Terve.fi

Kolesterolin lääkehoito

Kolesterolin lääkehoito
Kolesterolin lääkehoidossa yleisin lääkeryhmä ovat statiinit. Myös fibraatit, resiinit, etsetimibi, guarkumi, nikotiinihappo. Lue lisää.
Teksti
Julkaistu: 26.3.2009

Statiinit

Statiinit ovat selvästi yleisimmin käytetty lääkeryhmä kolesterolin alentamiseksi. Suomessa käytössä olevia statiineita ovat simvastatiini, atorvastatiini, rosuvastatiini, pravastatiini, fluvastatiini ja lovastatiini. Apteekeista reseptillä saatavia lääkevalmisteita on tarjolla useita kymmeniä kauppanimiä.

Statiinit estävät kolesterolin muodostumista estämällä kolesterolin muodostumisessa tarvittavan entsyymin toimintaa. Koska statiinien vaikutuksesta kolesterolia muodostuu vähemmän maksassa, ottaa maksa sisäänsä aiempaa enemmän kolesterolia verenkierrosta – erityisesti LDL-kolesterolia eli huonoa kolesterolia. Näin veren seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus ja LDL-kolesterolipitoisuus pienenevät selvästi. HDL-kolesterolin pitoisuus nousee hieman ja triglyseridipitoisuus pienenee.

Statiinihoito pienentää sepelvaltimotautia ja muutakin valtimotautia sairastavien kuolemanriskiä. Myös sydäninfarktin ja aivoinfarktin riski pienenee ja alaraajojen valtimotaudin oireisto vähenee.

Statiineita on käytetty vuodesta 1987 ja statiinihoito on ollut turvallista. Statiinihoidon sivuvaikutukset ovat melko harvinaisia – yleisin sivuvaikutus on lihaskipu. 0,5–2 prosentilla potilaista todetaan maksaentsyymien nousua, ja tämän takia maksaentsyymi (useimmiten ALAT tai ASAT) tarkistetaan hoidon alkuvaiheessa ja annoksen nostamisen jälkeen. Statiinit ovat peruslääkkeitä kolesterolin alentamiseksi ja myös sepelvaltimotautia, aivoverisuonitautia tai katkokävelyä sairastavan peruslääkkeitä.

Fibraatit

Fibraatit pienentävät jonkin verran, statiineita vähemmän, LDL-kolesterolin pitoisuutta ja pienentävät selvästi triglyseridien pitoisuutta. Fibraattihoito suurentaa HDL-kolesterolin pitoisuutta.

Fibraattihoidolla on saatu pienennettyä sepelvaltimotaudin ilmentymiä ja erityisesti diabetesta sairastavilla tulokset ovat olleet suotuisia. Fibraateista ovat yleisimmin käytössä gemfibrotsiili, betsafibraatti ja fenofibraatti. Fibraatteja käytetään kolesterolin hoidossa lähinnä erityisryhmillä, esimerkiksi jos triglyseriditaso on huomattavan korkea tai jos statiinit eivät esimerkiksi yliherkkyyden vuoksi sovellu potilaalle.

Resiinit

Resiinit ovat hartsimaisia aineita, jotka estävät kolesterolin imeytymistä suolistosta. Ne pienentävät kohtalaisen tehokkaasti kolesterolin ja LDL-kolesterolin pitoisuutta.

Resiinien käytön ongelmina ovat vatsan turvottelu ja ilmavaivat ja ne voivat häiritä muiden lääkkeiden ja vitamiinien imeytymistä. Tämän vuoksi resiineitä käytetään lähinnä vain vaikeahoitoisessa kolesteroliaineenvaihdunnan häiriössä statiinihoidon lisänä tai silloin, kun muut lääkkeet eivät sovellu.

Etsetimibi

Etsetimibi on muutaman vuoden käytössä ollut, kolesterolin imeytymistä estävä lääke. Se vähentää yksin käytettynä kolesterolia ja LDL-kolesterolia lähes 20 %. Etsetimibin ja statiinin yhdistelmähoidolla saadaan kolesterolia ja LDL-kolesterolia laskettua hyvin tehokkaasti. Etsetimibiä käytetään statiinihoidon lisänä silloin, kun kolesterolitaso on hyvin korkea ja yksinään silloin, kun muu lääkitys, lähinnä statiini, ei sovellu sivuvaikutusten vuoksi.

Guarkumi

Guarkumi on imeytymätön vesiliukoinen kuituvalmiste, joka laskee veren kokonaiskolesterolia sekä haitallista LDL-kolesterolia, mutta ei vaikuta hyvään HDL-kolesteroliin eikä laske triglyseridipitoisuutta. Guarkumia voidaan määrätä esimerkiksi diabeetikolle korkean kolesterolin hoitoon ruokavaliohoidon tukena tai se voidaan yhdistää fibraatti- tai statiinilääkitykseen vaikean hyperkolesterolemian hoidossa.

Nikotiinihappo

B-vitamiineihin kuuluvaa nikotiinihappoa käytetään kohonneen kolesterolin hoidossa yleensä tarvittaessa tukilääkityksenä muiden lääkkeiden, yleisimmin statiinien, ohella. Nikotiinihappo alentaa LDL-kolesterolia ja nostaa hyvän HDL-kolesterolin pitoisuutta.

2 kommenttia