Terve.fi

Onko kuoleman kokemus valosta tunnelin päässä totta? Aivotutkijat vastaavat

Onko kuoleman kokemus valosta tunnelin päässä totta? Aivotutkijat vastaavat
Jotkut kuoleman porteilta henkiin palautetut kertovat kokemuksia kuolemisesta. Tyypillisiä näkyjä ovat kirkas valo tunnelin päässä, edesmenneiden läheisten tapaaminen tai jopa ruumiista irtautuminen. Kuoleman jälkeiseen elämään uskovat ovat pitäneet näitä näkyjä todisteena hengen siirtymisestä uuteen olotilaan.
Julkaistu 21.7.2014

Jotkut kuoleman porteilta henkiin palautetut kertovat kokemuksia kuolemisesta. Tyypillisiä näkyjä ovat kirkas valo tunnelin päässä, edesmenneiden läheisten tapaaminen tai jopa ruumiista irtautuminen. Kuoleman jälkeiseen elämään uskovat ovat pitäneet näitä näkyjä todisteena hengen siirtymisestä uuteen olotilaan. Aivotutkijoiden mielestä kyseessä ovat hapenpuutteesta kärsivien aivojen tuottamat harhakuvat.

Uusin tutkimus pyrki selvittämään, ovatko kokemukset samanlaisia riippumatta siitä mikä lähes-kuoleman aiheutti. Oli se sitten sydänpysähdys, onnettomuuden aiheuttama aivovamma tai vaikkapa myrkytystila. Voisi näet ajatella, että aivoissa tapahtuu eri asioita eri vammoisa ja siten näytkin olisivat erilaisia.

Belgialainen tutkimusryhmä keräsi lähes 200 potilaalta kuvaukset heidän kokemuksestaan. Lähes-kuoleman syyt olivat kirjavia. Selvästi yleisin tuntemus oli levollisuuden ja rauhan kokemus. Siitä kertoi lähes 90% potilaista. Itse asiassa kokemukset kaiken kaikkiaan olivat positiivisia. Vain kaksi haastatelluista piti kokemaansa ahdistavana. Enemmistö kertoi myös valosta, ruumiista irtoamisesta tai ajan katoamisesta. Vastaus tutkimuksen peruskysymykseen oli, ettei “kuoleman” tavalla ollut vaikutusta kokemukseen. Aivoissa tai, jos niin haluaa uskoa, hengessä tapahtui samoja asioita vammamekanismeista riippumatta. Tutkijat eivät ota kantaa, puhuuko tulos tuonpuoleisen puolesta.

Läheskään kaikki kuoleman porteilla käyneet eivät koe näitä näkyjä tai tuntemuksia. Arviot ilmiön yleisyydestä liikkuvat muutamissa prosenteissa. Ne jotka ovat sen kokeneet, lakkaavat pelkäämästä kuolemaa. Ovathan nuo levolliset viestit kaikkia odottavasta tapahtumasta positiivista kuultavaa meille muillekin. Olipa se tieteellinen selitys mikä tahansa.

Lue lisää:

1 kommentti