Terve.fi

Seksuaalisuus on voimavara

Seksuaalisuus on ihmisen perusvietti, jota ilman ei olisi ihmistäkään. Se on kiinteästi elämään liittyvä mielen ja kehon ominaisuus. Se kiehtoo, kiinnostaa, ahdistaa ja aiheuttaa surua ollen ehkäpä tärkein elämänalue.

Ihminen tarvitsee omaa ja muiden hyväksyntää, läheisyyttä, rakkautta, iloa, surua, toiveita ja pettymyksiä. Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin toimintaa jonka tavoitteena on seksi. Se on suhde minäkuvaan ja kehoon.

Erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen. Yleisimmin kiinnitetään huomiota ehkä pienten lasten vanhempien parisuhteeseen, mutta myös tahaton lapsettomuus aiheuttaa seksuaalielämän ongelmia.

Ikä ja eri sairaudet tuovat oman haasteensa seksuaalisuuden toteuttamiseen: limakalvon kuivuus (myös nuorilla henkilöillä), vaihdevuodet, impotenssi, seksuaaliseen haluun vaikuttavat lääkitykset, puhumattakaan minäkuvaan vaikuttavista leikkauksista (mm. syöpäleikkaukset) ja väkivallan aiheuttamista traumoista. Lisäksi pakosta tai vapaaehtoisesti ilman kumppania elävä henkilö voi kokea joskus seksuaalisuuden toteuttamisen tai tarpeiden huomioimisen vaikeaksi.

Media luo paineita

Tämän päivän media antaa vääristynyttä kuvaa seksuaalisuudesta. Haasteet ovat yksilölle kovat: pitäisi olla terve, nuori, kaunis, komea, seksikäs ja pitäisi omata vielä kaikki aikuisviihteestä tutut muodot ja temput.

Suurin osa väestöstämme ovat ihan tavallisia ”Matteja” tai ”Maijoja”, mukaan luettuna vanhukset ja vammaiset. Tykkäämme joko tytöistä, pojista tai molemmista. Kaikilla on oikeus oman näköiseen seksuaalisuuteen ja kokemukseen itsestään, ikään, sukupuoleen tai terveydentilaan katsomatta, ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa.

Hyvä seksuaaliterveys edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista. Se on yksilön kykyä nauttia seksuaalisuudesta ilman,että siitä aiheutuu kenellekään henkistä tai ruumiillista haittaa tai vahinkoa.

Seksuaalisuus on voimavara ja sen eteen kannattaa tehdä työtä. Seksuaalisuus muuttuu usein elämän aikana ja monessa tilanteessa tärkeäksi nousee hellyys ja läheisyys. Seksuaalineuvonta ja -terapia voivat auttaa aukaisemaan hankaliakin solmuja, etsiä uusia keinoja läheisyyteen ja parantaa näin henkilön kokonaisvaltaista terveydentilaa.

Millaista apua ongelmiin

Seksuaalineuvonta on tavoitteellista, rajatun tiedon ja luvan antamista. Neuvontaa toteuttaa koulutuksen saanut henkilö ja siihen sisältyy n. 2-5 tapaamiskertaa.

Tyypillisiä neuvonnan tarpeita ovat mm. parisuhdeongelmat, haluttomuus, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät asiat, vuorovaikutuksen, tunteiden ilmaisun ja läheisyyden ongelmat. Lisäksi neuvojan kanssa voi miettiä pystyykö seksuaalisuuttaan toteuttamaan esim. erilaisilla apuvälineillä.

Seksuaaliterapia kestää yleensä 5-20 kertaa, mutta se voi jatkua tarvittaessa muutaman vuodenkin ajan. Terapiaa annetaan yleensä silloin kun neuvonnan piirissä olevat keinot eivät riitä ja sitä toteutetaan sekä pari-että yksilöterapiana.

Terapiassa haetaan ratkaisuja yleisimpien seksuaaliongelmien lisäksi esim. pakonomaiseen seksuaalikäyttäytymisen, parafilioihin (sukupuoliset kohdehäiriöt), riittämättömyyden-, häpeän- ja syyllisyydentunteeseen, kiihottumis- ja orgasmihankaluuteen.

Seksuaaliterapiassa selvitetään myös seksiin liittyviä pelkoja ja seksuaalisen väkivallan tuomia ongelmia. Terapiassa pyritään löytämään konkreettisia selviytymiskeinoja, asiakkaan minäkuvaa vahvistavia asioita, luodaan tarvittaessa terveitä rajoja esim. siihen miten asiakas voi toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Seksuaalineuvojia ja -terapeutteja löytyy yksityiseltä puolelta, mutta heitä on myös terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Seksuaalineuvonta kuuluu yleisellä tasolla kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille, joten voit rohkeasti kysyä mieltä askarruttavista asioista heiltä.

 

Asiaa seksuaalisuudesta

  • Kaikilla on oikeus oman näköiseen seksuaalisuuteen ja kokemukseen itsestä, ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa
  • Seksuaalineuvonta kuuluu yleisellä tasolla kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille
  • Seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa ei ole seksuaalista kosketusta asiakkaaseen
  • Tyypillisimpiä neuvonnan tarpeita ovat mm. parisuhdeongelmat, haluttomuus, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät asiat sekä vuorovaikutuksen, tunteiden ilmaisun ja läheisyyden ongelmat
  • Oikeaan aikaan annettu seksuaalineuvonta ehkäisee ongelmien syntymistä, vaikeutumista ja pitkittymistä
Julkaistu: 4.2.2014
Kommentoi »