Terve.fi

Yksinäisyys on vanhukselle suuri terveysriskiProfessori John Cacioppo tutkimusryhmänsä kanssa selvitti, kuinka sosiaalisen elämän jatkuminen eläkeiässä vaikuttaa kuolleisuuteen. Meta-analyysissa selvisi, että sosiaaliset kontaktit ja yhteenkuuluvuus ovat entistä tärkeämmässä asemassa iän karttuessa. Yksinäisyys vie hautaan ennenaikaisesti noin 14 prosenttia todennäköisemmin, kun taas huono sosioekonominen status lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä lähes viidenneksellä.

Tutkijoiden mukaan tärkeintä on pitää yllä voimassa olevia kontakteja vaikkapa vanhoihin työkavereihin, muistaa vuosittaisia suvun perinteitä ja osallistumaan perhepiirin tapahtumiin.

Chicagon yliopiston professori Cacioppon mukaan terveydentilan heikkeneminen, esimerkiksi kuulon tai näön huonontuminen voi haitata kontaktien ylläpitämistä. Ennen kaikkea näistä vaivoista kärsivien vanhusten tulisi panostaa sosiaalisten kontaktien säilyttämiseen terveydentilastaan huolimatta.

Lähde: Science Daily

Lue myös:

Vanhuus ei ole sairaus

Pakkosyöttäminen puhuttaa – näin sanovat hoitajat ja lääkärit

Julkaistu: 18.2.2014