Terve.fi

Osa uusista syöpälääkkeistä ei toimi niin kuin pitäisi

Osa uusista syöpälääkkeistä ei toimi niin kuin pitäisi

Tutkijat ovat saaneet selville, että uudet markkinoille tulleet lääkkeet eivät takaa elämänlaadun paranemista eivätkä elinajanodotteen kasvua.
Mainos

Tutkijat ovat saaneet selville, että uudet markkinoille tulleet syöpälääkkeet eivät takaa elämänlaadun paranemista eivätkä elinajanodotteen kasvua. Oletus uusista lääkkeistä oli se, että ne ovat parempia kuin muut. Ajay Aggarwal kertoo BMJ:ssä julkaistussa syöpälääketutkimuksessa, että se ei olekaan totta.

Vuosien 2009-2013 aikana Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyi markkinoille 48 syöpälääkettä. Osa niistä hyväksyttiin osittain yhden koeryhmän tutkimuksen perusteella. Aggerwalin tutkimuksessa selvisi, että lääkkeistä vain 24 vaikutti kokonaisvaltaiseen selviytymiseen, kun ne hyväksyttiin markkinoille. Lääke nosti eliniänodotetta yhdestä 5,8:aan kuukauteen. (Mediaani 2,7 kuukautta)

Elinajanodotteen nousua ja elämänlaadun paranemista ilmeni vain pienellä osalla potilaista. Seurannan jälkeen vain 51 prosenttia oli kokenut, että heidän elämänlaatunsa oli parantunut tai että lääke paransi heidän kokonaisvaltaista selviytymistään.

Odotetut kriteerit eivät täyttyneet

Tutkimusten mukaan kaksi kolmesta syöpälääkkeestä ei parantanut elämänlaatua tai nostanut eliniän odotetta.

Tutkimuksessa selvisi, että lääkkeistä toteutetaan tutkimuksia enemmän, kun ne ovat jo markkinoilla sen sijaan, että niitä testattaisiin kokonaisvaltaisesti ennen markkinoille tuloa.

Lääkkeiden testauksessa selviä puutteita

Tutkimuksen mukaan keskimäärin 3,3 vuoden lääkkeen tulosta markkinoille selviää, että se ei toimi. Esimerkiksi Evastin-lääkkeen kohdalla selvisi, että lääke saattaa olla myrkyllinen eikä paranna elinajan odotetta tai elämänlaatua, kun se oli ollut potilaiden käytössä jo pitkään, Ajay Aggarwal kertoo tutkimukseensa liittyvässä haastattelussa BMJ.com-sivustolla.

Tutkimuksia, jotka selvittävät elämänlaadun paranemista ja eliniän odotteen kasvua ei tehdä. Ne ovat kuitenkin potilaan näkökulmasta tärkeimmät kriteerit etenkin syöpälääkkeiden teholle ja vaikutukselle. Potilailla ei ole myöskään tällaisessa tilanteessa mahdollisuutta käyttää toista lääkettä, joka toimisi paremmin.

Mitä vähemmän dataa kerätään ennen lääkkeen käyttöä, sitä vähemmän meillä on vähemmän tietoa, siitä miten lääkkeet toimivat.

Euroopan lääkevirasto EMA ei ole pitänyt tärkeänä kriteerinä elinajanodotteen kasvua tai kokonaisvaltaista selviytymistä. Suurin osa heidän tutkimuksistaan on kuitenkin hyvälaatuisia ja luotettavia, Ajay Aggarwal kertoo tutkimukseensa liittyvässä haastattelussa BMJ.com-sivustolla.

Lähteet:

BMJ.com

Lue lisää:

Sytostaarit ja muut syöpälääkkeet

Tämä yleinen lääke voi torjua syöpää

Tyypillisimmät syövät havaittu hengityksestä

Julkaistu: 27.10.2017