Vaihda vastoinkäymiset hyödyksi

Vaihda vastoinkäymiset hyödyksi
Kyky kääntää negatiiviset elämässä eteen tulevat asiat tai kokemukset hyödyksi auttaa kohtaamaan elämän itsevarmasti ja tehokkaasti.
Julkaistu 13.11.2014

Näkökulman vaihtamisen taito

Loukkaantuminen tai flunssa katkaisee hyvän harjoittelujakson ja sinua harmittaa, kun et pääse liikkumaan. Silloin sinulla on kenties pitkästä aikaa mahdollisuus valmistautua tenttiin huolella tai lukea joululahjakirja. Näin voit löytää tilanteesta positiivisen tarkoituksen.

Kun käsillä olevasta aiheesta, tilanteesta tai käyttäytymisestä puhutaan eri tavalla, toisesta kehyksestä käsin, voidaan asia tai tilanne nähdä uudesta näkökulmasta. Näkökulman vaihtaminen avaa uusia tapoja ymmärtää. Jos katsot tätä päivää tulevaisuudesta käsin, se saattaa avata uusia tapoja reagoida tämän päivän tilanteeseen tai asioihin. Kun oppii käyttämään näkökulman vaihtamisen taitoa, pystyy säilyttämään alati mielentyyneyden ja se helpottaa kaikkea sosiaalista kanssakäymistä. 

Uudelleenmäärittely ratkaisuna

Asian tai tilanteen uudelleenmäärittelyn tai näkökulman vaihtamisen kautta voimme muuttaa ajatustamme koetusta tilanteesta. Kun se asetetaan toisiin kehyksiin, jotka sopivat tilanteen faktoihin yhtä hyvin tai jopa paremmin, koko tilanteen merkitys muuttuu. 

Eräs asumuserossa oleva rouva kertoi olevansa ”nipottaja” siisteysasioissa ja saavansa aina hirveän kohtauksen heti kotiin tullessaan, kun eteinen oli sekaisin kengistä ja vaatteista. Rouva ei halunnut erota, mutta halusi eroon turhasta nipotuksestaan, joka hankaloitti perheen ilmapiiriä.

Kysyin rouvalta, voisiko hän kotiin tullessaan ajatella tilanteen uudelleen ja nauttia siitä, että eteinen on sekaisin, koska se tarkoittaa, että kodissa on elämää ja hän ei ole siellä yksin eronneena. Seuraavan kerran tavatessamme, rouva kertoi käsityksensä eteisen kaaoksesta muuttuneen, koska näki asiat eri valossa. Hän ajatteli eri tavalla, hänestä tuntui erilaiselta ja hän käyttäytyi eri tavalla. Hänen ärtymyksensä oli haihtunut ja perhe-elämä muuttui sopuisaksi.

Uudelleenmäärittely on voimakas väline konfliktien ratkomiseen ja sovitteluun. Helposti ajattelemme riitatilanteessa kapeasti, että toinen on paha. Kun ajattelemme, mitä kaikkea muuta hän on, tai yritämme löytää hänestä tai hänen teostaan positiivista sanottavaa, käsitys hänestä ja tilanteesta muuttuu. Emmehän voi koskaan tietää, mitä kaiken takana on. Kun ajatuksemme toisesta muuttuvat, myös tunteemme ja sitä kautta toimintamme häntä kohtaan muuttuvat. Omista pinttyneistä mielipiteistä luopuminen on merkki henkisestä sopeutumiskyvystä.

Näkökulman vaihtaminen osana menestyksen salaisuutta 

Menestys ei ole kiinni synnyinlahjoista. Ihmiset, jotka menestyvät elämässä osaavat hyödyntää omia voimavarojaan, vahvoja puoliaan ja kääntää vastoinkäymiset voitoksi. Vaikeudet ja epäonnistumiset opetellaan näkemään uusin silmin ja hyödynnetään niistä saatava oppi näkökulman vaihtamisen avulla. 

Yksi osa menestyksen salaisuutta on reflektointi muiden kanssa. Keskustelemme tapahtuneesta ja siitä, mitä se merkitsee suhteessa tavoitteisiin ja päämääriin, ja saamme palautetta sekä uutta näkökulmaa tilanteeseen. Sitä kautta opimme kokemuksistamme.

Miten uudelleenmäärittelyä voi harjoitella?  

  1. Mieti, millä tavalla tulkitset jonkun käytöstä. Millä muulla tavalla voisit tilanteen kuvata? Harjoita itseäsi keksimään useita mahdollisia vaihtoehtoisia tulkintoja samasta käyttäytymisestä.
  2. Keskustele ja reflektoi ihmisten kanssa sekä pyydä palautetta. Näin saat uusia näkökulmia tilanteeseen ja opit kokemuksistasi.
  3. Kiinnitä tietoisesti huomiota omiin vahvuuksiisi ja hyödynnä niitä kaikissa tilanteissa, omien heikkouksien murehtimisen sijasta. Positiivisen psykologian piirissä pyritään kehittämään tapoja ennaltaehkäistä psykologisten ongelmien syntyä mm. kehittämällä luonteen vahvuuksia ja hyveitä.
  4. Mieti, mikä oli vastoinkäymisen tai epäonnistumisen positiivinen tarkoitus.

Kirjoittaja on perheterapeutti, NLP Master Practice ja LCF Life Coach.

Lue myös:

Kommentoi »