Terve.fi

Miten sovittaa yhteen työ ja omaishoito?

Yli neljännes Suomen työssäkäyvistä huolehtii työnsä ohella apua tarvitsevasta omaisesta tai läheisestä tämän korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi.

Etenkin omia tai puolison vanhempia hoivaavilla on muita enemmän väsymystä, stressioireita ja ajatuksia ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisestä, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Miten sovittaa yhteen oma jaksaminen, työ ja omaisen hoitaminen? Pitäisikö olla oikeus sairauslomaan silloin, kun hoivaaja kärsii surusta, hoivaamisen henkisestä raskaudesta tai siitä aiheutuvasta masennuksesta?

Työntekijällä oikeus jäädä pois määräajaksi

Helsingin yliopiston tutkijat alkavat nyt selvittää, miten työpaikan käytännöt voivat helpottaa läheishoivan ja työssäkäynnin yhteensovittamista.

- Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi liukuva työaika, työaikapankki, poissaolosta sopiminen esimiehen kanssa ja poissaolon korvaaminen, sanoo tutkimusjohtaja Kaisa Kauppinen tiedotteessa.

Työsopimuslain säännösmuutos vuodelta 2011 takaa työntekijälle oikeuden jäädä työstä määräajaksi pois läheisen hoivaamista varten, mutta säännös tunnetaan Kauppisen mukaan erittäin huonosti.

Työ voi auttaa jaksamaan

– Työssäkäynti tuo läheisestä huolehtimiselle vastapainoa, joten monet haluavat pitää työpaikasta kiinni paitsi palkan myös oman psyykkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vuoksi. Kriisivaiheissa työn keventäminen ja vaikkapa osa-aikatyö voivat kuitenkin helpottaa tasapainoilua.

Nyt alkavassa 1,5-vuotisessa tutkimuksessa selvitetään myös niin sanottua etähoivaa eli mahdollisuutta huolehtia läheisestä teknologian välityksellä, esimerkiksi työpaikalta käsin. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Lähde: Helsingin yliopiston sähköpostitiedote 13.1.2014

Julkaistu: 13.1.2014
Kommentoi »