Terve.fi

Apuväline on osa lääkinnällistä kuntoutusta

Apuväline on osa lääkinnällistä kuntoutusta

Lääkinnällistä kuntoutusta koskevien lakien ja asetusten tarkoitus olisi luoda mahdollisuudet vammaisten tai sairaiden ihmisen selviytymiselle päivittäisistä toiminnoistaan mahdollisimman omatoimisesti. Missään niistä ei kuitenkaan suoraan puhuta seksuaalisuudesta ja siitä, kuinka se on jokapäiväinen ihmisestä erottamattomissa oleva ominaisuus. Niinpä vammautunut tai sairas ihminen voi toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan vain niissä olosuhteissa ja edellytyksillä, jotka ovat olemassa.
Teksti Toimitus
Mainos

Jokaisella on kuitenkin oikeus seksuaalisuuteensa ja seksuaaliseen nautintoon vammasta tai sairaudesta huolimatta. Seksuaalisuuden toteuttamisen tukeminen tulisikin kuulua normaaleihin päivittäisiin toimintoihin, jotka lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin tulisi turvata.

Sairastunut tai vammautunut henkilö on oikeutettu saamaan sairaudesta tai vammasta johtuvan toimintakyvyn alenemisen helpottamiseksi tai kompensoimiseksi erilaisia päivittäisten toimintojen tai liikkumisen apuvälineitä, myös seksin apuvälineitä. Oikeus apuvälineisiin perustuu vammaispalvelulakiin, asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista ja vakuutuslakeihin. Tarvittaessa myös kunnan sosiaalitoimi on velvollinen järjestämään tarvittavat apuvälineet.

Lähde: Suuri Seksivälineopas – Sin City 

Julkaistu: 21.9.2007