Terve.fi

Perheliikunta yhdistää

Perheliikunta yhdistää
Vanhoissa kyläyhteisöissä aikuisten ja lasten liikunta on tapahtunut luontevasti yhdessä pihatöissä, pelloilla, metsissä ja iltapuhteiden leikeissä. Perheyhteisön roolit ovat kuitenkin muuttuneet teollistumisen myötä.
Julkaistu 29.6.2012

Nykypäivänä lapsilla ja aikuisilla on omat arkipäivän kiireensä, jolloin luontevia yhteistoiminnan muotoja on vähemmän. Elämysten hankkiminen istumalla esimerkiksi tietokoneen tai television ääressä on lisännyt liikunnan suhteen inaktiivista elämäntapaa ja samalla entisestään vähentänyt esimerkiksi pihaleikkiperinteitä ja terveyttä vaalivan liikunnan minimiannosta.

Usein harrastuksiin uhrataan aikaa ja rahaa tai tuskaillaan niiden puutetta. Valitettavan harvoin huomataan, että oman kodin ympäristö ja luonto on ilmainen puuhamaa, jossa aikuiset ja lapset voivat yhdessä tehdä ja liikkua.

Perheliikunnan kehittäminen hyvin organisoitua

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2000 tekemällään päätöksellä terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan (TELI), jonka tehtäväksi annettiin ohjelman laatiminen terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi vuosina 2001-2005. Perheliikunta nousi toimikunnan kehittämisehdotuksissa keskeisesti esille. Suomen Latu ry, Kunto ry, Nuori Suomi ja SVoLi ovat jatkaneet yhteiskokoontumisia perheliikunnan tiimoilta ja näin tästä työryhmästä onkin luontevasti muodostunut perheliikunnan valtakunnallinen edistämisverkosto.

Perheliikunnan tavoite

Perheliikunta on määritelty terveyttä edistäväksi liikunnaksi, jota koko perhe ja lähipiiri – lapset, vanhemmat, isovanhemmat ja ystävät – voivat harrastaa yhdessä.

Perheliikunnan tavoitteina on sekä aikuisten että lasten terveyskunnon ylläpitäminen ja kehittäminen, lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen, perheen sosiaalisen vuorovaikutuksen parantuminen ja kasvatustyön tukeminen.

Perheliikunta parhaimmillaan on arkiliikuntaa lähiympäristön mahdollisuuksien rajoissa sekä sisällä että ulkona. Se on myös leikkipuistojen, päiväkotien, koulujen, yhteisöjen ja yritysten perheliikuntapäiviä tai vaikkapa perheiden lomaliikuntaa.

Yhteistä laatuaikaa

Perheen yhteiset aktiviteetit ovat samalla myös paljon puhuttua laatuaikaa, joka merkitsee lasten sosiaaliselle, psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle paljon ja antaa myös aikuiselle unohtumattomia hetkiä. Perheliikuntaryhmissä, jotka voivat olla myös ohjattuja, aikuiset ja lapset tapaavat toisiaan ja saavat näin vertailukohtia toisten samanikäisten taidoista. Lisäksi perheliikuntaryhmät voivat toimia vertaisryhminä, joissa vanhemmat saavat tukea omalle vanhemmuudelleen toisilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä.

Yhdessä puuhailu ja elämysten jakaminen ovatkin ehkä paljon suurempia arvoja kuin osaamme aavistaa, sillä ihmissuhteita ja tekemällä kokemista ei opita koneilta tai saippuasarjoista.

Kommentoi »