Kauneus & Terveys

Menesty myötätunnon avulla


Myötätunto on keskeinen inhimillinen ominaispiirteemme. Myötätunto on kykyä kokea toisen ihmisen mielipaha tai kielteinen kokemus omana, samoin kuin toisen mielihyvä omana mielihyvänä (myötäilo).
Kuvat Thinkstock

Myötätunto on yksi voimakkaimpia viestintämme välineistä, koska se lisää tietoisuutta toisesta ihmisestä ja hänen tilastaan. Myötätunto kuten ei tietoisuuskaan pysähdy vain ihmisiin, se koskee kaikkea elävää ympärillämme; ihmisiä, eläimiä ja luontoa.

Myötätunnon huono markkina-arvo on väärinkäsitys tieteessä

Myötätunto on vahvasti ihmisen sisäinen kokemus. Siten tiede on pitänyt myötätunnon kokemusta tai muita psykologisia ilmiöitä hyvin pitkään mittaamattomana ja vähemmän arvokkaana mitattavien suureiden, kuten pulssin, tulehdusarvojen, verenpaineen tai muiden monimutkaistenkin kehollisten tapahtumien mittaamisen rinnalla.

On hyvä ymmärtää, että tiede on käsittänyt väärin oman toimensa inhimillisten kokemusten kuvaajana. Tieteessä on ollut vallalla vääristynyt kuva ihmisen sisäisestä tunteiden, tiedostamisen ja myötäkokemisen maailmasta. Tieteen tehtävänä on ollut alunperin nimittäin tehdä selittämättömästä ilmiöstä ymmärrettävä ja selvä meille kaikille! Näin ei ole käynyt. Myötätuntomme on pitkään ohitettu “helpommin” tieteellisesti selitettävien mielenkiinnonkohteiden nimissä.

Lue myös: Myötätunnon mahtava voima

Muutosta luvassa itsensä tunteville ja myötätuntoisille

Vahvan inhimillisen asennemuutoksen seurauksena tieteellinen kehitys on nyt luomassa uutta käsitystä ihmisen kokonaisuudesta. Olemme varmasti monet huomanneet itse kuin työelämässäkin, että yksilöt, perheet, yhteisöt, johtajat ja työntekijät, jotka ymmärtävät ja osaavat myötätuntemisen taidon, pystyvät “kommunikoimaan” toistensa kanssa paljon luonnollisemmalla ja ymmärrettävämmällä tavalla.

Tiede alkaa hiljalleen vahvistamaan kokemusta ja yhteyttä, joka meillä on aina ollut toisiin ihmisiin ja ympäristöömme.

Lue myös: 10 keinoa kohti myötätuntoisempaa elämää

Inhimillisen ihmisen uusi tuleminen

Kehittynyt myötätunto pystyy rakentamaan normaalin vuorovaikutuksen lisäksi ihmisten välistä ymmärrystä paljon laajemmin, koska myötätunto kohottaa tietoisuutta. Silloin myös ymmärryksemme ympärillä olevista ihmisistä laajenee; tietoisuutemme perheenjäsenistä, työtovereista, asiakkaista jne. lisääntyy huimasti.

Uusi näkemys itsestä ja toisista on puolestaan uutta tietoa, ja se tulee oman kokemuksen kautta eikä tutkimuksista tai kirjoista. Lopulta uuden ymmärryksen avulla pystymme poimimaan aiemmin näkymättömiä vihjeitä itsestämme sekä ympäristöstämme ja hyödyntämään tätä tietoa yhteisömme menestymisemme kehittämiseksi.

Myötätunnossaan kehittyneet ihmiset ja ryhmät pystyvät hahmottamaan inhimillisiä kokemuksia ja kokonaisuuksista tavalla, jota kylmän analyyttinen mieli, laskelmoiva tulosjohtaminen tai puhtaasti ekonominen näkökulma ei koskaan näe tehokkuuden, tuottavuuden tai kilpailukyvyn edistämisen nimissä. Tämän yksioikoisen ajattelun maksumiehinä ovat aina lopulta olleet tavalliset ihmiset, ja nyt myös paljon selkeämmin myös ympäristömme.

Lue myös: Osaatko suhtautua myötätuntoisesti sukulaisiisi?

Viimeinen taisto ennen uuden ajan alkua

Vanha malli ihmisestä koneiston osana käy viimeistä taistelua yhteiskunnassamme, jossa jälleen kerran tarjotaan säästöä, irtisanomisia, syyllistämistä ja yhteisiä talkoita ratkaisuksi. Vanha ihmiskäsitys ei tuota uusia, todellisia vaihtoehtoja tuottavia ratkaisuja ja tilannetta helpottavia seurauksia.

Inhimillisen, tuntevan ja myötätuntoisen ihmisen uusi tuleminen ei ole auktoriteettiuskoisten asia, vaan sinun ja minun asia; kykymme tuntea omat ja toisten tunteet aidosti tosiasioiksi ja päätöksiemme keskiössä vaikuttaviksi tekijöiksi.

Uusi ihmiskäsitys on jo täällä. Se on kokoajan ollut. Käytä sitä ja ole osana uuden menestyvän työelämän luomisen etujoukkoja!

Kirjoittaja on tietoisuusvalmentaja ja filosofi.

Lue myös:

Miesten ja naisten erot – mikä on totta ja mikä ei?

Sanat voivat vahingoittaa

Oletko sinä erityisherkkä?

Julkaistu: 9.2.2015