Terve.fi

Suomalaisten ylipaino maksaa 300 miljoonaa vuodessa

Suomalaisten ylipaino maksaa 300 miljoonaa vuodessa
Ylipainon vähentäminen on merkittävä keino hillitä terveydenhuollon menojen kasvua, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa.
Julkaistu 8.7.2010

Suomessa ylipaino aiheuttaa vuosittain arviolta 300 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset, jotka syntyvät lisääntyvään diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvistä sairaala- ja lääkehoidoista.

Ylipaino aiheuttaa tulonmenetyksiä myös ylipainoisille itselleen lisäämällä pitkäkestoisia sairauspoissaoloja.

Oikea veropolitiikka auttaisi laihduttamaan

Tutkimusten mukaan tehokkaimpia ja helpoimmin käytettäviä keinoja väestön ylipainon hallintaan ovat hintapolitiikka, kuten terveellisen ruoan lievempi verotus tuettuna terveyskasvatuksella sekä hillitsemällä epäterveellisen ruoan mainontaa ja kehittämällä elinympäristöä liikuntaa suosivaksi.

Myös terveyttä edistävien toimenpiteiden, kuten liikuntapalveluiden tai terveysneuvonnan korvaaminen sairausvakuutuksesta olisi tehokas tapa hillitä ylipainon kustannuksia. Erittäin vaikean lihavuuden hoidossa myös leikkaushoito on taloudellisesti perusteltua.

Euroopan Terveystaloustieteen konferenssissa (5.2.2010) Helsingissä on ollut ensimmäistä kertaa laajemmin esillä tutkimustuloksia eri puolilta maailmaa ylipainon kustannuksista ja ylipainon vähentämisen taloudellisista vaikutuksista.

Kommentoi »