimus?
Sydämen ultraäänitutkimus: Sydämen ultraäänitutkimus on potilaalle kivuton ja vaaraton tutkimusmenetelmä, jolla selvitetään sydämen rakenteet sekä arvioidaan sydänlihaksen toimintakyky. Toiminnan arvioimiseen liitetään myös Dopplertutkimus, jolla voidaan mitata ja selvittää verenvirtausnopeus- ja suunta.
Julkaistu 17.7.2006

Sydämen ultraäänitutkimus on potilaalle kivuton ja vaaraton tutkimusmenetelmä, jolla selvitetään sydämen rakenteet sekä arvioidaan sydänlihaksen toimintakyky.

Toiminnan arvioimiseen liitetään myös Dopplertutkimus, jolla voidaan mitata ja selvittää verenvirtausnopeus- ja suunta. Tutkimus tehdään yleensä rintakehän päältä eikä vaadi esivalmisteluja ja voidaan tehdä Poruksessa.

Miksi tutkimus tehdään?

Sydämen ultraäänitutkimuksen tärkeimmät aiheet ovat:

  • hengenahdistuksen syyn selittäminen
  • poikkeavan voimakkaan sivuäänen syyn selvittäminen
  • läppävikojen vaikeusasteen arviointi ja seuranta
  • sydämen vajaatoimintaoireiston taustalla olevan syyn selvittäminen sekä sydämen luotettavan koon arvioiminen vajaatoimintaepäilyssä
  • sydämen toimintakyvyn arvioiminen sydäninfarktin jälkeen
  • usein sydämen ultraäänitutkimus on tarpeellinen pitkittyneen ja syyltään tuntemattoman kuumeen selvittelyssä varsinkin, jos sen yhteydessä kuullaan uusi sydämen sivuääni
  • sydämen vajaatoimintalääkitystä suunniteltaessa ja tiettyjen rytmihäiriölääkkeiden sopivuutta arvioitaessa on sydämen ultraäänitutkimuksesta apua
  • synnynnäisten sydänvikojen havaitseminen, tosin diagnosoimattomat synnynnäiset sydänviat aikuisväestöllä ovat nykyisin harvinaisia, koska ne yleensä kattavan neuvolajärjestelmän ansiosta havaitaan jo lapsuudessa.

Merkittävissä läppävioissa on melkein aina kuultavissa tavallista voimakkaampi sydämen sivuääni. Läppäviat yleistyvät potilaan ikääntymisen myötä. E voivat myös kehittyä sydämen sisäkalvon tulehdusten yhteydessä myös nuorille potilaille.

Aorttaläpän ahtauma

Merkittävä aorttaläpän ahtauma todetaan yli 75 vuotiaista jopa 3 %:lla. Muutos saattaa olla hengenahdistuksen ja rintakivun syynä. Keski-iässä aorttaläppä voi ahtautua ennenaikaisesti, mikäli läppä on synnynnäisesti poikkeava. Aorttaläpän ahtauma näkyy kalkkiutuneen läpän huonona avautumisena, ja ahtautuneessa läppäaukossa mitataan kiihtynyt veren virtausnopeus. Aorttaläpän vuoto on myöskin hyvin osoitettavissa ultraäänitutkimuksessa. Merkittävässä vuodossa oireena on usein hengenahdistus, harvemmin rintakipu. Vuoto on helposti osoitettavissa väridopplertutkimuksessa, ja ajan myötä aortan poikkimitta sekä sydämen kammion koko yleensä suurentuvat.

