Terve.fi

Tutkijat: autismi ei selity yksittäisillä syntymäkauden tekijöillä

Tutkijat: autismi ei selity yksittäisillä syntymäkauden tekijöillä
Autismi: Ainakaan mikään yksittäinen tekijä syntymä- tai vastasyntyneisyyskaudella ei näyttäisi olevan autismin syynä.
Julkaistu 2.8.2011

Autismin syistä on vuosien mittaan esitetty monia teorioita. Ainakaan mikään yksittäinen tekijä syntymä- tai vastasyntyneisyyskaudella ei näyttäisi olevan autismin syynä. Tulos perustuu meta-analyysiin, jossa neljänkymmenen laadukkaan tutkimuksen aineistot yhdistettiin ja analysoitiin uudelleen.

Katsauksessa todettiin, että autismiriskiin liittyviä tekijöitä olivat muun muassa napanuorakomplikaatiot, sikiön vaaratilanteet ja poikkeava tarjonta, synnytysvammat, äidin verenvuoto, alhainen syntymäpaino ja kesällä syntyminen. Vastaavasti päänympärysmitan, anestesian, yliaikaisuuden, avustetun alatiesynnytyksen ja suuren syntymäpainon ei havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen autismiriskiin.

Tutkijat toteavatkin, että tämän hetkinen näyttö on riittämätön osoittamaan mitään yksittäistä tekijää raskauden aikana tai pian syntymän jälkeen autismin selväksi riskitekijäksi. Kuitenkin useilla ympäristöön ja kehitykseen liittyvillä tekijöillä saattaisi olla ehkä luultua suurempi rooli autismin kehittymisessä. Tutkijoiden mukaan analysoitujen tutkimusten menetelmälliset eroavaisuudet ovat todennäköisesti syynä ilmenneisiin riskitekijöiden epäyhteneväisyyksiin.

Autismi on keskushermoston kehityshäiriö, jolle on ominaista vastavuoroisen kommunikaation häiriöt, kielen kehityksen ongelmat, ja stereotyyppiset sekä toistuvat käyttäytymismallit. Pelkän autismin sijaan puhutaan usein laajemmin autisminkirjosta, johon lukeutuu myös muun muassa Aspergerin oireyhtymä ja epätyypilliset autismin muodot.

Lue myös:

1 kommentti