Terve.fi

Osaatko nimetä seksuaaliset suuntautumiset? Tarkista sanasto täältä

Tiedätkö mitä muun muassa biseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja panseksuaalisuus merkitsevät? Tutustu kattavaan sanastoon. Lue lisää.
Teksti Toimitus

Seksuaalisen tasavertaisuuden Seta ry on koonnut kattavan sanaston, jossa on selitetty erilaiset seksuaalisen suuntautumisen muodot.

Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee vetovoimaa emotionaalisesti tai eroottisesti. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus. Omaan seksuaaliseen suuntautumiseen voi havahtua missä iässä tahansa ja se voi muuttua oman elinkaaren aikana, Seta kertoo verkkosivuilla.

Biseksuaalisuus

Bi on henkilö, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa sekä miehiä että naisia kohtaan, tai hän ei koe kohteen sukupuolta merkityksellisenä asiana. Biseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen.

Hetero

Heteroksi kutsutaan henkilöä, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin eri sukupuolta kohtaan. Heteroseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen.

Homo

Homoksi kutsutaan henkilöä, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin samaa sukupuolta kohtaan. Homo voi viitata sekä miehiin että naisiin. Suomen kielessä homolla tarkoitetaan yleisemmin miespuolista henkilöä. Homoseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen.

Lesbo

Monet homoseksuaaliset naiset käyttävät itsestään sanaa lesbo. Lesboilla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin toisia naisia kohtaan. Lesbous on toinen nimitys homoseksuaalisuudelle (yleensä) silloin, kun kyse on naisiin vetoa tuntevista naisista.

Panseksuaali

Ihmiset, jotka eivät halua määritellä seksuaalista suuntautumistaan koskemaan vain joitain sukupuolia, tai eivät ylipäätään koe sukupuolta olennaiseksi seksuaalisen tai emotionaalisen kiinnostuksensa määrittäjäksi, kutsuvat itseään esimerkiksi panseksuaaleiksi. Ihmisen itsemäärittelyoikeuteen seksuaalisen suuntautumisen suhteen kuuluu, että hän saa määritellä itse itsensä myös muilla kuin yleisimmin käytetyillä termeillä.

Muita seksuaalisuuteen liittyviä termejä:

Aseksuaalisuus

Aseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalisen kiinnostuksen tai halun puutetta. Se ei ole seksuaalinen suuntautuminen. Aseksuaalinen ihminen voi kokea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa ja näin olla esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi.

Polyamoria

Polyamorialla tarkoitetaan monisuhteisuutta. Polyamorinen ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi. Sanalla viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus- tai seksisuhteita. Poyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia, mikä taas tarkoittaa moniavioisuutta.

Lähde:

Julkaistu: 8.5.2014
Kommentoi »