Terve.fi

Laaja sosiaalinen verkosto suojaa miestä itsemurhalta

Laaja sosiaalinen verkosto suojaa miestä itsemurhalta
Miehet, joilla on laaja sosiaalinen verkosto, tekevät itsemurhan kaksi kertaa harvemmin kuin yksinäiset miehet. Tulos perustuu tuoreeseen yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa kartoitettiin sosiaalisten suhteiden yhteyttä itsemurhavaaraan.
Julkaistu: 29.7.2014

Miehet, joilla on laaja sosiaalinen verkosto, tekevät itsemurhan kaksi kertaa harvemmin kuin yksinäiset miehet. Tulos perustuu tuoreeseen yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa kartoitettiin sosiaalisten suhteiden yhteyttä itsemurhavaaraan.

Tutkijat havaitsivat, että erityisesti laaja tuttavapiiri, avioliitto ja uskonnollinen harrastustoiminta suojasivat miehiä itsemurhalta. Lisäksi tulokset paljastivat, että laajoista sosiaalisista suhteista raportoineet miehet menehtyivät harvemmin sydänsairauksiin ja heidän kokonaiskuolleisuutensa oli muita pienempi.

Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa, joissa yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden on todettu altistavan itsemurhalle. Yksi selittävä tekijä nyt havaitun yhteyden taustalla saattaa olla se, että yhteisölliset miehet saavat tarvitessaan enemmän emotionaalista tukea ja neuvoja.

Tutkimuksessa seurattiin lähes 35 000 40–75-vuotiasta miestä jopa 24 vuoden ajan. Seuranta-aikana todettiin lähes 150 itsemurhaa.

Tulokset julkaistiin Annals of Internal Medicine – lehdessä.

Lue lisää:

Kommentoi »