Terve.fi

Kaihin hoito

Kaihin hoito
Kaihin hoito on leikkaushoito, joka nykytekniikoilla sujuu turvallisesti.
Julkaistu: 5.8.2019

Ensivaiheessa silmälasien hankkiminen parantaa näöntarkkuutta. On myös mahdollista, että aiempi silmän taittovirhe muuttuu huomattavastikin ja lasien uusimisella voi kaihin vuoksi alentunut näöntarkkuus parantua. Usein taittovirhe muuttuu likitaitteisempaan suuntaan. Siinä vaiheessa, kun silmälasit eivät enää riittävästi auta, tulee harkita kaihileikkausta. Kaihileikkaus palauttaa näöntarkkuuden, jos silmänpohjassa ei ole vikaa.

Valtakunnalliset kaihileikkauskriteerit julkisessa sairaanhoidossa on asetettu näöntarkkuustasolle, joka vaaditaan ajokorttia varten. Kaihileikkauskriteerit täyttyvät, kun näöntarkkuus paremmassa silmässä on parhaalla lasikorjauksella 0.5 tai huonompi. Huonomman silmän leikkauskriteeri on vastaavasti 0.3, mikäli paremman silmän näöntarkkuus parhaalla lasikorjauksella on enemmän kuin 0.5. Kaihi voi kuitenkin olla selvästi potilasta haittaava jo huomattavasti ennen tätä näöntarkkuustasoa. Näöntarkkuusrajoista voikin poiketa ja leikkauskriteerit täyttyä, jos kaihi vaikeuttaa merkittävästi arjesta selviämistä, vaikeuttaa muun silmäsairauden seurantaa tai ensimmäisen silmän leikkauksen jälkeen on syntynyt yli 2 dioptrian eritaitteisuus. Tätäkin leikkausta koskee silti sama kuin muitakin leikkauksia; leikkausta ei leikkausriskien vuoksi tehdä, mikäli siitä ei potilaan kokonaistilanteen huomioon ottaen ole potilaalle hyötyä.

Kaihileikkaus on tavallisesti päiväkirurgisesti paikallispuudutuksessa suoritettava toimenpide. Leikkaus voidaan suorittaa myös hyvin iäkkäille ja kohtalaisen huonokuntoisillekin potilaille. Tarvittaessa voidaan joskus käyttää myös yleisanestesiaa.

Kaihileikkauksessa potilaan samentunut mykiö poistetaan ultraäänitekniikkaa apuna käyttäen pienen alle 3 mm viillon kautta. Tilalle asetetaan tekomykiö, jonka vahvuus mitataan sopivaksi ennen toimenpidettä. Tekomykiöllä voidaan vaikuttaa potilaan aiempaan taittovirheeseen ja potilas voi jopa päästä kaihileikkauksella kokonaan eroon silmälaseistaan. Leikkauksen jälkeiseen taittovirheeseen vaikuttaa potilaan aiempi taittovirhe sekä leikataanko molemmat silmät vai ainoastaan toinen. Esitutkimuksen aikana leikkaava lääkäri arvioi tilanteen ja informoi potilasta vaihtoehdoista. Nykyään voidaan tehdä myös laseravusteisia leikkauksia.

Ennen kaihileikkausta silmäkirurgi tutkii silmän ja suunnittelee toimenpiteen yksityiskohdat. Tavanomaisen silmätutkimuksen lisäksi tehdään mittauksia, joiden perusteella valitaan kullekin silmälle sopivin tekomykiön vahvuus. Kaihileikkauksessa oma mykiö poistetaan ja tilalle asetetaan tekomykiö, jonka vahvuuden valinnalla voidaan vaikuttaa kaihileikkauksen jälkeiseen taittovirheeseen. Kaihileikkaus onkin samalla myös taittovirhekirurginen leikkaus ja potilas voi päästä leikkauksella kokonaan eroon silmälaseistaan kuten laserilla suoritettavien taittovirhekirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kaihileikkauksessa samentunut mykiö korvataan tekomykiöllä, pienellä muovisella linssillä, joka taittaa taas terävän kuvan silmän pohjaan. Tekomykiö asetetaan kiinteästi paikalleen.

Nykyaikaisimmassa kaihileikkaustekniikassa sekä mykiön poisto, että tekomykiön asennus tapahtuu pienen tunnelin kautta. Silmään ei siis tarvitse tehdä laajoja viiltoja. Mykiön kova keskiosa pilkotaan ensin ultraäänellä. Pehmeät mykiömassat imetään pois ohuella imukärjellä ja tekomykiö pujotetaan paikalleen. Tunnelit sulkeutuvat yleensä ilman ompeleita. Leikkaussalissa menee aikaa noin puoli tuntia ja koko käyntiin esivalmisteluineen ja jälkitarkkailuineen yleensä 2–3 tuntia. Jos molemmissa silmissä on kaihia, voidaan molemmat silmät leikata turvallisesti samassa istunnossa.

Periytyykö kaihi? Lue myös kaihin yleisyydestä ja ennusteesta.

Leikkauksen jälkeen silmään laitetaan tippoja 3–4 viikon ajan. Noin kuukauden kuluttua leikkauksesta voidaan myös määrittää leikatulle silmälle uusi silmälasi. Yleensä uusi lasi on aikaisempaa lievempi ja usein leikattu silmä näkee hyvin kauas ilman lasiakin ja tarvitaan ainoastaan lähilasit.

Lähteet:

Moilanen J. Kaihin tunnistaminen ja kaihileikkauslähetteen tekeminen, Silmätautien käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2018.

Välimäki J. ja Mattila J. Kaihi (katarakta), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Seppänen M. Kaihi (harmaakaihi, katarakta), Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Kivelä T. ym. Silmätautien genetiikka, Lääketieteellinen genetiikka, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Kommentoi »