Terve.fi

Lääkäreistä valtaosa ei ole saanut sponsoritukea lääketeollisuudelta

Lääkäreistä valtaosa ei ole saanut sponsoritukea lääketeollisuudelta
Julkaistu: 20.8.2013
Suurin osa valkotakeista ei siis ole saanut sponsoritukea lääketeollisuudelta (74 %) eikä myöskään sijoittanut lääketeollisuuden osakkeisiin (81 %).
Tiedot ovat peräisin Lääkärien profiilikyselystä 2013, johon vastasi liki 700 lääkäriä. Kyselyssä ei määritelty yksityiskohtaisemmin, mitä sponsorituella tarkoitetaan.

Kandeista kymmenen prosenttia

Lääketieteen opiskelijoista harvempi on saanut sponsoritukea lääketeollisuudelta. Kandeista 10 prosenttia ilmoittaa vastaanottaneensa tukea siinä missä kaikkein vastaajien yhteenlaskettu kyllä-prosentti on 26.
Opiskelijoilla on lääketeollisuuden osakkeitakin vähemmän kuin vastaajilla ylipäänsä. Kandeista 10 prosenttia kertoo sijoittaneensa lääketeollisuuden osakkeisiin siinä missä kaikista vastaajista näin sanoo 19 prosenttia.

Korvaus ei saa liittyä tutkimustuloksiin

Suomen Lääkäriliiton ohjeessa Lääkärit ja kaupalliset yritykset linjataan, että lääkäri voi esimerkiksi tehdä kaupallisen yrityksen rahoittamaa tutkimusta, jos tutkimustyö täyttää tietyt ehdot. Vaatimuksena on muun muassa se, ettei lääkärin saama korvaus saa millään tavoin liittyä tutkimustuloksiin vaan maksun pitää perustua työaikaan ja panokseen.
Lisäksi ohjeissa todetaan, että tutkimustuloksia julkistettaessa pitää ilmoittaa tutkimusta rahoittaneen yrityksen nimi ja tutkimuksen tilaaja. Ilmoitus pitää tehdä, oli sitten rahoitus suoraa tai välillistä.
Lisäksi lääkäri voi liiton ohjeistuksen mukaan ottaa tietyin edellytyksin vastaan liikelahjan yritykseltä. Ehtona on esimerkiksi se, että lahjan arvo on nimellinen eikä lääkärin odoteta esimerkiksi määräävän tiettyä lääkettä vastineeksi lahjasta.
Lääkäriliiton ohje kaupallisten yritysten kanssa toimimisesta on hyväksytty vuonna 2006.

Profiilikysely Lääkäriportaalissa

Suomalaiseen Lääkärien profiilikyselyyn 2013 vastasi 689 lääkäriä. Kysely tehtiin lääkäreille suunnatun Lääkäriportaali.fi:n kautta keväällä 2013, ja sen toteutti Terve Media Oy, joka tuottaa tätä sivustoa.
Lääketieteen opiskelijoiden vastaukset on saatu saman kyselyn kautta ja kerätty omaksi aineistokseen: kandien profiilikyselyyn 2013 vastasi 364 tulevaa lääkäriä.
Grafiikka: Juho Paaso-Rantala
Lue lisää kyselyn tuloksista:
1 kommentti