Sairaudet

Hengitys- ja rentoutusharjoitukset saattavat vähentää astmaoireilua

Astmaoireet voivat vähentyä hengitys- ja rentoutusharjoitus avulla. Lue lisää.

11.4.2018 Terve.fi

Hengitys- ja rentoutusharjoitukset voivat vähentää lievästä astmasta kärsivien oireilua jopa kolmanneksella, selviää Thorax-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Brittitutkimukseen värvättiin 85 lievää tai keskivaikeaa astmaa potevaa miestä ja naista, jotka satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään kuuluvat kävivät viisi kertaa hengitys- ja rentoutusharjoituksissa fysioterapeutin luona toisten toimiessa verrokkeina. Lisäksi kummatkin ryhmäläiset käyttivät tutkimuksen ajan omia astmalääkkeitään.

Tutkijat havaitsivat, että hengitys- ja rentoutusharjoituksissa käyneet saivat verrokkiryhmään verrattuna noin kolmanneksen vähemmän pisteitä astmaoireita kartoittaneessa kyselyssä. Ero oli selvä vielä vuodenkin päästä. Lisäksi harjoitusryhmään kuuluvilla todettiin vähemmän masennusta ja ahdistusta.

Mielenkiintoista oli, ettei objektiivisissa keuhkojen toimintaa selvittäneissä mittauksissa kuitenkaan havaittu ryhmien välillä eroa missään seurannan vaiheessa.

Vaikka tulokset ovat rohkaisevia, niiden tulkinnassa on syytä olla varovainen. Tutkimus oli näet pieni, eikä siinä saatu objektiivista näyttöä keuhkojen toiminnan parantumisesta tai astmalääkkeiden tarpeen vähenemisestä. Tämän vuoksi tarvitaankin lisätutkimuksia vahvistamaan nyt saatuja tuloksia.

Lähde: Thorax 2007 online first

Lue lisää:

Tietopaketti astmasta: Astman oireet, aiheuttaja ja hoito

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi