Terve.fi

Tuliko vuokralääkäristä kirosana?

Tuliko vuokralääkäristä kirosana?
Julkisuudessa on usein nostettu esille se, että kalliit vuokralääkärit kuormittavat ahdingossa räpistelevien kuntien taloutta ja se, että vuokralääkärijärjestelmästä pitäisi päästä eroon. Onko vuokralääkäristä tullut suomalaisessa julkisessa keskustelussa kirosana, toiminnanjohtaja Suvi Aherto Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:stä?
Julkaistu: 9.10.2013

Julkisuudessa on usein nostettu esille se, että kalliit vuokralääkärit kuormittavat ahdingossa räpistelevien kuntien taloutta. Monet Hus-alueen terveyskeskukset ovat ilmoittaneet luopuvansa vuokralääkärijärjestelmästä. Samaa suunnitellaan Itä- ja Keski-Suomessa, kertoo Yle.

Onko vuokralääkäristä tullut suomalaisessa julkisessa keskustelussa kirosana, toiminnanjohtaja Suvi Aherto Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:stä?

- Näin ei ainakaan pitäisi olla. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa ostopalvelulääkäreitä tarvitaan. Tällöin ollaan tyypillisesti syrjäisemmällä seudulla kuin ihan Helsingin keskustan terveysasemilla. Ellei ostopalvelulääkäreitä olisi, niin sitten erot lääkäriin pääsyssä vasta kasvaisivatkin.

Useinkaan vuokralääkärin vaihtoehto ei ole virkalääkäri vaan se, ettei lääkäriä ole ollenkaan, näkee Aherto. Hänen mukaansa ostopalvelulääkärien käyttö lähtee käytännön tarpeista. Ellei lääkäreitä ole saatavilla, pidentyvät potilasjonot ja vastuuta kasautuu hoitajille.

Miksi vuokralääkäreistä tunnutaan puhuttavan joskus niin kielteiseen sävyyn?

- Voi olla, että on yksittäisiä kokemuksia esimerkiksi siitä, että on hirveän lyhyellä varoitusajalla tarvittu lääkäreitä, mikä on ehkä nostanut kustannuksia.

- Lisäksi puhutaan hoidon jatkuvuudesta. Koetaan, että asia johtuisi jotenkin tästä ilmiöstä (vuokralääkärien käytöstä). Vaikka eihän se niin ole.

- Joskus pannaan suotta ostopalvelulääkärijärjestelmän piikkiin sellaisiakin asioita, jotka eivät siihen kuulu. Eihän esimerkiksi se, että nuoria lääkäreitä lyhyissä työsuhteissa on paljon, johdu vuokralääkärijärjestelmästä vaan esimerkiksi siitä, että terveyskeskuksissa on opiskelijoita suorittamassa lääkärikoulutuksen tk-jaksoa tai yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta.

Kallista ja paljon lähetteitä?

Ylen haastattelussa Kys erva-alueen vastaava lääkäri Reijo Räsänen sanoo, että vuokralääkäristä koituu kunnalle 30–70 prosenttia kalliimpi kustannus kuin kunnan virkalääkärin työstä. Räsänen jatkaa, että seurannaiskustannuksia kertyy herkästi, ”jos lääkäri tuntee potilaan huonosti ja jatkuvuus omassa työssä on heikko”. Hän sanoo Ylelle, että lääkäri yrittää varmasti turvata potilaan edun ja voi tehdä tällöin helposti varman päälle -ratkaisuja, joista tulee seurannaiskustannuksia ja lähetteitä erikoissairaanhoitoon.

Onko vuokralääkärien käyttö esimerkiksi terveyskeskuksessa kallista verrattuna kunnan virkalääkärityövoimalla tehtyyn työhön, Suvi Aherto? Onko tästä näyttöä?

- Itse en ole törmännyt näyttöön tästä. En usko että pidemmällä tähtäimellä lääkärinpalkan sivukulut huomioiden kalleutta on – lyhyen tähtäimen nopeissa tilanteissa kylläkin voi olla.

Millaisia ongelmia itse näet vuokralääkärijärjestelmän käytössä?

- Ehkä juuri tämän, että voi puuttua pitkäjänteisyyttä. Jos tuntuu, että ostopalvelujärjestelyllä ei saa lääkäreitä pitemmäksi aikaa, voisi pohtia muitakin ratkaisuja.

- Esimerkiksi terveysasemien ulkoistuksissa yksityinen sektori on pystynyt osoittamaan, että pystytään tekemään hyvää työtä. Esimerkiksi Espoossa Oma lääkärisi Espoontori on pystynyt lyhentämään jonoja, vaikka tämä on ollut hankalinta aluetta hoitoonpääsyn suhteen. Uusimmissa tilastoissa kiireettömän ajan jono on tälle asemalle viisi päivää siinä missä muilla terveysasemilla on 22–35 päivän jonot.

- Muistuttaisin, että ostopalvelujärjestelmässä myös hyviä puolia on. Toivoisin keskusteluun enemmän pragmaattisuutta, vähemmän draamaa.

Määräävätkö vuokralääkärit terveyskeskuksessa enemmän lähetteitä erikoissairaanhoitoon kuin kunnan virkalääkärit?

- Muun muassa Oulusta Sepän terveysasemalta (yksityisen palveluntuottajan tuottama palvelu) on kokemus siitä, että erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet erittäin merkittävästi suhteessa kaupungin omaan toimintaan. Lähtökohdan pitää olla, että toimitaan samojen periaatteiden ja käypä hoito -suositusten mukaan kaikkialla.

Onko mahdollista nostaa esiin vuokralääkäreistä ja vuokralääkärien käytöstä myös jotain myönteistä?

- On pystytty turvaamaan palveluja myös syrjäseuduille. On ok, jos kunta pystyy tuottamaan lääkäripalvelut itse mutta samalla tavalla on ok, jos halutaan käyttää ostopalveluja.

Hus-alueella ja itä- ja Keski-Suomessa ollaan luopumassa vuokralääkärien käytöstä. Miten kommentoisit tätä?

- Hus-alueellahan useampi kunta totesi, että niissä käytetään edelleen ostopalvelulääkäreitä samalla tavalla kuin ennenkin, jos hinta ja laatu ovat hyvät.

- Toivoisin pragmaattisia ratkaisuja tunnepitoisten sijaan. Olen kuitenkin iloinen, jos on aidosti pyrkimys parantaa perusterveydenhuollon työn kiinnostavuutta ja mielekkyyttä ja omaa toimintaa. Se on parempi lähtökohta, että tsempataan omaa toimintaa sen sijaan, että lähtökohta on, että halutaan jostakin eroon.

Lähteet: Aherton puhelinhaastattelu 8.10.2013, Yle, Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n tiedote

Lue myös: 

2 kommenttia