Terve.fi

Yleistietoa välikorvatulehduksesta

Yleistietoa välikorvatulehduksesta
Välikorvatulehdus tutkitaan korvakäytävän tähystyksellä. Jopa 70 % lapsista on sairastanut välikorvatulehduksen ennen 2 ikävuotta.
Teksti
Julkaistu: 3.7.2006

Välikorvatulehduksen diagnoosi perustuu lääkärin tekemään korvakäytävän tähystykseen eli pneumaattiseen otoskopiaan. Käytännössä tämä tapahtuu katsomalla korvaan tähystimellä (otoskooppi), ja pumppaamalla korvakäytävään ilmaa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tärykalvon muotoon, väriin, läpikuultavuuteen, heijasteeseen ja liikkuvuuteen. Välikorvatulehdukseen viittaavia löydöksiä ovat mm. tärykalvon pullotus, punoitus, sameus, läpikuultamattomuus ja heikentynyt tai kokonaan hävinnyt liikkuvuus. Tympanometri on myös tärykalvon liikkuvuutta mittaava laite, jota voidaan käyttää korvatulehdusten selvittelyissä. Se on hyvä löytämään etenkin terveitä korvia. Sillä ei voida kuitenkaan täysin korvata tähystämistä.

Välikorvatulehduksen seuranta

Mikäli oireilu jatkuu lääkityksestä huolimatta noin 3-5 vuorokautta kuurin aloittamisen jälkeen, on hyvä käydä uudestaan lääkärillä tarkistuttamassa välikorvan tilanne. On hyvä kuitenkin ymmärtää, että vaikka välikorvatulehdus olisikin paranemassa, sitä edeltäneen virustulehduksen oireet (nuha, yskä, kuume) voivat jatkua. Viruksiinhan antibiootit eivät tehoa.

Välikorvatulehduksen jälkeen suositellaan jälkikontrollin tekemistä noin kuukauden kuluttua lääkekuurin aloittamisesta. Jälkitarkastuksen tarpeellisuutta on hyvä kuitenkin miettiä jokaisen potilaan kohdalla erikseen huomioiden potilaan ikä, kielellinen kehitys ja perussairaudet. Rutiininomainen tarkastuskäynti ei ole tarpeen vanhemmille lapsille, joilla ei ole viitteitä kuulon alenemasta ja jotka ovat parantuneet oireettomiksi. Kontrollissa varmistetaan, että tulehduksen yhteydessä välikorvaan kertynyt, kuuloa heikentävä erite poistuu.

Erikoissairaanhoitoon lähettämistä suositellaan, jos

  • on viitteitä välikorvatulehduksen komplikaatiosta (esim. kasvohermohalvaus tai kartiolisäkkeentulehdus).
  • märkävuoto korvasta jatkuu yli 7 vrk asianmukaisesta mikrobilääkehoidosta huolimatta.
  • välikorvan nesteily ei ole hävinnyt 3 kuukaudessa .
  • puolen vuoden aikana potilaalla on ollut yli 3 välikorvatulehdusta tai vuoden aikana yli 4.
  • lapsella on ennestään merkittävä kuulovamma.

Välikorvatulehduksen yleisyys ja perinnöllisyys

Äkillinen välikorvatulehdus on yksi lasten yleisimpiä tulehdustauteja. Se on tavallisin 6-24 kk iässä ja arviolta 70 % lapsista on sairastanut vähintään yhden korvatulehduksen 2 vuoden ikään mennessä.

Perinnöllisen alttius on yksi merkittävimmistä välikorvatulehduksen riskitekijöistä. Jos lapsen vanhemmat tai vanhemmat sisarukset ovat sairastuneet toistuviin korvatulehduksiin nuorempana, lapsen riski sairastua korvatulehdukseen on suurentunut vaikka muita riskitekijöitä (esim. päivähoito, tupakan savu) vältettäisiinkin.

Välikorvatulehduksen ennuste

Välikorvatulehduksen ja sen jälkeisen nesteilyn aikana lapsi kuule tavallista huonommin, mikä joidenkin tutkimusten mukaan voi vaikuttaa kielelliseen kehitykseen ja näkyä ainakin väestötasolla oppimistuloksissa vielä kouluiässäkin. Kuulon turvaamiseksi ja kuulon vaihtelun välttämiseksi toistuvia välikorvatulehduksia (yli 3 sairastettua tulehdusta puolen vuoden aikana tai yli 4 vuoden aikana) sairastaville harkitaan nesteilyn estävien tärykalvoputkien asettamista. Ne myös vähentävät jonkin verran välikorvatulehdusten ilmaantumista. Joka tapauksessa korvakierre loppuu käytännössä lähes aina ilman hoitoakin muutaman vuoden ikään mennessä. Välikorvatulehduksen vakavat komplikaatiot, kuten tulehduksen leviäminen kallon luulokerostoihin, ovat erittäin harvinaisia.

Lähteet:

Välikorvatulehdus (lasten äkillinen). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017.

Jero J. Äkillinen välikorvatulehdus aikuisella, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

H66.0 Akuutti märkäinen välikorvan tulehdus

Kommentoi »