Hiippaläppävika

Hiippaläppävikojen syynä oli aiemmin tavallisesti reumakuume, joka on nykyään hyvin harvinainen. Sen sijaan sydämen vasemman eteisen ja kammion välillä sijaitsevan hiippaläpän vuodon syynä ovat nykyään yleensä läpän rappeutuminen, läppäjänteiden pettäminen joko tulehduksellisen syyn tai rappeutumisen takia sekä sydäninfarktin aiheuttama läppävuoto. Hiippaläpän vuotoa epäiltäessä tarkastellaan ultraäänitutkimuksessa läpän liikettä, sen rakennetta sekä läppäjänteiden toimintaa. Väridopplertutkimuksella saadaan lisäksi käsitys vuodon suuruudesta. Kroonisemmassa vuodossa nähdään sydämen vasemman kammion ja eteisen koon suureneminen. Oireellisessa läppävuodossa harkitaan leikkaushoitoa tapauskohtaisesti. Oireettomassa vuodossa voi leikkaus olla aiheen, mikäli sydämen koko suurentuu tiettyihin raja-arvoihin ja/tai sydämen toimintakyky todetaan normaalia alhaisemmaksi. Hiippaläpän ahtauman syy on reumakuume, mitä Suomessa juuri ei enää esiinny. Hiippaläpän ahtaumaa tavataankin enää vanhuksilla tai kehitysmaista Suomeen tulleilla pakolaisilla. Reumakuume aiheuttaa läpän arpeutumisen ja paksuuntumisen, jolloin läpän avautuminen heikkenee. Oireena on tavallisesti hengenahdistus. Läpän paksuuntuminen ja kalkkiutuminen sekä normaalia pienempi läppäaukko näkyvät hyvin ultraäänitutkimuksessa.

Rinta-aortan laajentuminen

Rinta-aortan laajentumiselle on useita syitä: reumaattiset taudit, aortan tulehdukset sekä sukualttius. Aortan laajentuma on usein oireeton, ja se saattaa tulla sattumalöydöksenä esille keuhkokuvauksessa. Rinta-aortan laajentumisen aste on tarkasti arvioitavissa ultraäänitutkimuksessa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että laajentuman saavuttaessa tietyt mitat sen puhkeamisriski on kohonnut. Tällöin on harkittava tapauskohtaisesti leikkaushoitoa, koska tilanne voi muodostua hengenvaaralliseksi.

Sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta on oireyhtymä, jonka taustalla oleva syy tulisi aina selvittää. Yleensä taustalla on hoitamaton verenpainetauti tai sepelvaltimotauti ja sen aiheuttaman sydän infarktin jälkitila. Luotettavan sydämen vajaatoiminnan osoittaminen saattaa olla tavallisessa lääkärin tutkimuksessa vaikeaa etenkin naisilla. On todettu, että jopa yli 50 % diagnooseista on virheellisiä, ja oireet ovat johtuneet täysin muista kuin sydänperäisistä syistä. Tämä saattaa johtaa siihen, että potilaille aloitetaan turhia lääkityksiä ja vaste hoidolle on huono. Olennaista on, että pysyvää lääkehoitoa ei tule aloittaa ennen kuin sydämen vajaatoiminnasta on täysi varmuus. Epäselvissä tapauksissa sydämen ultraäänitutkimus on suureksi avuksi sydämen vajaatoiminnan diagnosoinnissa. Sen avulla voidaan luotettavasti osoittaa sydämen koon suurentuminen sekä sydänlihaksen heikentynyt pumppaustoiminta. Sydämen ultraääniseuranta on tärkeää etenkin nuorilla sydämen vajaatoimintaa potevilla potilailla, iäkkäille potilaille usein hyvä oireenmukainen seuranta on riittävää. Sydäninfarktin jälkeen voi myöskin kehittyä oireeton sydämen vajaatoiminta, missä sydämen koko ja toimintakyky on alentunut. Nykyään tiedetään, että myös nämä potilaat hyötyvät vajaatoiminnassa käytetystä lääkehoidosta. Tämän takia kaikille infarktin sairastaneille tulisi jossakin vaiheessa suorittaa sydämen ultraääni tutkimus.

Sydämen ultraäänitutkimus

Sydämen ultraäänitutkimus on helposti saatavilla oleva tutkimus, joka ei rasita potilasta. Tutkimus voidaan tehdä Lääkärikeskus Poruksessa. Siihen ei liity haittavaikutuksia ja se on turvallinen myös raskaana oleville. Tutkimuksen aikana potilas makaa kylkiasennossa yläruumis paljaana. Tutkimus kestää noin 20-30 minuuttia tapauksesta riippuen. Nykyisillä ultraäänilaitteilla näkyvyys on yleensä hyvä.

1 kommentti