Kauneus ja Terveys

Tämä on hyvän itsetuntemuksen perusta

Tämä on hyvän itsetuntemuksen perusta
Kehotietoisuus on kyky, jota voi ja ehdottomasti kannattaakin kehittää. Kun herkistymme kuulemaan kehomme viestejä, voimme vastata peremmin niihin tarpeisiin, jotka eri tiloissa, paikoissa ja suhteissa itsessämme heräävät.
Julkaistu: 23.3.2016

Oman kehon viestien kuunteleminen ei hyödytä vain itseä vaan se auttaa kommunikoimaan myös muiden kehojen kanssa. Hyvä kehotietoisuus auttaa toimimaan tarkoituksenmukaisemmin.

Mitä on kehotietoisuus?

Kehotietoisuus on yksinkertaisesti määriteltynä keholliseen toimintaan perustuvaa kokemusta itsestä osana ympäröivää todellisuutta. Kehotietoisuus on siis aktiivinen suhde sekä itseemme sisäänpäin että ulospäin suuntautuvana. Se on itsemme säätelyä, joka on suhteessa muihin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen. Kehomme viestivät meille teeskentelemättä ja suoraan. Tunteet, ajatukset ja asenteet saattavat ilmetä kehollisina tuntemuksina jo paljon ennen kuin tietoinen mielemme ne tiedostaa. Kaikenlainen tietoisuus on samalla myös hyvin subjektiivista ja sellaisena myös henkilökohtaisen kokemuksemme värittämää.

Kehotietoisuus on kyky

Kehotietoisuus on jokaisessa meissä olevaa luontaista kykyä kokea suhdetta sekä itseen että muihin ihmisiin. Tämä kyky kehittyy omanlaiseksi sen mukaan, miten suhteemme itseen ja ympäristöömme muotoutuu. Jokapäiväinen elämämme tarjoaa jatkuvasti uusia tilaisuuksia kokea itseä ja ympäröivää maailmaa. Itse asiassa jokainen eletty hetki edellyttää meiltä jatkuvaa kehollista säätelyä. Näiden hetkien jatkumo muovailee myös käsitystä itsestämme, muista ihmisistä ja maailmasta, jossa elämme. Kehotietoisuus on siis jatkuva prosessi niin kuin kehommekin on alati muuttuva, avoin systeemi. Me voimme halutessamme lähteä tietoisesti tarkastelemaan tätä suhdetta itseen ja ympäröivään maailmaan.

Suhde omaan kehoon voi olla kaikenlainen

Kukin meistä on kehittänyt omanlaisensa tavan olla kehossaan ja kuunnella sitä. Toisille oma keho on kuljetusalusta, jonka tärkein tehtävä on toimia välineenä liikkua maailmassa. Toisille keho on erottamaton osa sitä, kuka Minä olen. Me elämme todellisuudessa, jossa kaikenlaiset kehot ovat kaikenlaisissa suhteissa sekä itseensä että toisiin kehoihin. Suhde omaan kehoon voi olla rakastava, ristiriitainen tai vaikkapa vihamielinen. Oma keho voi tuntua kotoisalta, vieraantuneelta ja jopa vallatulta.

Suhde muihin kehoihin voi olla niin ikään hyvin monenlainen. Olipa oma kehotietoisuutemme lähtökohtaisesti millainen tahansa, niin voimme halutessamme kehittää suhdetta siihen, miten elämme suhdetta muihin ihmisiin omissa nahoissamme.

Elät nässä nahoissasi vain kerran

Sellaisena, minkälaisena kehosi on tähän aikaan ja paikkaan syntynyt, kehosi on tässä muodossaan vain tämän ainoan käsillä olevan elämän. Tämä lähtökohta sisältää kutsun suhtautua omaan kehoon sille annettujen lähtökohtien ja toisaalta siinä piilevien kykyjen mukaisesti.

Elämänhallinta ei ole mahdollista. Kehotietoisuus sen sijaan on.

Voimme olla tietoisia siitä, että tässä hallintamme ulottumattomissa olevassa elämässä kehomme kulkee hetkestä, tilasta ja suhteesta toiseen tavallaan. Voimme myös pyrkiä sellaisiin hetkiin, tiloihin ja suhteisiin, jotka auttavat meitä rakastavaan ja kunnioittavaan olemassaoloon. Jokainen hetki on mahdollisuus valita ainakin sen suhteen, miten olemme kohtaamiemme ihmisten kanssa, elämissämme hetkissä ja tiloissa.

Kehotietoisuus – kaikenlaisuuden hyväksymistä

Kehotietoisuus sisältää ajatuksen ihmisestä kaikenlaisena. Emme aina ymmärrä tekemiämme valintoja, vaikka kuinka haluaisimme. Välillä taas teemme tietoisesti valintoja, joiden tiedämme olevan jopa arvojemme vastaisia. Sellaista on olla inhimillinen. Kaikenlaisuus meissä on valintojen tekemistä. On hyvä tulla tietoiseksi omasta kaikenlaisuudesta ja  kysyä itseltä mitä tarkoitusta omat valinnat palvelevat.

Tämä kysymys kannattaa tehdä tuomitsematta ja arvottamatta sekä ehdottomasti lempeästi ihmetellen. Jokaisella tehdyllä valinnalla on tarkoitus, ja itseymmärryksen lisäämiseksi on tärkeää tutkia oman toiminnan mielekkyyttä. Jokaisella meistä on oma mielekkyytemme toimia tavallamme. Voimme varmasti tehdä vain sen olettaman, että niin on muillakin.

Tämä on hyvä hetki

Meillä on tässä ja nyt. Eilistä ei saa takaisin ja huominen on vielä tulematta. Kun katsomme elämäämme tässä ja nyt, se on avoin kokonaisuus, jonka olosuhteisiin olemme itse voineet vaikuttaa todellisuudessa suhteellisen vähän. On hyvä katsella omaa elämänhistoriaa mahdollisimman rehellisesti ja inhimillisyyden niin itsessä sekä muissa ymmärtäen. On myös hyvä tunnistaa omaa historiaansa vasten, mitä mitä on sekä saanut ja jäänyt vaille. Vääryydet, laiminlyönnit, loukkaukset ovat todellisuutta siinä missä uudet paremmat alut, rakkauden teot ja pyytämättä elämään tullut hyvä.

Voit luvata itsellesi varmasti vain sen, että muutut.

Kirjoittaja Aune Karhumäki on psykoterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja Coach. Voit lukea hänestä lisää täältä.

Kommentoi »