Terve.fi

Homoliitot edistävät terveyttä

Homoliitot edistävät terveyttä
Brittiläistutkimuksen mukaan ns.
Julkaistu: 28.6.2006

Brittiläistutkimuksen mukaan ns. homoliitot eli samaa sukupuolta olevien virallistetut parisuhteet tuovat molemmille osapuolille terveysetuja, joita on havaittu avio- ja avoliittojenkin tuovan.

Hollanti, Belgia, Espanja, Kanada sekä Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltio sallivat homoseksuaalien avioliitot, jolloin näillä pareilla on käytännössä samat oikeudet kuin eri sukupuolta olevilla aviopareilla. Kuitenkin vain Hollannissa ja Belgiassa liittoa voi virallisesti kutsua avioliitoksi. Lisäksi noin kymmenessä muussa maassa, kuten Britanniassa ja pohjoismaissa, homoliitot voidaan rekisteröidä.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan homoliiton virallistaminen vähentää syrjintää ja voi vakauttaa heidän elämäntyyliään. Tätä kautta seksuaaliset riskit, alkoholin- ja huumausaineiden käyttö ja muut homoseksuaaleille tyypilliset ongelmat voivat vähentyä. Hyväksyntä parantaa myös homoliittojen asemaa perheinä. Tutkimuksissa onkin havaittu, että tällaisissa sateenkaariperheissä kasvavista lapsista kehittyy normaaleja, terveitä aikuisia. Onnellisessa parisuhteessa elävillä on havaittu ilmenevän vähemmän sydän- ja verisuonitauteja kuin yksin asuvilla.

On tärkeää, että yhteiskunnassa huomataan, että ihmiset ovat seksuaalisesti erilaisia, mutta samanarvoisia.

Lue lisää:

Kommentoi »