Terve.fi

Mistä välineet verensokerin mittaukseen?

Mistä välineet verensokerin mittaukseen?
Verensokeria voidaan helposti mitata verensokerimittareilla, joita nykyään saa yleensä ilmaiseksi oman kunnan hoitovälinejakelusta lääkärin lähetteellä.
Julkaistu 24.9.2008

Diabeteksen omaseurannassa on tärkeää mitata verensokeria säännöllisin väliajoin. Näin saadaan selville, miten ruokavalinnat, laihdutus, liikunta ja lääkehoito mahdollisesti vaikuttavat verensokeriin.

Kun kohonnut verensokeri tai diabetes todetaan ensimmäistä kertaa, saa verensokerin mittauksesta sekä mittarin valinnasta ja käytöstä yleensä tietoa omalta diabeteshoitajalta. Joissain kunnissa verensokerin mittauksen neuvomisesta vastaa hoitovälinejakelu. Mittausten ajankohta ja tiheys sovitaan lääkärin tai hoitajan kanssa.

Verensokeria voidaan helposti mitata verensokerimittareilla, joita nykyään saa yleensä ilmaiseksi oman kunnan hoitovälinejakelusta lääkärin lähetteellä. Verensokerimittareita myös myydään diabetesyhdistyksissä ja apteekeissa.

Verensokerimittareiden valikoima on laaja, joten jokaiselle löytyy omaan käyttötarkoitukseen sopiva mittari. Toki kunnasta riippuu, kuinka monta mallia heillä on tarjolla.

Verensokerimittareihin tarvitaan myös verinäytteenottoa varten lansetteja sekä mittausliuskoja, jotka ovat erilaisia mittarimallista riippuen. Näitä molempia jaetaan myös terveyskeskuksen hoitovälinejakelussa.

Kunnasta riippuen mittausliuskoja jaetaan joko tarpeen mukaan tai rajoitetusti, yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Mikäli mittausliuskoille on enemmän tarvetta, voi niitä ostaa esimerkiksi paikallisesta diabetesyhdistyksestä tai apteekeista. Tosin apteekkien valikoimista ei välttämättä löydy testiliuskoja kuin tiettyihin mittarimalleihin, johtuen mallien suuresta valikoimasta.

Kotimittareiden antamat arvot ovat verrannollisia laboratoriossa otettujen kokeiden arvoihin. Verensokerin omaseurannassa kannattaa minimoida mittausvirheet, jotka voivat johtua esimerkiksi sormenpään voimakkaasta puristamisesta, mittaustekniikan ja liuskojen käsittelyvirheestä tai pesemättömistä käsistä mittauksen yhteydessä.

Verensokerimittarin oikeanlainen käyttö onkin hyvä opetella hoitajan kanssa yhdessä ja lukea mittarin ohjeistukset tarkasti läpi ennen omaseurannan aloittamista.

Asiantuntijana toimi Jonna Kallio, diabeteshoitaja Oulun kaupungin Diabetesvastaanotosta.

1 kommentti