Terve.fi

Verenpaineen mittaus

Verenpaineen mittaus
Verenpaineen mittaus tehdään usein elohopeamittarilla tai automaattisella verenpainemittarilla.
Julkaistu: 6.7.2018

Verenpaineella tarkoitetaan elimistössä valtimoissa vallitsevaa painetta. Verenpaine ilmoitetaan kahtena eri lukuna, korkeampana systolisena ja matalampana diastolisena paineena esim. 140/90 mmHg. Normaalit verenpainelukemat vaihtelevat iän mukaan.

Verenpaineen oikein suoritettu mittaaminen on verenpainetaudin hoidon ja tutkimisen perusta. Verenpaine on herkkä reagoimaan kaikenlaiseen häiriöön. Yksittäisen mittauksen korkeat arvot saattavat säikäyttää, mutta vain neljän, eri päivänä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvon perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä mitattavan henkilön verenpainetasosta. Mittaus suoritetaan neljän päivän sarjoissa.

Ennen mittausta tulee olla puolen tunnin ajan ponnistelematta ja tulisi pyrkiä rentoutumaan mahdollisimman hyvin. Kun kokee olevansa rentoutunut, voidaan mittaus aloittaa. Lisäksi pitäisi olla juomatta kahvia, teetä ja kolajuomia, syömättä runsaita aterioita ja tupakoimatta puoli tuntia ennen mittausta. Mittaus tulee suorittaa kaksi kertaa ja keskiarvotulos merkitä verenpaineseurantakorttiin.

Kun verenpaine on saatu tavoitetasolle eikä potilaalla ole lisäsairauksia, riittää kotiseuranta neljän päivän mittaussarjoina kolmen kuukauden välein tai terveydenhoitajan mittaus 3–4 kuukauden välein. Jos verenpaine on tavoitetasolla, lääkärintarkastus on tarpeen kerran vuodessa, muutoin useammin.

Verenpaineen mittaamiseen on kehitetty useita eri menetelmiä. Lääkärin vastaanotolla käytetään useimmiten elohopeamanometria, jossa yleensä oikean olkavarren ympärille kierrettyyn mansettiin pumpataan painetta niin että systolinen paine ylittyy. Tämän jälkeen painetta hitaasti alennetaan samalla kuunnellen kyynärtaipeesta stetoskoopilla valtimosta kuuluvia ääniä. Lääkäri kykenee näiden äänten muutosten perusteella määrittämään systolisen ja diastolisen paineen.

Automaattinen verenpainemittari toimii paljolti samoilla periaatteilla kuin elohopeamanometrikin, automaatissa ei kuitenkaan käytetä stetoskooppia, vaan laite itse osaa määrittää systolisen ja diastolisen paineen. Verenpainemittareiden laatu vaihtelee huomattavasti, ja ennen mittarin hankkimista kannattaa kysyä suosituksia omalta lääkäriltä tai terveydenhoitajalta. Kotimittari tulisi kalibroida joka toinen vuosi.

Lähde:

Verenpaineen mittaus, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim, 2017.

1 kommentti