Terve.fi

Etäkuntoutus lisää kuntoutuspalveluiden saavutettavuutta

Etäkuntoutus lisää kuntoutuspalveluiden saavutettavuutta

Teknologian kehittyessä potilaille voidaan tarjota sosiaali- ja terveydenhuollossa myös etäkuntoutusta. Kelan etäkuntoutusmahdollisuuksia tutkineen selvityksen mukaan etäpalveluita toivovat erityisesti potilaat itse.
Teksti Noora Takamäki
Mainos

Teknologian kehittyessä potilaille voidaan tarjota sosiaali- ja terveydenhuollossa myös etäkuntoutusta. Kelan etäkuntoutusmahdollisuuksia tutkineen selvityksen mukaan etäpalveluita toivovat erityisesti potilaat itse.

Etäkuntoutus lisää potilaiden mahdollisuuksia

Etäkuntoutus parantaa kuntoutuspalveluiden saatavuutta. Asuinpaikasta ja palveluntarjoajasta riippumatta erilaiset palvelut ovat helpommin kaikkien ulottuvilla, selviää Kelan tiedotteesta.

Etäkuntoutus tarjoaa uudenlaisia kuntoutusmahdollisuuksia myös niille, joiden on vaikea liikkua pois kotoaan. Samoin moni potilas on innostunut siitä, että voi itse valita kuntoutuspaikkansa.

Etäkuntoutuksessa hyödynnetään etäteknologiaa, kuten matkapuhelimia, tietokoneita, tablettitietokoneita, televisiosovelluksia sekä näiden yhteiskäyttöä.

Etäkuntoutukseen pääsevä potilas ei jää yksin, vaan kyseessä on aina ammattilaisen ohjaama ja seuraama toiminta, jolla on selkeän tavoitteen lisäksi myös alku ja loppu. Siten etäkuntoutus ei eroa periaatteiltaan perinteisestä kuntoutuksesta.

  • Lue lisää terveysteknologiasta ja uusista sovelluksista tästä

Etäkuntoutus sopii monille potilasryhmille

Tällä hetkellä etäkuntoutuksen käyttöä suunnitellaan erityisesti psykoterapiassa ja vaikeavammaisille suunnatussa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Lääkinnällisen etäkuntoutuksen osa-alueita ovat etäfysioterapia, etämusiikkiterapia, neuropsykologinen etäkuntoutus, etäpuheterapia ja etätoimintaterapia.

Muita etäkuntoutuksen kohderyhmiä voisivat olla esimerkiksi lasten kehityshäiriöitä ja erilaisia puhe- ja äänihäiriöistä sairastavat sekä erilaisia toimintahäiriöitä, kuten hengityselinten, sydämen ja tuki- ja liikuntaelinten, sairastavat.

Myös kipujen ja iän tuomien toimintahäiriöiden kuntoutukseen voisi Kelan selvityksen mukaan sopia etäkuntoutus.

Sovellusten käyttö helppoa, mutta laitteista on pulaa

Jotta etäkuntoutuksesta hyödytään, tulee sekä kuntoutusta tarjoavan henkilöstön että kuntoutujan hallittava etämenetelmien perusteet ja käyttö.

Lisäksi henkilökunnan koulutuksessa on olennaista kiinnittää huomiota etäkuntoutuksessa olevan asiakkaan motivointiin.

Henkilökunnan on osattava arvioida kuntoutujan valmiudet etäkuntoutukseen.

Selvityksessä todetaan, että etäkuntoutuksessa käytettävät ohjelmat ja sovellukset ovat hyvin yksinkertaisia käyttää. Ongelmaksi voikin koitua pikemminkin se, ettei kuntoutujalla ole riittävää laitteistoa.

Etäkuntoutuksen osalta on havaittu, ettei mikään potilasryhmä suoraan rajaudu etäkuntoutuksen mahdollisuuden ulkopuolelle, ei edes psykoterapian osalta.

Sen sijaan kliinisissä erityistilanteissa, joissa on vaarana esimerkiksi akuutti itsemurhavaara tai vaikea persoonallisuushäiriö, on etäkuntoutus huono vaihtoehto.

Lähteet:

Kelan tiedote 25.4.2016

Kelan Etäkuntoutus-selvitys 

Lue myös:

Apuväline on osa lääkinnällistä kuntoutusta

Kuntoutus jatkuu kotona

Julkaistu: 3.5.2016