Terve.fi

Narsismi: Näistä merkeistä narsistin tunnistaa

Narsismi: Näistä merkeistä narsistin tunnistaa

Milloin narsismi on tervettä ja milloin ei? Mistä narsistin tunnistaa? Tutustu narsismi -tietopaketti ja ue lisää narsismista.
Teksti Toimitus
Mainos

Narsismi viittaa henkilön käyttäytymiseen, jossa korostuu itsekeskeisyys, itserakkaus, huomionkipeys, käsitys omasta tärkeydestä, tarve tulla ihailluksi ja kyvyttömyys ottaa toisia huomioon.

Narsismi ja narsistisuus tulkitaan arkikielessä häiriönä ja negatiivisena ominaisuutena, mutta tuolloin narsismi on erotettava terveestä narsismista, jolla viitataan henkilön suotuisasti sujuneiden psykologisten kehitysvaiheiden kautta muodostuneeseen terveeseen itsearvostukseen ja kykyyn arvostaa muita.

Lievämuotoisena narsistiset piirteet kuuluvat jokaisen henkilön peruspiirteisiin. Silloin, kun narsistiset piirteet ovat vallitsevia ja ohjaavat pääsääntöisesti henkilön käyttäytymistä, puhutaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Persoonallisuushäiriöt ovat joukko hankalia ja vakavia ihmisen persoonallisuudessa, tunne-elämässä ja käyttäytymistavoissa esiintyviä häiriöitä. Narsistisilla häiriöillä on keskeinen asema useiden erilaisten persoonallisuushäiriöiden oireenmuodostuksessa.

Narsistiseen persoonallisuushäiriöön sairastuneet henkilöt yliarvioivat säännönmukaisesti omat kykynsä ja vähättelevät toisten ominaisuuksia. Heidän ajatusmaailmansa tukee käsitystä omasta paremmuudesta ja he myös odottavat toisten kohtelevan heitä ylivertaisena. Narsistisen henkilön kyky myötätuntoon on heikentynyt ja hän käyttää toisia hyväkseen. Narsistin käytös voi olla ylimielistä ja jopa röyhkeää. Narsistinen henkilö on usein kateellinen toisten saavutuksista. Narsistin omissa mielikuvissa pyörii jatkuvasti ajatuksia menestyksestä, voimasta, kauneudesta tai suuresta rakkaudesta.

Narsisti hakee tyydytystä toisten voittamisesta ja hänen on vaikea sietää häviämistä. Narsisti ihailee valtaa ja tavoittelee sitä. Narsistin arvomaailmaa sävyttää usein autoritäärisyys ja hän ihailee ns. kovia arvoja. Narsistinen henkilö on yliherkkä arvostelulle. Häiriöön liittyy erityisesti pettymystilanteissa esiintyvää masennusta ja päihteiden väärinkäyttöä.

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsii koko väestöstä alle 1 %. Hoitoon tulleesta potilasaineistosta siitä kärsii 1-16 prosenttia.

Vaikka persoonallisuushäiriöt ovat itsepintaisia reaktio- ja käytöstapoja, niiden jäykkyys ja joustamattomuus saattavat keventyä iän myötä. Jos henkilö itse kärsii itselleen ominaisesta kokemisen tavasta ja käytöksestä, hän voi hyötyä psykoterapiasta. Häiriöön mahdollisesti liittyvää masennusta voidaan hoitaa kuten muitakin mielialahäiriöitä mm. lääkehoidon avulla. (Tekstiosan lähteet sivun lopussa.)

Tälle sivulle on koostettu artikkeleita ja uutisia, joista löydät lisätietoa narsismista ja persoonallisuushäiriöistä.

Lääkärikirja: Persoonallisuushäiriöt

Persoonallisuushäiriöt ovat persoonallisuudessa ja käyttäytymistavoissa sekä henkilön vuorovaikutuksessa toisten kanssa esiintyviä vakavia häiriöitä. Ne aiheuttavat lähes aina huomattavaa ahdistusta ja sosiaalista haittaa henkilölle. Noin joka 10. suomalainen kärsii persoonallisuushäiriöstä.

Persoonallisuushäiriöt: Oireet, aiheuttaja ja diagnoosi

Persoonallisuushäiriö – luonnetta vai luonnevikaa

Persoonallisuushäiriö kehittyy hitaasti, on pitkäaikainen ja alkaa varhaisaikuisuudessa. Epäsosiaalista ja narsistista persoonallisuutta esiintyy enemmän miehillä ja naisilla taas useammin on huomionhakuista ja epävakaata persoonallisuutta. Persoonallisuushäiriöitä on enemmän alimmissa sosiaaliryhmissä, naimattomilla ja eronneilla. Alkoholisteista yli 60 prosentilla on persoonallisuushäiriö.

Lue psykiatrian erikoislääkärin artikkeli

Blogi: Leikkiä narsistin kanssa

Hän oli komea, menestyvän oloinen ja erittäin karismaattinen. Hänen ulkomuotonsa oli huoliteltu, hänen puheensa huokui itsevarmuutta, jokainen sana ja lause oli tarkkaan muotoiltu. Hänen määrätietoisuutensa kiehtoi minua, mutta hänessä oli jotain, mikä sai minut varuilleen. Arvasin, että hänessä oli jotain pahasti pielessä. Olin tavannut hänen kaltaisiaan ennenkin.

Sarinnan blogi

Facebookin pimeä puoli: aggressiivinen narsismi

Uusi tutkimus on vahvistanut sen, mitä nettiskeptikot ovat epäilleet jo pidemmän aikaa: Facebookilla on yhteys narsistiseen persoonallisuushäiriöön. Tutkimuksen mukaan Facebook ja muut sosiaalisen median palvelut tarjoavat kanavan pakkomielteiseen itsensä korostamiseen ja onttoihin ystävyyssuhteisiin.

Lue uutinen: aggerriivinen narsismi

Narsistin kanssa elänyt: ”Kumppanini sai minut uskomaan, että ansaitsen kuolla!”

Suhde narsistin kanssa sai persoonallisuuteni muuttumaan täysin. Minusta tuli masentunut, ahdistunut, pelokas ja takertuva. Ajattelin, että olen mitättömin olento maan päällä ja ansaitsisin korkeintaan liikenneonnettomuuden kohdalleni." Näin kertoo Noora (nimi muutettu), joka eli yhdessä narsistisen kumppanin kanssa kolme vuotta.

Lue artikkeli

Lähteet:

Myllärniemi J. Terve ja häiriintynyt narsismi. Suomen Lääkärilehti 2004;59(19):2005-2010

Lönnqvist (toim.) ym. Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. 2007.

Persoonallisuushäiriöt-lääkärikirja. Terve.fi. Terve Media Oy 2013

Schylman G. Narsistisen häiriön hoito. Suomen Lääkärilehti. 2004;59(19):2013-2020

Julkaistu: 21.2.2013