Kauneus ja Terveys

Ole sinut itsesi kanssa!

Ole sinut itsesi kanssa!
Hyvä itsetuntemus kaunistaa ja vaikuttaa kaikkeen, myös parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Osaatko sinä olla aidosti itsesi vai annatko muiden määritellä itseäsi?
Julkaistu: 17.4.2012
Nenäni on liian iso. Reiteni ovat liian paksut. Huuleni ovat liian ohuet. Tuttua? Moni nainen harmittelee jotakin kohtaa itsessään.
– Hyvin usein naisilla on jonkinlainen kompleksi itsensä kanssa. Aina jokin tuntuu olevan pielessä, yleensä kehollisesti. Tällainen itsensä kritisointi kertoo häiriintyneestä minäkuvasta, mikä taas on yleensä sidoksissa ympäristömme asettamiin vaatimuksiin ja naisen kehoon liittyviin malleihin, selittää tietokirjailija, kehotietoisuuskouluttaja Jaana-Mirjam Mustavuori.
Naisen minäkuva ei ole riippuvainen ainoastaan ympäristön vaikutuksesta, vaan myös hänen omasta kasvutaustastaan ja kokemuksistaan.
– Naisen omat kokemukset vaikuttavat yhtä lailla hänen itsetuntemukseensa. Kaikesta eletystä ja koetusta jää jälki kehon muistiin. Tähdellistä on, antaako nainen muiden määritellä itseään, vai onko hän aidosti se, kuka sisimmässään on.

Mistä itsevarmuus syntyy?

Nykyään puhutaan paljon itsevarmuudesta, jonka ajatellaan olevan kytköksissä siihen, kuinka ihminen elämässään pärjää. Terve itsevarmuus on sidoksissa hyvään itsetuntemukseen, se ei ole sama asia kuin päämäärätietoinen ja kunnianhimoinen, hyviin suorituksiin perustuva itsevarmuus ja hyvä kilpailukyky.
– Itsevarmuus syntyy hyvän itsetuntemuksen kautta. Kun nainen hyväksyy itsensä ja rakastaa itseään sellaisena kuin on, autenttisesti, ovat avaimet terveeseen itsevarmuuteen siinä. Terve itsevarmuus kumpuaa luottamuksesta elämään, Mustavuori toteaa.
Mustavuori sanoo, ettei ympäristön kuvatulva voi olla vaikuttamatta naisiin.
– Se intensiteetti, millä normien mukaista naiskehoa nykypäivänä esitetään, on niin vahva, että se suorastaan uppoutuu naisten alitajuntaan. Nykyisen kaltainen täydellistä naista esittävien kuvien tulva on kuin aivopesua. Siksi naisten pitäisikin pohtia kysymystä ”Kuka minä oikeasti olen?”, jotta he voisivat saavuttaa terveen minäkuvan ja aidon ruumiillisuuden kokemuksen.
Televisio, elokuvat, tienvarsimainokset ja aikakauslehdet esittelevät ihanteellista kuvaa naisena olemisesta ja naisvartalosta. Lähes rasvaton, mutta kuitenkin isorintainen ja naisellisen kaareva vartalo on tosiasiassa fysiologisesti mahdoton.
– Ympäristömme esittämä kuva naisesta on ihmistä vähättelevä sekä naiseutta kaventava ja vääristävä. Se kaikki, mitä naiset voivat olla, koko elämän kirjo ja erilaisuuden rikkaus, ei todellakaan tule esille ympäristömme kuvastoissa, Mustavuori pohtii.

Mitä on huono itsetunto?

Monet naiset painivat huonon itsetunnon kanssa, joka johtuu huonosta itsetuntemuksesta ja aiemmista elämänkokemuksista. Ympäristön esittämät mallit vääristävät helposti naisten omakuvan ja sitä kautta itsetuntemuksen.
– Huono itsetunto on kytköksissä huonoon itsetuntemukseen. Kun nainen elää ympäristön kaavojen mukaan, hän on mitä luultavimmin eksyksissä oman minuutensa kanssa. Hän ei näin ollen elä omana, autenttisena itsenään. Silloin elämästä tulee sarja esityksiä arjen eri näyttämöillä, kuten töissä, kotona ja makuuhuoneessakin, Mustavuori selittää.
Tästä syystä oman kehon tuntemus on niin tärkeää. Kehon tuntemuksen opettelussa voivat toimia apuna muun muassa erilaiset itsetuntemusta lisäävät terapiamuodot, kuten seksuaaliterapia, kehopsykoterapia, tanssiterapia tai rosenterapia.

Miten tutustua itseensä?

Ympäristön asettamista valmiista kaavoista ja malleista on mahdollista päästäeroon itseensä ja omaan kehoonsa tutustumalla. Mustavuori kehottaakin naisia tutustumaan itseensä vapaan liikkumisen avulla. Muun muassa tanssi, vapaa liike, essential motion, improvisaatio sekä luova fyysinen ilmaisu ovat oivallisia kanavia itsensä toteuttamiseen ja itseensä tutustumiseen.
– Tärkeää on kuulostella itseään ja liikkua vapaasti omin askelin vailla mallia ja kaavaa. Liikkuessa luovasti kaikenlaiset tunteet pääsevät esille ja tulevat ilmaistuiksi ja nähdyiksi, Mustavuori täsmentää.

Vaikuttaa parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen

Jos ihminen ei ole läsnä itselleen, hän ei voi olla läsnä kenellekään toisellekaan. Kun nainen osaa olla itseään lähellä, kykenee hän myös päästämään toisen ihmisen iholle. Avoimuus omalle itselle ja parisuhteelle kasvaa läheisyyden ja intiimiyden tunteiden kehittymisen myötä.
– Läsnäolo vaikuttaa myös ihmisen seksuaalisuuteen. Kun tilanteissa osaa olla läsnä, ei seksikään ole enää suorittamista tai esimerkiksi ainoastaan orgasmin saamiseen tähtäävää. Parhaimmillaan seksi voi tuntua rakkauden aalloilla kellumiselta ja sukellukselta elämän mereen, Mustavuori lisää.
Seksuaalisuus voi olla voimaannuttavaa, kunhan ihminen osaa hyväksyä itsensä ja olla itseään lähellä. Läsnäolo vaikuttaa positiivisesti kaikkiin ihmissuhteisiin.

Kuka minä olen?

Kirjassaan Nainen puntarissa – Kuinka tehdä minunkaupat itsensä ja kehonsa kanssa? (Kirjapaja 2012) Mustavuori kertoo kirjavista kokemuksistaan räväkästi ja häpeilemättä. Kohderyhmänä ovat suomalaiset, samojen asioiden kanssa kamppailevat naiset.
– Nykyajan naiset tarvitsevat uudet kysymykset mietittäväkseen. Pitäisi pysähtyä kuulostelemaan itseään ja pohtimaan kysymystä: Kuka minä todellisuudessa olen? Mustavuori kiteyttää.
Nainen puntarissa käsittelee naisen retkiä ruumiillisuuteen. Kirjassa luetaan naistenlehtiä, katsellaan mainoksia, hikoillaan sovituskopissa, rehkitään kuntosalilla ja laihdutetaan täydellistä naista esittävän kuvatulvan keskellä.
– Idea kirjaani syntyi kiukusta, joka minussa oli yllättäen herännyt. Yhtäkkiä havahduin siihen, etten katsonutkaan naistenlehtien, mainosten ja elokuvien esittämiä naisten kuvia enää passiivisesti ikään kuin itsestään selvänä osana nykynaisen elämää, vaan aktiivisesti tarkastellen. Halusin kirjoittaa kirjan, jossa nainen lähtee metsästämään kadonnutta aarretta, todellista minuuttaan ja realistista minäkuvaa vapaana ympäristömme ja kulttuurimme asettamista naisen malleista ja kaavoista.
Asiantuntijana tietokirjailija, kehotietoisuuskouluttaja Jaana-Mirjam Mustavuori.
Kommentoi »