Terve.fi

Uskallanko aloittaa tai jatkaa jo aloitettua hormonikorvaushoitoa?

Meillä Suomessa hormonikorvaushoito (HRT) aloitetaan pääsääntöisesti vaihdevuosioireista kärsivälle naiselle. Kun hikoilu, kuumat aallot ja unettomuus häiritsevät siinä määrin jokapäiväistä elämää, että elämä alkaa olla raahautumista päivästä toiseen rima väpättäen, on viimeistään syytä miettiä, toisiko HRT:n aloitus entisen tytön paikalle. Vaihdevuosi-ikään sattuu yhtäaikaisesti monia muita stressaavia tilanteita: huoli omasta terveydestä ja vanhenemisesta, pelko viehättävyyden menetyksestä, omien vanhempien sairauksista ja hoidosta.

Lapsien lähtö kotoa tuo oman haikeutensa. Työpaikoilla kilpailu on kova, eikä uneton jaksa tehdä naisille tyypillisiä tarkkuutta tai empatiaa vaativia töitä.

Jos nainen on oireeton, ei ole mikään kansalaisvelvollisuus käyttää HRT:tä. Ulkonäön vuoksi sitä tuskin kukaan aloittaa eikä se siihen juuri autakkaan – ihon merkittävää paksunemista ei tapahdu. Tympeä ilme ei hormonilaastarilla poistu, ellei sitä liimaa suupieliä kohottamaan. Vaihdevuosioireet kestävät yleensä kolmisen vuotta, harvalla onnettomalla hautaan asti.

Nykyisen käytännön mukaisesti meillä on pyrkimyksenä määrätä vain sen verran estrogeenia, että lääkkeestä saadaan irti kaikki sen hyvät puolet: oireiden laantuminen sekä säilymään hyvät vaikutukset luustoon ja mahdollisimman vähäinen vaikutus rintoihin. Euroopassa käytetään pääsäänöisesti ns. luonnollisia estrogeeneja poiketen amerikkalaisesta käytännöstä.

Kuinka kauan hoidetaan ja onko muita valmisteita kuin estrogeeni?

Moni nainen miettii, pitääkö näitä nyt sitten syödä loppuelämän. Jos mahdolliset haittavaikutukset pelottavat, lääkityksen voi yrittää lopettaa esimerkiksi 3 vuoden kuluttua. Suurella osalla kuitenkin haitalliset oireet palaavat ja uuden yrityksen voi tehdä esimerkiksi vuoden kuluttua. Esimerkiksi jossakin vaikeassa elämäntilanteessa on tuskin viisasta yrittää lopetusta. Moni suunnitteleekin päätöskohdan olevan eläkkeelle jäännissä. Vaihdevuosioireiden helpotukseen on kokeiltu myös masennuslääkkeitä kohtuullisen hyvin tuloksin. Rohdosvalmisteilla voi saada myös jonkin verran lievitystä oireisiin. Niitä tulee käyttää pakkauksessa olevan suosituksen mukaisesti. Käyttäjän on myös syytä huolehtia gynekologisista tarkastuksista ja muistettava mainita lääkärille em. rohdosvalmisteiden käytöstä. Mikäli vaihdevuosioireisiin ei tarvitse hoitoa tai niitä hoidetaan jollakin muulla kuin HRT:lla, tarvitaan yleensä alapään limakalvoille hormonipitoisia paikallishoitolääkkeitä, joita saa ilman reseptiä apteekista.

Kuinka suuri on rintasyövän riski?

Jos vertaamme HRT:n käyttäjän rintasyöpäriskiä esimerkiksi lihavan naisen (paino yli 80 kg eli BMI 30), tupakoijan, alkoholia 2-3 ravintola-annosta päivässä käyttävän ja/tai ensimmäisen lapsensa yli 30-vuotiaana synnyttäneen riskiin, HRT:n käyttäjän riski ei ole yhtään korkeampi. On luonnollista, että näillä riskeillä on yhteisvaikutus. HRT:n käyttäjän rintasyöpäriski kasvaa jonkun verran 5-10 vuoden käytön jälkeen, laskien lopetuksen jälkeen 5 vuoden sisällä käyttämättömien tasolle. HRT:n käyttäjän rintasyöpä ei ole vaikeampi eikä huonommin parannettavissa kuin käyttämättömän, ja käyttö ei todennäköisimmin lisää rintasyöpään kuolleisuutta. Omatoiminen rintojen tunnustelu, vuosittaiset lääkärikontrollit sekä mammografia 2 vuoden välein kuuluvat hyvään seurantaan. Terveyskeskusten tarjoamien mammografiaseulontojen jälkeenkin on asianmukaista jatkaa seurantaa ja saman suosituksen antaisin myös HRT:tä käyttämättömille

Murtuvatko luut?

