Terve.fi

Näin kauan kestää tyydyttävä yhdyntä!

Näin kauan kestää tyydyttävä yhdyntä!
Kuinka pitkään yhdynnän tulisi kestää? Kyselyyn vastasi yli 1000 suomalaista. Miten pitkä tyydyttävän yhdynnän on kestettävä? Lue lisää yhdynnästä ja kyselyn tuloksista.
Julkaistu 15.6.2010

Elokuvamaisen pitkät rakastelusessiot voivat tuntua katsojasta täydelliseltä kahden ihmisen symbioosilta, mutta tuoreen kyselytutkimuksen mukaan tyydyttävä seksi ei todellakaan vaadi tuntien tai useiden suorituksia.

Terve.fi –hyvinvointimedian toteuttamasta Suuresta suomalaisesta seksikyselystä ilmenee lähes puolien vastaajista olevan sitä mieltä, että tyydyttävä yhdyntä kestää 10-20 minuuttia.

Vain noin neljäsosa vastaajista kaipasi pidempää (30 minuuttia=18 % vastaajista, 60 minuuttia =6 %, yli tunnin=3 %), seksisuoritusta tyydyttääkseen himonsa. Toisaalta tyydyttävänä yhdyntänä alle 10 minuuttistakin piti 17 prosenttia kyselyyn osallistuneista, ja 2-5 minuuttiseenkin tyytyväisiä oli viisi prosenttia vastaajista.  

Yllättävää ei liene se, että naiset kaipasivat miehiä useammin pidempää yhdyntää. Vaikka suurin osa (28 % miehet, 27 % naiset) molemmista sukupuolista piti 10-15-minuuttista yhdyntää tyydyttävänä, kasvoi naisten osuus sitä mukaa, kun tyydyttävän seksin vastausmääritelmät kasvoivat 20 minuutista pidemmiksi. Samaan aikaan miehet pitivät naisia useammin alle 10 minuutin yhdyntää tyydyttävänä.  

Parisuhteessa olevat tyytyvät lyhempään yhdyntään

Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin kyselyn alussa ilmoittamaan siviilisäätynsä. Vertailtaessa niin sanotusti sinkkujen ja parisuhteessa – avo- tai avioliitossa sekä rekisteröidyssä parisuhteessa – olevien vastauksia keskenään, selviää mielenkiintoisia asioita tyydyttävän yhdynnän keston käsityksestä.

Kun vain 5-8 prosenttia avo- tai avioliitossa olevista piti tyydyttävän yhdynnän määritelmänä noin tunnin tai pidempään kestävää seksiä, löytyi leskien (20 %), eronneiden (n. 13 %) ja naimattomien (n. 12 %) keskuudesta enempi heitä, jotka kaipasivat tyydyttyäkseen vähintään tunnin yhdynnän.

Näillä perusteilla voisikin väittää, että vakituisessa parisuhteessa olevat eivät kaipaa niin pitkiä seksikertoja kuin yksin elävät.

Poikkeuksen tähän muodostivat kuitenkin rekisteröidyssä parisuhteessa olevat, joista peräti kolmasosa vastasi tyydyttävän yhdynnän kestävän kauemmin kuin tunnin.  

Suuri suomalainen seksikysely 2010

Kyselytutkimukseen osallistui kaikkiaan yhteensä 1314 yli 15-vuotiasta vastaajaa. Osallistujista 58 prosenttia oli iältään 21-40-vuotiaita, ja hieman yli 60 prosenttia oli joko naimisissa tai avoliitossa.

Tutkimus toteutettiin internetkyselynä Terve.fi –hyvinvointimedian alasivustoilla

Lue lisää:

1 kommentti