Terve.fi

Eutanasia voi olla viimeinen vaihtoehto mielenterveysongelmaisille


Belgialainen tutkimus selvitti, että eutanasia voi olla viimeinen vaihtoehto mielenterveyspotilaille.

Belgialainen tutkimus selvitti, että eutanasia voi olla viimeinen vaihtoehto mielenterveyspotilaille.

Suurin osa eutanasiaa anoneista belgialaisista mielenterveyspotilaista kärsii masennuksesta tai persoonallisuushäiriöistä.

Belgiassa lääkkeillä toteutettu eutanasia on ollut laillista vuodesta 2002 asti.

Syynä sietämätön kärsimys

Tutkijat tarkkailivat mielenterveysongelmaisten tekemiä eutanasia-anomuksia Belgiassa vuosien 2007 ja 2012 välillä.

Tuona aikana 77 naista ja 23 miestä anoi eutanasiaa. Syynä heillä oli psykiatristen sairauksien aiheuttama sietämätön kärsimys. Anoneiden iät vaihtelivat 21 vuodesta 80 vuoteen.

Kaikista anomuksista 48 sai hyväksynnän ja 35 eutanasiaa suoritettiin loppuun asti. 13:sta jäljelle jääneestä kahdeksan ei vienyt prosessia loppuun asti. He perustelivat asiaa sillä, että saivat rauhan siitä tiedosta, että heillä on olemassa eutanasia-vaihtoehto.

Tarvitaan selkeät ohjenuorat

Joulukuuhun 2012 mennessä 43 kaikista anomuksen tehneistä oli kuollut. Luku sisältää kuusi henkilöä, jotka tekivät itsemurhan. Kolmekymmentä heistä kuoli perheen ja ystävien ympäröimänä.

Toistaiseksi ei vielä ole yksimielisyyttä siitä, mikä oikein on sietämätöntä kärsimystä. Belgiassa ei myöskään ole säännöstöä mielenterveysongelmaisten tekemiä eutanasia-anomuksia varten.

Tutkijat tiivistävät, että kiivaat eettiset väittelyt huomioon ottaen tulisi kehittää selkeät linjaukset ja tehdä niistä käytännössä toimivat toimintaohjeet.

Lähteet:

BMJ Open

EurekAlert – BMJ: Press release

Julkaistu: 28.7.2015