Hyvinvointi

Mitä hyötyä on optimistisuudesta?

Optimistisuus ja positiivinen elämänasenne ovat tässä ajassa kovassa nosteessa.

Teksti Mari Ståhlberg
Kuvat Fotolia
23.3.2016

Uskotaan, että asenne on se joka ratkaisee. Aina. Toisaalta kuullaan jopa turhautuneita kommentteja tämän kaltaista haihattelua kohtaan. Mutta onko todella haihattelua kohdata edessä oleva päivä toiveikkain ja positiivisin mielin?

Taktisesti optimisti

Optimistisuutta ja myönteistä elämänasennetta on tähän päivään mennessä ehditty tutkia paljon. Positiivisen psykologian aalto 1960-luvulla käynnisti lukuisat tutkimukset ihmisen vahvuuksista ja tuloksista saamme nyt ammentaa. On havaittu, että optimistisuus ei ole haihattelua eikä pelkästään positiivista ajattelua. Optimistisessa maailman tarkastelussa oleellisinta on tietoisuus itsestä ja ympärillä vaikuttavista tekijöistä. Optimistisella elämänasenteella tarkoitetaan toiveikasta sekä tulevaisuusorientoitunutta tavoitteellista, joustavaa, realistista ja kehittävää suhtautumista ympärillämme vaikuttaviin tekijöihin. Osalle ihmisistä tämä on luontaista, mutta kykyä on niin ikään mahdollista oppia.

Lue myös: Näin löydät sisäisen hyvän olosi

Oma asennoitumisemme ympärillämme vaikuttaviin tekijöihin on keskeinen, muttei kuitenkaan syy olla huomioimatta elämäämme luonnollisesti liittyviä kehityskohteita. Haasteet ja koettelemukset kuuluvat olennaisena osana elämään ja yksi ihmisen vahvuuksien psykologian keskeisimmistä tehtävistä onkin ymmärtää, kuinka kielteiset ja myönteiset kokemukset vaikuttavat yhdessä. Oleellista on se, kuinka haasteita hallitaan ja miten ne ylitetään.

Lue myös: Oletko liian ankara itsellesi

Optimististen ihmisten on havaittu kiinnittävän keskivertoa enemmän huomiota tavoiteltavaan asiaan liittyviin kielteisiin tekijöihin. He tosin eivät kiinnitä niihin huomiota lannistuakseen vaan stimuloidakseen ongelmanratkaisuaan ja näin saavuttaakseen päämääränsä tehokkaammin.

Koska optimistisille ihmisille on tyypillistä nähdä tulevaisuutensa sekä mahdollisuutensa myönteisessä valossa, vahvistaa se luonnollisesti heidän intoaan kulkea kohti tavoitteitaan. Tavoitteita määriteltäessä, optimistit kykenevät lisäksi joustavuuteen muunnellakseen käyttäytymistään koko matkan tavoitetta kohti kulkiessaan.

Tämänkaltainen lähestymistapa tuottaa usein myös todennäköisesti hyviä tuloksia. Optimistisen asennoitumisen luonteen ollessa moninainen, ei voida myöskään määrittää vain yhtä tiettyä tapaa kohdata maailmaa optimistisesti. Tästä johtuen sen sijaan että pyrkisi vain olemaan myönteisempi, on viisaampaa tietoisesti kasvattaa itsessään ja elämässään jo olemassa olevia vahvuuksia sekä lisätä pala kerrallaan positiivista asennoitumista maailman tarkasteluun.

Lue myös: Näin hyväksyt itsesi

Keskity siihen, mitä haluat vahvistaa

Se mitä ajattelet, vaikuttaa merkittävästi siihen miten koet. Elämässäsi vahvistuu se mihin mielesi keskittyy. Tästä näkökulmasta ei ole yhdentekevää minkälaisella asenteella aamuusi heräät. Jo pelkästään viikon mittaisella uudelleen orientoitumisella on huomattava vaikutus.

Myönteisellä asenteella on tutkitusti positiivinen vaikutus elämään – kokeile itse!

  • Maanantai Kiinnostu toiveistasi. Kysy itseltäsi aamulla mitä toivot edessä olevalta päivältä.
  • Tiistai Vaihda sana pitäisi sanaan haluan. Pyri tietoisesti tekemään enemmän haluan sanan tuottamia toimia.
  • Keskiviikko Ole läsnä. Pyri olemaan tekemisen sijaan. Palauta mieltäsi aktiivisesti siihen hetkeen ja toimeen, jossa olet.
  • Torstai Keskity. Kun edessä on siirtyminen seuraavaan tehtävään, keskity hetkeksi itseesi. Sulje silmäsi, hengitä syvään ja keskity siihen, mitä olet aloittamassa.
  • Perjantai Katso ympärillesi. Huomioi ympärilläsi tapahtuvia hyviä asioita.
  • Lauantai Inspiroidu kaikesta hyvästä. Kiitä asianomaisia hyvästä, jota elämässäsi on. Ja kyllä, erityisesti itseäsi!
  • Sunnuntai Rentoudu ja lepää. Ymmärrä, miten tärkeä tehtävä joutenololla on uusien toiveiden näkyväksi tulemiselle.

Kirjoittaja Mari Ståhlberg on kasvatustieteen maisteri sekä LCF Life Coach.

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi