Terve.fi

Yleistietoa metabolisesta oireyhtymästä

Yleistietoa metabolisesta oireyhtymästä
Metabolinen oireyhtymä lisää eri sairauksien riskiä. Seuranta on metabolinen oireyhtymässä erittäin tärkeää. Lue lisää.
Teksti

Metabolisen oireyhtymän seuranta on välttämätöntä. Lääkärin kanssa neuvotellaan seurannan aikataulusta ja tavoitteista. Elämäntavoille on hyvä laittaa muutostavoite ja seurata sen onnistumista. Lisäksi seurannassa tulee katsoa rasva-arvojen sekä verensokerin kehittymistä. Kotona seurantaa on helppo tehdä vaa’an ja mittanauhan avulla. Tupakoinnin lopettaminen voi vaatia tiheämpää seurantaa. Liikuntaa tulisi koko ajan lisätä niin, että tavoite ½ tuntia päivässä täyttyisi. Painonlaskussa ei kannata laittaa liian epärealistisia tavoitteita, ensi alkuun riittää 5-10 prosentin lasku lähtöpainosta esim. yhden vuoden aikana.

Metabolisen oireyhtymän periytyvyys

Metabolinen oireyhtymä on osittain periytyvä sairaus. Oireyhtymän taustalta löytyy useita eri sairauksia, ja joidenkin niiden taustalla taas tiedetään olevan perinnöllisiä ominaisuuksia.

Metabolisen oireyhtymän yleisyys

Aikuisista miehistä metabolisen oireyhtymän kriteerit täyttyvät kolmanneksella, ja naisista neljänneksellä.

Dehko-tutkimuksessa suomalaisista miehistä on ylipainoisia 50,1 % ja naisista 37,7 %. Tutkimus kohdistui 45–74-vuotiaisiin. Lihavuuden esiintyvyys vaihteli 45–54-vuotiaiden miesten 20,7 %:sta 65–74-vuotiaiden naisten 33,0 %:iin. Huomattava osa osallistujista täytti vyötärölihavuuden kriteerit, miehistä 68,8 % ja naisista 76,4 %. WHO:n raja-arvojen perusteella vyötärölihavuutta oli 36,4 %:lla miehistä ja 51,8 %:lla naisista.

Diagnosoidun tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys suureni iän myötä sekä miehillä että naisilla, samaisen tutkimuksen mukaan. Koko ikäryhmän miehistä 7,4 % ja naisista 4,3 % oli diagnosoitu diabeetikoiksi. Aikaisemmin tunnistamattoman tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys oli kaikissa ikäryhmissä vähintään yhtä suuri kuin diagnosoidun. Aiemmin diagnosoidut ja tunnistamattomat tyypin 2 diabeetikot yhteen laskien diabeteksen ikävakioitu kokonaisesiintyvyys oli miehillä 15,9 % ja naisilla 11,2 %.

Heikentyneen glukoosinsiedon esiintyvyys oli 14,7 % miehillä ja 15,9 % naisilla. Suurentuneet paastoglukoosiarvot olivat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Kaikki neljä tilaa yhteen laskien glukoosiaineenvaihdunnan häiriö oli miehistä 41,8 % ja naisista 33,2 %:lla.

Tämän Dehkon osatutkimuksen mukaan lihavuus, vyötärölihavuus ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt ovat yleisiä. Nämä kaikki ovat yhteydessä metaboliseen oireyhtymään. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattaessa riskitekijöiden määrä on nousussa ja suuren osan suomalaisista tulisi tehdä elämäntavoissaan muutoksia, jotta diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän kaltaiset sairaudet saataisiin tulevaisuudessa kuriin.

Metabolisen oireyhtymän ennuste

Metabolisen oireyhtymän ennusteeseen vaikuttavat useat eri sairaudet samanaikaisesti. Riski sepelvaltimotautiin, sydäninfarktiin ja aivoinfarktiin on kohonnut. Samoin verenpainetaudin ja raajojen verisuonien valtimokovettumataudin riski suurenee selvästi. Mahdollisesti riski sairastua Alzheimerin tautiin kohoaa myös. Oleellista kuitenkin on, että riski sairastua on suurempi, kuin mitä riskitekijöiden summasta voisi päätellä. Tehokas ennaltaehkäisy ja hoito parantavat ennustetta.

Lähde:

Syvänne M. Metabolinen oireyhtymä, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

ICD-10:

E66.00 Metabolinen oireyhtymä

Julkaistu: 3.7.2006
Kommentoi »