Terve.fi

Partioharrastus edistää mielenterveyttä

Partioharrastus edistää mielenterveyttä
Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä ja lisääntyvä ongelma monissa maissa.
Julkaistu: 6.12.2016

Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä ja lisääntyvä ongelma monissa maissa. Ne aiheuttavat merkittävää sairastuvuutta ja kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle. Siksi niiden ennaltaehkäisyyn tulisi löytää hyviä keinoja. Nuorten aktivoimisen ja heidän itsetuntonsa kohottamisen tiedetään ehkäisevän mielenterveyden häiriöitä lyhyellä aikavälillä. Ei kuitenkaan tiedetä, onko näillä toimenpiteillä pitempiaikaista vaikutusta.

Skotlantilainen tutkijaryhmä julkaisi hiljattain tutkimuksen, jonka mukaan nuoruuden partioharrastus ehkäisee mielenterveyden häiriöitä vielä keski-iässä. He haastattelivat lähes kymmentätuhatta vuonna 1958 syntynyttä brittinuorta heidän olleessaan 50-vuotiaita. Tutkituista 28 % oli harrastanut lapsuudessa ja nuoruudessaan partiotoimintaa. Viisikymppisenä näiden partiolaisten mielenterveys oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi parempi kuin niiden, jotka eivät olleet harrastaneet partiotoimintaa. Mielenkiintoista oli, että partioharrastus näytti suojaavan erityisesti alempiin sosiaaliluokkiin kuuluva mielenterveyden häiriöiltä. Mikään muu ryhmäharrastus ei näyttänyt estävän mielenterveyden häiriöistä samalla tavalla kuin partio.

Tutkijoiden mukaan partioharrastuksessa on runsaasti elementtejä, jotka voisivat selittää havaitun ilmiön. Jo ennestään tiedetään, että liikkuminen nimenomaan ulkoilmassa suojelee mielenterveyden häiriöiltä. Partiossa luonnossa liikkumisella on tärkeä merkitys. Lisäksi partiossa kehittyvät käden taidot, kekseliäisyys sekä luovuus. Hyvät ihmissuhteet, motivaation, luottamuksen ja persoonallisuuden kehittyminen ovat partiossa keskiössä. Vaikkeivät tutkijat osaa sanoa mikä partioharrastuksen sisällöstä on tärkein tekijä mielenterveyden edistäjä, havainnolla voi olla suuri kansanterveydellinen merkitys. Torjuttaessa mielenterveyden häiriöitä partion kaltaisen harrastuksen tarjoaminen on edullinen ja mukava tapa ehkäistä tulevia ongelmia.

Lähde: J Epidemiol Community Health 2016

Lue lisää:

Kommentoi »