Terve.fi

Paniikkihäiriön oireet

Paniikkihäiriön oireet
Paniikkihäiriön tyypillinen oire, paniikkikohtaus, on ahdistava ja voimakas pelkotila, johon liittyy fyysisiä oireita. Lue lisää.
Julkaistu: 6.8.2019

Paniikkihäiriön pääasiallinen oire on paniikkikohtaus: ilman erityistä havaittavaa syytä ilmaantuva voimakas ja ahdistava pelkotila, johon liittyy fyysisinä oireina mm. sydämen tykytystä, käsien tärinää, huimausta, hengenahdistuksen ja pyörtymisen tunnetta. Muita kohtauksiin mahdollisesti liittyviä oireita ovat mm. mahavaivat, pahoinvointi, hikoilu, puutumistuntemukset ("tikkuilu"), rintakipu, epätodellisuuden tunne ja kuolemanpelko.

Kohtaus kestää yleensä joitakin kymmeniä minuutteja, harvemmin tunteja. Kohtaus väistyy itsestään tai tarvittaessa bentsodiatsepiinilääkityksen avulla. Potilas voi olla kohtauksen jälkeen vielä pitkän aikaa lievästi ahdistunut. Kohtaukset ovat yleensä toistuvia ja toistuvien kohtauksien seurauksena potilas alkaa välttää tilanteita, joissa kohtauksia tulee (välttämiskäyttäytyminen). Paniikkihäiriöön voi liittyä agorafobiaa eli julkisten paikkojen pelkoa tai paniikkihäiriö voi ilmetä ilman agorafobiaa, jolloin välttämiskäyttäytymistä ei ole.

Paniikkihäiriön diagnoosi on kliiniseen psykiatriseen tutkimukseen perustuva. Diagnoosiin oikeuttaa tyypillinen oirekuva sekä muiden, samankaltaisten sairauksien poissulkeminen.

Diagnoosin asettaminen:

A. Henkilöllä esiintyy toistuvia paniikkikohtauksia ennalta arvaamattomissa ja vaihtelevissa tilanteissa, jotka eivät ole erityisen rasittavia tai vaarallisia.

B. Paniikkikohtaukseen liittyy seuraavat piirteet:

 1. Kohtaus on intensiivisen pelottava tai epämiellyttävä erillinen kokemus.
 2. Kohtaus alkaa äkillisesti.
 3. Kohtaus saavuttaa huippunsa muutamissa minuuteissa ja kohtaus kestää vähintään muutaman minuutin ajan.
 4. Kohtaukseen liittyy neljä seuraavista oireista, joista vähintään yksi on autonominen oire.

Autonomiset oireet:

 • Sydämen tykytys tai tunne, että sydän hakkaa tai pulssi on kohonnut.
 • Hikoilu.
 • Vapina.
 • Suun kuivuminen, joka ei johdu nestehukasta tai lääkityksestä.

Rinnan ja vatsan oireet

 • Hengitysvaikeudet.
 • Tukehtumisen tunne.
 • Rintakipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa.
 • Pahoinvointi ja vatsakipu (esim. Vatsanväänteet).

Psyykkiset oireet

 • Pyörryttävä, huimaava, sekava tai epävakainen olotila.
 • Tunne siitä, että ympäristö on epätodellinen (derealisaatio) tai että itse on kuin jossain kaukaisuudessa tai ”poissa tästä maailmasta” (depersonalisaatio).
 • Pelko itsehallinnan menettämisestä, sekoamisesta tai pyörtymisestä.
 • Kuolemanpelko.

C. Paniikkikohtaukset eivät johdu elimillisestä sairaudesta, harhaluuloista, aistiharhoista, elimillisestä mielenterveyden häiriöstä, skitsofrenian häiriöstä, mielialahäiriöstä tai somatisaatiohäiriöstä

Diagnoosi voidaan asettaa kun kohdat A-C täyttyvät.

Sairauksia, jotka voivat aiheuttaa vastaavantyyppisiä oireita, ovat mm. masennus, muut ahdistushäiriöt, post-traumaattinen stressihäiriö, kilpirauhasen toiminnan häiriöt, erilaiset neurologiset sairaudet sekä fobiat. Lisäksi alkoholin tai muiden psykoaktiivisten aineiden käyttö voi aiheuttaa paniikkihäiriön kaltaista oireilua.

Lähteet:

Koponen H., Lepola U., Ahdistuneisuushäiriö, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Isometsä E., Ahdistuneisuushäiriöt, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017.

1 kommentti