Terve.fi

Metabolisen oireyhtymän oireet


Metabolisen oireyhtymän tunnusmerkkejä on useita, eikä varsinaisia metabolisen oireyhtymän oireita ole. Lue lisää.

Metabolinen oireyhtymä on useiden eri sairauksien, kuten aikuistyypin eli tyypin 2 diabeteksen, lihavuuden, verenpainetaudin ja epäedullisten kolesteroliarvojen summa. Itse metaboliselle oireyhtymälle tyypillistä oireilua ei siis ole. Oireyhtymää esiintyy harvoin normaalipainoisilla.

Lue metabolisen oireyhtymän hoidosta.

Metabolisen oireyhtymän diagnoosia on pyritty yksinkertaistamaan ja käyttöön on otettu uudet kriteerit, joilla pyritään helpottamaan lääkärin työtä tunnistaa tämä oireyhtymä. Nykyään puhutaan metobolisesta oireyhtymästä jos allaolevan taulukon viidestä ehdosta kolme toteutuu.

Muita MBO:n tunnusmerkkejä ja vahvistavia löydöksiä ovat:

  • Lähisukulaisella 2 tyypin diabetes
  • Lihavuus (painoindeksi yli 30)
  • Poikkeava sokerirasituskoe tai 2 tyypin diabetes
  • Kihti tai hyperurikemia (seerumin uraatti koholla)
  • Mikroalbuminuria (virtsaan erittyy albumiini-valkuaista)
  • Hyperinsulinemia (hyperinsulinismi), insuliinipitoisuus koholla
  • Alzheimeirin tauti, depressio ja uniapnea voivat liittyä MBO:ään

Lue lisäksi metabolisen oireyhtymän yleisyydestä.

Lähde:

Syvänne M. Metabolinen oireyhtymä, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Julkaistu: 29.4.2018