Terve.fi

Lasten käytösongelmia voidaan vähentää internet-tukiohjelmalla

Lasten käytösongelmia voidaan vähentää internetpohjaisella tukiohjelmalla, joka tukee vanhempia ja antaa heille työkaluja kohdata ja vähentää lastensa ongelmakäytöstä.

Suomalaistutkijoiden mukaan nelivuotiaiden lasten käytösongelmia voidaan vähentää internetpohjaisella tukiohjelmalla. Ohjelma tukee vanhempia ja antaa heille työkaluja kohdata ja vähentää lastensa ongelmakäytöstä.

Professori Andre Souranderin johtama tutkijaryhmä julkaisi tuloksensa JAMA Psychiatry -lehdessä.

Lapsuusiän käytösongelmat usein ennakoivat aikuisiän mielenterveysongelmia ja myös rikollisuutta, joten varhainen oireilun vähentyminen on erittäin tervetullutta.

Internetpohjainen ohjelma on myös edullinen ja monissa oloissa ja maissa helposti sovellettava keino, joka todennäköisesti madaltaa myös vanhempien kynnystä hankkia apua.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 730 neljävuotiaan käytösongelmaisen lapsen ja heidän vanhempiensa seurantaan. Perheet värvättiin neuvolan vuosikäynneillä. Puolet perheistä satunnaistettiin verrokkiryhmään ja puolet 11-kohtaiseen internet-ohjelmaan. Osana ohjelmaa vanhemmat kävivät viikoittain puhelimitse myös 45-minuuttisen tukikeskustelun koulutetun asiantuntijan kanssa. Ohjelman tavoite oli muun muassa opastaa vanhempia positiivisiin kasvatuskeinoihin, vähentää konfliktitilanteita, vahvistaa lapsen ja vanhempien välistä suhdetta ja tukea vanhempia hankalissa arkitilanteissa.

Vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta hoito-ohjelmaan satunnaistettujen lasten oireilu oli vähentynyt huomattavasti. Verrattuna vertailuryhmän lapsiin heidän vanhempansa raportoivat lasten aggressiivisen käytöksen, tunteiden käsittelyn ongelmien, ahdistuneisuuden sekä uniongelmien vähentyneen huomattavasti. Vanhemmat kokivat myös omien kasvatuskeinojensa ja vanhemmuutensa parantuneen enemmän kuin verrokkiryhmäläiset.

Tutkijat pitävät tuloksia rohkaisevana esimerkkinä internetpohjaisten tukiohjelmien tehosta ja soveltuvuudesta lasten käytöshäiriöiden ehkäisyyn. Lasten psykiatriset palvelut ovat harvoissa maissa riittävät, joten tarve edullisille ja vähällä henkilökunnalla toteuttaville palveluille on suuri.

Uutispalvelu Duodecim

Lue myös

Julkaistu: 27.2.2016
Kommentoi »