Terve.fi

Uutta tietoa tinnituksesta

Tuore amerikkalais-englantilainen tutkimus tukee teoriaa, jonka mukaan keskushermostolla on tärkeä rooli tinnituksen syntymisessä ja ylläpidossa. Tutkimuksessa tinnitukseen liittyviä aivosähköilmiöitä mitattiin suoraan aivoihin asennetuilla elektrodeilla. Lue lisää.

Jatkuva korvien soiminen eli tinnitus vaivaa arviolta kymmentä prosenttia suomalaisista. Tuore amerikkalais-englantilainen tutkimus tukee teoriaa, jonka mukaan keskushermostolla on tärkeä rooli tinnituksen syntymisessä ja ylläpidossa. Tutkimuksessa tinnitukseen liittyviä aivosähköilmiöitä mitattiin suoraan aivoihin asennetuilla elektrodeilla.

Pelkästään tutkimustarkoituksia varten ei aivojen pinnalle ja aivokudokseen elektrodeja asennettu. Tutkimuksessa hyödynnettiin 50-vuotiaan potilaan epilepsian aiheuttajapesäkkeen etsinnässä käytettyjä elektrodeja, joita oli asennettu kaikkiaan 164 aivojen pinnalle ja muutama syvemmällekin. Niiden avulla aivojen toimintaa seurattiin kahden viikon ajan. Pesäke löytyikin, se poistettiin ja potilasta syntymästä asti vaivannut epilepsia parani. Potilaalla oli epilepsian lisäksi käsiaseen laukauksen aiheuttaman meluvamman seurauksena syntynyt kuulon alenema ja keskivaikea tinnitus.

Kahden viikon aikana hänelle tehtiin toistetusti tinnitukseen liittyviä kokeita. Tutkijat hyödynsivät ilmiötä, jossa tinnitus vaimenee hetkeksi ääni-impulssin jälkeen. Vaimentamiseen käytettiin eri korkuisia ääniä, joiden tehosta potilas antoi arvionsa. Jokaisen vaimennuksen jälkeen tinnituksen voimistuessa uudelleen aivojen sähköisiä signaaleja mitattiin elektrodien kautta.

Tinnitukseen liittyvät sähköiset signaalit eivät esiintyneet pelkästään kuuloradassa ja kuuloaivokuorella, vaan hyvin monella aivoalueella muuallakin. Taajuudeltaan erilaisten signaalien perusteella voitiin päätellä, että aivojen eri alueet pitävät yllä tinnitusta, liittävät siihen muistikuvia ja vaikuttavat siihen, miten tinnitus koetaan.

Näyttää siltä, että kuulovamma vain aloittaa tinnituskehityksen. Vamman seurauksena joitakin äänitaajuuksia ei enää kuulla normaalisti. Tämän jälkeen monimutkaiset keskushermostotasoiset mekanismit käynnistävät näille äänitaajuuksille valeaistimuksen – vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi amputoidussa raajassa tunnetaan aavekipua.

Tinnitukseen ei toistaiseksi ole parantavaa hoitoa. Tottumis- eli habituaatiohoito auttaa joillakin potilailla. Myös erilaisilla äänihoidoilla ja hermostimulaatioilla on saatu lupaavia tuloksia. Uusi tieto tinnituksen mekanismeista auttaa kehittämään tähän kansanvaivaan keskushermoston kautta vaikuttavia lääkkeitä ja muita tehokkaita hoitoja.

Lue lisää:

Julkaistu: 11.5.2015
Kommentoi »