Sairaudet

Miksi alaselkä pettää?

Äkillinen selkäkipu on ennusteeltaan varsin hyvä ja suuri osa ongelmista korjaantuu itsestään.

Teksti Ari-Matti Huotari
10.7.2006 Terve.fi

Äkillinen selkäkipu on eräs tavallisimmista kipuongelmista. Tätä vuotta koskevissa terveysselvittelyissä yli puolella haastateltavista on ollut kipuongelmia selkänsä kanssa. Selkäkipuun liittyy usein myös muita oireita.

Äkillinen selkäkipu on ennusteeltaan varsin hyvä ja suuri osa ongelmista korjaantuu itsestään. 90 prosentilla oireet helpottavat viimeistään 4–6 viikon kuluessa.

Selkäkivun riskitekijöitä

Miehillä ja naisilla selkävaivat ovat yhtä tavallisia. Raskas ruumiillinen työ, erityisesti raskaiden taakkojen nosteleminen altistavat selkäongelmille. Samoin tärinällä ja tupakoinnilla on yhteys selkävaivoihin. Autolla ajaminen ja stressi altistavat selkävaivoihin ja merkittävä altistava tekijä on myös työhön liittyvä tyytymättömyys ja psykososiaalinen kuormitus.

Selkäkivun tutkiminen

Hoidon kannalta oleellisinta on selvittää selkäkivun todennäköinen aiheuttaja ja sairauden vaikeusaste. Lääkärin tekemä huolellinen tutkimus on selkäkipuoireilun selvittämisessä tärkeämpi ja luotettavampi tekijä kuin mikään röntgen- tai muu konetutkimus.

15–20 prosentilla selkäkivun taustalla on osoitettavissa selkeä syy kuten välilevyn pullistuma tai selän tapaturma. Pitkittyneessä selkäkipuoireilussa yhtä selkeää syytä ei kuitenkaan aina löydy ja näissä tilanteissa mukana on useita toisiinsa vaikuttavia tekijöitä.

Karkeasti selkäkipu voidaan jakaa äkilliseen paikalliseen selkäkipuun, hermojuurikipuun sekä vakaviin selkäydintä vaurioittaviin sairauksiin.

Etenkin kaksi viimeksi mainittua vaativat usein nopean selvittelyn ja hoidon. Näitä tilanteita ovat tapaturmien jälkeiset hankalat selkäkivut sekä jalan lihasvoiman äkillinen heikkeneminen, äkilliset tuntohäiriöt sekä ulosteen- tai virtsanpidätyskyvyn ongelmat. Samanaikainen kuumeilu, yleistilan heikkeneminen tai äkillinen, voimakas kipu vaativat myös nopeaa selvittelyä.

Äkillisen selkäkivun hoito

Hoidossa paras tutkimusnäyttö on tulehduskipulääkkeen tai parasetamolin käytöllä. Tarvittaessa näihin voidaan yhdistää vahvempi kipulääkitys. Lihaksia rentouttavat lääkkeet ovat yleensä kipulääkettä tehottomampia ja aiheuttavat enemmän sivuvaikutuksia.

Vuodelepoa tulee välttää ja mahdollisimman normaaleihin päivittäisiin rutiineihin ja työelämään palaaminen nopeuttaa toipumista. Yksittäiset potilaat hyötyvät aktiivisista harjoitteista.

Kuntoutuminen selkäkivusta

Aktiivisten harjoitteiden merkitys kasvaa selvästi selkäkipuongelman pitkittyessä. Hyvään ennusteeseen ja kuntoutumiseen ovat yhteydessä myös potilaan oma motivaatio ja elintavat. Painon saaminen hallintaan edesauttaa asiaa, samoin tupakoinnin lopettaminen. Hyvä fyysinen kunto ja säännöllinen liikkuminen auttavat sekä selän pysymistä kunnossa että parantavat kuntoutumismahdollisuuksia selkäkivun iskiessä.

Sopiva kipulääkitys tukee myös kuntoutumista. Osa hyötyy tukiliivin käytöstä, osa sähkökipuhoidoista tai akupunktiosta. Erilaisilla puudutuksilla voi olla myös oireita helpottavaa ja selän normaalimpaa käyttöä edistävää vaikutusta.

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi