Terve.fi

Aivot vaativat hoivaa ja läheisiä ihmiskontakteja

Aivot vaativat hoivaa ja läheisiä ihmiskontakteja
Orpokoteihin jätettyjen lasten aivojen sähköinen toiminta oli epänormaalia ja heillä oli aivojen harmaata ainetta vähemmän kuin verrokeilla. Sijaiskotihoito korjasi näitä puutteita osittain mutta ei kokonaan. Lue lisää.
Julkaistu: 19.10.2014

Romanian diktaattori Nicolae Ceausescu halusi kasvattaa maansa väkilukua ja asetti erityisen lisäveron synnytysikäisille naisille, joilla oli alle viisi lasta. Tämän seurauksena lapsia syntyi olosuhteisiin, joissa heistä ei voitu huolehtia ja 170000 lasta joutui orpokoteihin. Niiden olosuhteet paljastuivat maailmalle levinneiden järkyttävien uutiskuvien välityksellä diktatuurin luhistuttua vuonna 1989.

Tämä karmaiseva tilanne antoi mahdollisuuden selvittää, miten ilman virikkeitä, hoivaa ja riittäviä ihmiskontakteja jäävät lapset kehittyvät ja voidaanko heidän kehityksensä saada normaalille tolalle adoptiolla tai sijaiskoteihin siirtämällä.

Vertailevaan tutkimukseen otettiin 6 – 31 kuukauden ikäisiä lapsia 136. Heistä puolet siirrettiin orpokodista sijaiskotiin ja toinen puoli jatkoi elämäänsä orpokodeissa, joiden olosuhteissa oli jo tapahtunut kohentumista. Verrokkeina toimi 72 tavallista romanialaislasta. Lasten älykkyyttä ja käyttäytymistä selvitettiin monipuolisin testauksin ja heidän aivojensa toimintaa ja rakennetta tutkittiin sekä sähköisesti että magneettikuvauksella 12 vuoden aikana kaikkiaan viitenä ajankohtana.

Orpokoteihin jätetyillä lapsilla oli kaikki testitulokset huonompia kuin tavallisilla romanialaislapsilla. Heidän keskimääräinen älykkyysosamääränsä oli vain 73, kun se verrokeilla oli 103. Mitä nuorempana lapsi oli päässyt orpokodista pois, sitä lähempänä normaalia hänen testituloksensa olivat. Jos siirto oli tapahtunut yli kolmivuotiaana, älykkyysosamäärä jäi tasolle 80. Alle 18 kuukauden iässä sijaiskotiin siirrettyjen osamäärä oli yli 90. Normaalien verrokkien älyllistä kehitystä eivät sijaiskoteihin siirretyt lapset kuitenkaan saavuttaneet siirtoiästä riippumatta.

Orpokoteihin jätettyjen lasten aivojen sähköinen toiminta oli epänormaalia ja heillä oli aivojen harmaata ainetta vähemmän kuin verrokeilla. Sijaiskotihoito korjasi näitä puutteita osittain mutta ei kokonaan.

Ihmisaivot ovat luonnon hienoimpia laitteita, joiden ”virittäminen” vaatii hoivaa ja läheisiä ihmiskontakteja. Ensimmäiset pari elinvuotta ovat tässä suhteessa ratkaisevaa aikaa. Silloin tapahtuneesta lapsen hoivan laiminlyönnistä tai suoranaisesta heitteillejätöstä lapsi ja hänen ympäristönsä maksavat kovan hinnan myöhemmällä iällä.

Lue lisää:

Kommentoi »