Terve.fi

Yleistietoa kolesterolista

Yleistietoa kolesterolista
Mikä aiheuttaa poikkeavia kolesteroliarvoja? Onko kolesteroli yleistä?

Hyperkolesteromia tarkoittaa liian suurta kokonaiskolesterolimäärää veressä. Kolesteroli on elimistöön normaalisti kuuluva aine. Korkea kolesteroli lisää kuitenkin riskiä valtimoiden kalkkeutumiselle eli ateroskleroosille ja sitä kautta valtimotaudeille eli muun muassa sepelvaltimotaudille, aivohalvauksille ja katkokävelylle.

Valtimoiden ahtautuminen heikentää veren kulkeutumista valtimon suonittamille alueille. Oireena tästä voi olla kipu, kuten rintakipu tai alaraajakipu. Myös äkkikuolema voi olla sepelvaltimotaudin ensioire. Poikkeavien rasva-arvojen taustalla ovat mm. epäterveellinen ruokavalio, alkoholin käyttö ja perinnöllinen alttius.

Hoidossa tärkeintä on elämäntapahoito. Kun se ei riitä, joudutaan kolesteroliarvoja parantamaan lääkkein.

Kolesteroli on elimistöön kuuluva, muun muassa sappihappojen, solukalvojen ja tiettyjen hormonien valmistumiseen tarvittava lähtöaine. Se kulkee veressä lipoproteiineina valkuaisaineisiin sitoutuneena. Valtimotaudissa kolesteroli saostuu verisuonten seinämiin ja muodostaa verisuonia ahtauttavia muutoksia.

Kolesterolin aiheuttajat

Poikkeavien kolesteroliarvojen taustalla on yleensä kolesterolille epäsuotuisat elämäntavat, kuten kovien rasvojen käyttö, pehmeiden rasvojen vähäinen käyttö, liikunnan vähyys, tupakointi, liikapaino ja vähäinen ruokavalion kuitumäärä. Yli 300 mg:n päivittäistä kolesterolin saamista ravinnosta ei suositella.

Kolesteroliarvoja voivat muuttaa ohimenevästi mm. paasto, raskaus ja alkoholinkäyttö. Taustalla voi olla myös kilpirauhasen vajaatoiminta, diabetes, maksasairaus, munuaisvaivat, anoreksia tai tietyt lääkkeet. Kolesterolipoikkeavuudet voivat olla myös perinnöllisistä syistä johtuvia.

Kolesterolin perinnöllisyys

Joskus poikkeavat veren kolesteroliarvot voivat johtua perinnöllisestä kolesterolisairaudesta. Tärkein viite tällaisen taudin mahdollisuuteen on vanhemmalla, sisaruksella tai lapsella huomattavan nuorena diagnosoitu valtimotauti.

Tärkeimmät perinnölliset dyslipidemiat ovat familiaalinen kombinoitu hyperlipidemia, familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin III hyperlipidemia. Familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavat ovat suuressa riskissä saada valtimotauti, joten heidän hyvä lääkityksensä on erityisen tärkeää. Familiaalisen hyperkolesterolemian diagnoosi varmennetaan verinäytteen geenitutkimuksella.

Perinnöllisen dyslipidemian tutkimiseen on aihetta, jos lähisukulaisella on todettu varhainen valtimotauti tai jos lähisukulaisella on viitteitä perinnöllisestä dyslipidemiasta. Lähisukulaisella tarkoitetaan tässä vanhempia, sisaruksia, lapsia ja isovanhempia. Tutkimukseen sisältyvät kolesterolimittaukset ja lääkärin arvio tilanteesta.

Kolesterolin yleisyys

Poikkeavat kolesteroliarvot ovat Suomessa erittäin yleisiä. Vuonna 2006 kolesterolilääkkeitä käytti yli 500 000 suomalaista. Kokonaiskolesterolipitoisuuden pitoisuus on yli 5.0 eli yli suositellun raja-arvon jopa 60 %:lla aikuisväestöstä. Myös LDL-kolesterolipitoisuuksien poikkeavuus on yleistä. HDL-kolesteroli on alle raja-arvon noin joka viidennellä. Kolesteroliarvot ovat lähiaikoina Suomessa parantuneet, mutta hyvä kehitys on hidastunut oleellisesti. Tärkeää olisi saada kolesteroliarvoja edelleen paremmiksi, jotta valtimotaudeilta vältyttäisiin.

Kolesterolin ennuste

Huonot kolesteroliarvot ovat tärkeä valtimoiden ahtautumisen syy. Kolesterolilla on olennainen vaikutus sepelvaltimotaudin synnyssä. Kun keski-ikäisellä miehellä kolesteroliarvo suurenee arvosta 5.0 arvoon 6.5, kuoleman riski kaksinkertaistuu. Kun kolesteroliarvo nousee arvoon 8.0, riski on nelinkertainen. Kolesteroli ei kuitenkaan ole ainoa riskitekijä, vaan oleellisena osana yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa se lisää valtimotautien ja niiden aiheuttaminen tapahtumien todennäköisyyttä.

Lähteet:

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 13.2.2018). www.kaypahoito.fi

Strandberg T. Vanhanen J. Dyslipidemioiden luokittelu ja selvittely, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2017.

Strandberg T. Vanhanen J. Dyslipidemioiden hoito, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2017.

Julkaistu: 5.4.2018
Kommentoi »