Osteoporoosi ja siitä aiheutuvat luun murtumat ovat ikääntyvän väestön vakava terveysuhka. Luuston rakenne peritään ja luumassa hankitaan parinkymmenen ensimmäisen elinvuoden aikana. Liikkumattomuus ja kalkin (maitovalmisteet) saannin vähäisyys nuoruudessa sekä tupakointi ovat omiaan huonontamaan luumassan kehittymistä. Varttuneessa iässä tulisi huolehtia riittävästä liikunnasta, kalkkivalmisteiden käytöstä sekä D-vitamiinin saannista. Liikunta kasvattaa myös lihasmassaa, jolloin painonhallintakin paranee. Liikunnalla on suotuisa vaikutus myös mielialaan. Kävely, puskahiihto ja tanssi ovat sopivia liikuntamuotoja varttuneemmille luille ja nivelille, jotka eivät enää juoksua kestä. Uiminen, pyöräily ja kuntosaliharjoittelu puolestaan kasvattavat lihaksia. Luuston tiheys on helppo ja suositeltavaa tutkituttaa, mikäli on murtumasukua tai ei esimerkiksi halua HRT:tä käyttää. Nykyisin on olemassa erittäin hyviä HRT:a tehokkaampiakin lääkkeitä osteoporoosin hoitoon.

Mitä tuloksia saatiin kohutusta tutkimuksesta ja mitä lisätietoa se antoi?

Kaikki ne asiat, mitä tutkimuksessa löytyi, ovat jo varsin hyvin tiedossa. Tutkimukseen kuuluneita naisia ei hoidettu varsinaisesti vaihdevuosioireiden vuoksi, vaan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, estääkö HRT sydän ja verisuonisairauksia. Samalla luonnollisesti tarkkailtiin muutakin terveydentilaa. Naisten keski-ikä oli lääkityksen alkaessa 63 (!) vuotta. Toisella puolella näistä naisista oli noin kaksi kertaa suurempi estrogeeniannos kuin mitä esimerkiksi meillä määrätään kyseisessä ikäryhmässä. Toisella puolella naisista oli käytössä ns. lumelääke. Tutkimuksen naiset eivät suinkaan olleet terveitä hoidon alkaessa: merkittävä lihavuus (BMI 30) oli kolmasosalla, puolet oli tupakoitsijoita ja verenpainelääkitys oli jo kolmanneksella.

Tutkimus keskeytettiin 5 vuoden kuluttua, koska havaittiin rintasyöpäriskin kohonneen HRT-ryhmässä 1,3-kertaiseksi. Suurin piirtein sama riski oli saada sydäntapahtuma. Paksunsuolen syöpä ja luunmurtumat vähenivät merkittävästi, ja kuolemantapauksia oli saman verran molemmissa ryhmissä.

Tutkimuksen loppupäätelmänä oli: HRT:tä ei ole syytä aloittaa eikä siitä ole saatavissa hyötyä ainakaan sydän-ja versiuonitautien ennaltaehkäisyyn menopaussin ohittaneille (60 -vuotiaille) naisille – kokonaisuutta ajatellen lääkityksestä voi olla jopa haittaa.

Tämän tyyppisiä tutkimuksia tarvitaan herättämään sekä lääkärit että naiset muistamaan: jos lääkkeellä on vaikutus- sillä on aina myös sivuvaikutus. Tulokset auttavat sekä lääkäriä että naista arvioimaan yhdessä HRT:n aloittamisen aiheellisuus ja punnitsemaan kussakin tapauksessa hyödyn ja mahdollisten haittojen suhde. Jos lääkitykseen päädytään, mietitään sopiva lääkitysmuoto, -annos ja kontrollit. Oireettoman naisen lääkitseminen on hieman kyseenalaista. Laaja samaa asiaa käsittelevä eurooppalainen tutkimus valmistuu vasta n. 10 vuoden kuluttua. Yleensä kuluu 20 vuotta ennen kuin tiedetään kohtuullisellakin varmuudella lääkityksen kaikki hyödyt ja haitat. Sillä välin jokainen nainen voi parantaa oloaan, käyttipä HRT:tä tai ei: tupakka , alkoholi, ylipaino, huonot ruokailutottumukset ja liikkumattomuus julistetaan pannaan.

Julkaistu: 27.6.2006
1 kommentti