Terve.fi

Psoriaasin hoito

Psoriaasin hoito
Psoriaasin hoitoon voi lievimmissä tapauksissa riittää perusvoide. Psoriaasin hoitoon käytetään erilaisia voiteita, lääkehoitoa ja valohoitoa.
Julkaistu: 15.4.2018

Tyypillisessä tapauksessa psoriaasin diagnoosi voidaan tehdä vain haastattelemalla ja ihoa tarkastelemalla. Jos psoriaasi ei ole aivan tyypillinen, ihosta otettava koepala voi helpottaa diagnoosin tekoa. Joskus diagnostiikassa tarvitaan ihotauteihin erikoistuneen lääkärin apua. Verikokeista ei ole diagnostiikassa apua, eikä psoriaasia tai sen kantajuutta voi nykytietämyksen valossa tarkistaa laboratoriokokeilla. Nivelpsoriaasin diagnostiikassa käytetään natiiviröntgenkuvantamista.

Parantavaa hoitoa psoriaasiin ei ole, mutta taudin oireita voidaan helpottaa. Hoito on yksilöllistä, ja valintaan vaikuttaa taudin ilmenemismuoto ja hankaluus. Hyvin lievää, häiritsemätöntä psoriaasia ei tarvitse välttämättä hoitaa ollenkaan, tai pelkkä perusvoiteen käyttö riittää.

Perusterveydenhoidossa käytetään erilaisia paikallishoitovalmisteita, kuten kortisonipohjaisia voiteita ja D3-vitamiinijohdannaisia kalsipotriolia tai kalsitriolia. Salisyylihappovoidetta voidaan käyttää paksuhilseisen psoriaasin kuorimiseen, mikä auttaa lääkevoiteiden imeytymistä. Ne soveltuvatkin lievän psoriaasin hoitoon yleensä hyvin. Ohimeneviä nivelpsoriaasin oireita voi lievittää tulehduskipulääkkeiden, -geelien, -voiteiden ja kortisoniruiskeiden avulla.

Laaja-alaisen tai hankalaoireisen psoriaasin taltuttamiseen eivät pelkät paikallishoidot useinkaan riitä. Silloin hoidon suunnittelee ihotautilääkäri, ja voidaan turvautua ns. valohoitoihin tai suun kautta otettaviin lääkehoitoihin. Usein paras hoitovaste saavutetaan yhdistelemällä erilaisia hoitoja keskenään. Erittäin hankalan, koko vartalon alueella ilmenevän taudin hoito saattaa vaatia jopa sairaalan osastohoitoa.

Atooppisen ihottuman tavoin psoriaasi reagoi usein suotuisasti UV-valoon, mitä voidaan hyödyntää hoitolaitteilla annettavien valohoitojen avulla. Psoriaasissa käytetään sekä UVB-, SUP-, että PUVA-valohoitoja. Hoidon suunnittelee yleensä ihotautilääkäri, ja hyvin toteutetun hoidon vaste on useimmiten varsin hyvä. Myös auringonvalolla on psoriaasin oireita lievittävä vaikutus. Useat psoriaatikot hyötyvät pimeään vuodenaikaan tehdyistä parin viikon mittaisista aurinkomatkoista. Psoriasisliitto järjestää myös erityisiä ulkomailla järjestettäviä aurinkopainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja vaikeaa psoriaasia sairastaville potilaille. Kovin valoherkille tai huonokuntoisille psoriaasipotilaille UV-valo ei kuitenkaan hoitomuodoksi sovellu.

Keskivaikeaan ja vaikeaan psoriaasiin käytettäviä suun kautta otettavia lääkkeitä ovat mm. asitretiini, metotreksaatti ja siklosporiini. Sisäisten lääkehoitojen käyttöä rajoittavat niiden moninaiset sivuvaikutukset, ja ne vaativat myös säännöllistä verikokeiden seurantaa.

A-vitamiinijohdannainen asitretiini tehoaa psoriaasiin monella eri mekanismilla. Sitä voidaan yhdistää myös valohoitoihin, jolloin valohoidon vaste paranee. Hoidon käyttöä rajoittavat joskus tavattavat maksasivuvaikutukset ja veren rasva-arvojen nousut sekä se, että lääke on sikiöepämuodostumia aiheuttava eikä se sovellu naisille, jotka voivat tulla raskaaksi. Muina sivuvaikutuksina tavataan hoidon jälkeen ohimenevää ihon kuivumista ja ohentumista. Se ei tehoa nivelpsoriaasiin.

Metotreksaatti on tehokas sekä nivel- että ihopsoriaasissa, mutta käyttöä rajoittavat sen kohtalaisen yleiset haittavaikutukset, kuten pahoinvointi, ripuli sekä luuytimen toiminnan heikentyminen, sekä ajoittain ilmenevä maksaärsytys. Myöskään metotreksaatti ei sovellu naisille, jotka saattavat tulla raskaaksi hoidon aikana.

Siklosporiini on nopeavaikutteinen ja suhteellisen tehokas psoriaasilääke, ja se soveltuu myös raskaana oleville naisille. Raskaana olevia on kuitenkin seurattava tiiviisti koko hoidon ajan. Pitkäaikaiseen käyttöön lääke sopii kuitenkin harvoin, sillä se aiheuttaa munuaissivuvaikutuksia ja verenpaineen nousua.

Uusimpia vaikeaan psoriaasiin käytettyjä hoitomuotoja ovat biologiset lääkkeet, kuten adalimumabi, infliksimabi, etanersepti ja ustekinumabi. Teho on parhaimmillaan erittäin hyvä, mutta ne ovat hoitona kalliita, minkä vuoksi niihin turvaudutaan vain, mikäli perinteiset lääkehoidot osoittautuvat tehottomiksi tai ne eivät potilaalle jostain syystä sovellu. Niiden annostelu tapahtuu ihon läpi insuliinin tapaan, ja annostelutiheys vaihtelee muutamasta kuukaudesta viikkoon. Tehokas infliksimabi on tässä suhteessa poikkeus, sillä se annostellaan suonensisäisesti lääkärin valvonnassa. Biologisten lääkkeiden käytön aikana on suurentunut infektioriski.

Lähteet:

Psoriaasi, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim, 2017.

Psoriaasi (iho ja nivelet), Käypä hoito- suositus, 2017.

Kommentoi »