Terveys

Lapsen aggressio

Milloin huolestua lapsen väkivaltaisuudesta? Lue asiantuntija-artikkeli: miksi lapsi regoi aggressiivisesti ja miten lapsi käyttää aggressiota vaikutusvälineenä saadakseen tahtonsa läpi.

Teksti Terve Media Oy
26.10.2009 Terve.fi

Lapsen aggressiivisuudesta on olemassa monenlaisia tutkimuksia. Kaikki aggressiivisuus ei ole pahasta. Kyseessä on yksi elämää ylläpitävistä voimista. Toisaalta lapsen vertaissuhteissa, suhteessa muihin lapsiin aggressio voi aiheuttaa ongelmia. Myös lapsen kasvattaja voi törmätä aggression ilmenemismuotoihin, jotka eivät ole kovin toivottavia.

Aggressiivisuus reaktiona – kun pinna palaa

Jos lapsi kokee maailman uhkaavan itseään jollakin lailla, hän voi reagoida aggressiivisesti. Suuttumuksen ja vihan tunne, fysiologinen aggressiotila voi syntyä hetkessä ja suorastaan räjähtää valloilleen. Uhkan ei tarvitse olla todellinen, kuviteltukin uhka saa aikaan tilan, jossa pinna palaa. Lapsen käytös saattaa pelottaa ikätovereita, mutta myös lasta itseään. Varsinkin, jos vihanpurkaukset ovat rajuja ja hallitsemattomia.

Tutkijat ovat todenneet, että maailman kanssa jatkuvasti sotajalalle asettuva lapsi on ryhmässä heikommassa asemassa suhteessa muihin ikätovereihin. Hänen sosiaalinen asemansa toisten silmissä on niinikään huonompi. Näin reagoivalla lapsella on myös tilastollisesti suurempi riski joutua kiusatuksi koulussa.

Käyttäytymisen syyksi voidaan löytää esimerkiksi geneettiset tekijät, synnynnäinen temperamentti, varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat, turvattomuuden kokemukset tai väkivallan kohteeksi joutuminen.

Aggressiivisuus välineenä – lapsi saa tahtonsa läpi

Lapsi voi toimia kylmän viileästi ja olla silti aggressiivinen. Tilanteeseen ei tarvitse liittyä vihan tunteita. Lapsi manipuloi, uhkailee, kiusaa pienempiään, panettelee muita. Hän toimii näin nostaakseen omaa asemaansa ryhmässä. Tai saadakseen haluamansa. Lapsi on oppinut, että aggressio kannattaa, koska sen avulla hän on ennenkin saanut tahtonsa läpi.

Tällä tavoin toimiva lapsi voi olla hyvin suosittu tovereidensa keskuudessa ja esiintyä jopa joukon johtajana. Tästä syystä hänellä on tutkimusten mukaan suurempi riski tulla kiusaajaksi koulussa.

Käyttäytymisen taustalta tutkijat löytävät esimerkiksi mallioppimisen. Kaveripiirissä, kotona tai TV- ja pelimaailmassa lapselle voidaan tarjota tällaista käyttäytymismallia. Toisaalta kotona tai koulussa asetettujen rajojen puute voi synnyttää tämäntyyppistä aggressiota.

Kaksi eri syistä johtuvaa vihan muotoa voivat esiintyä myös yhdessä ja samassa lapsessa. Miten kasvattaja voi puuttua tilanteeseen?

Miten puututaan aggressiivisuuteen reaktiona?

  • Vähennetään uhkaavia tilanteita
  • Opetellaan itsehillintää ja palkitaan onnistumisista
  • Luodaan turvallisia ihmissuhteita

Entä aggressiivisuuteen välineenä?

Lue lisää:

Lääkärikirja: Lasten ja nuoren käytöshäiriöt

Vanhemmuuden roolit

Vastuun portaat

Rutiineista ryhtiä ja voimaa lapsen arkeen

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi