Sairaudet

Unettomuus: Esimiesten kouluttaminen voi vähentää työntekijöiden unihäiriöitä

Työstressi ja epäoikeudenmukainen johtaminen aiheuttavat eniten unettomuutta työntekijöillä. Ratkaisu unettomuuteen uskotaan olevan esimiestasolla.

10.2.2017 Terve.fi

Ratkaisu työntekijöiden unettomuuteen saattaa piillä työpaikoilla, vihjaa tuore kansainvälinen tutkimus, josta kerrotaan Työterveyslaitoksen tiedotteessa. Helpotusta uniongelmiin saatetaan saada kouluttamalla esimiehiä, kohtelemalla työntekijöitä tasavertaisesti ja organisoimalla työtehtäviä uudelleen, uskotaan Työterveyslaitoksella.

Työstressi ja epäoikeudenmukaiseksi koettu johtaminen lisäävät eniten unettomuutta työssäkäyvillä suomalaisilla, kertoo kansainvälinen yhteistutkimus, jossa oli mukana myös Työterveyslaitos. Tutkimuksessa unettomuutta esiintyi eniten ihmisillä, jotka kokivat työnsä stressaavaksi.

Työstressin vaikutus näkyi kolmasosalla tutkituista. Viidellätoista prosentilla unihäiriöt lisääntyivät, jos he kokivat tulevansa työpaikallaan epäoikeudenmukaisesti johdetuiksi. Kyseisillä tutkituilla ei ollut unihäiriöitä lähtötilanteessa.

Ratkaisu esimiestasolla?

–Esimiesten koulutus, erityisesti työntekijöiden tasapuolisen ja reilun kohtelun osalta, sekä töiden uudelleen organisointi voivat olla keinoja, joilla työstressiä voidaan vähentää ja edistää johtamisen oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, ehdottaa akatemiatutkija, dosentti Tea Lallukka Työterveyslaitokselta.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija, dosentti Jaana Halosen mukaan unihäiriöitä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota työtehtävien vaativuuteen ja hallittavuuteen sekä oikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla.

Lähes joka kolmas kärsii unettomuudesta

Aikuisista 30 prosenttia kärsii unettomuudesta vähintään kolmena yönä viikossa, kerrotaan Työterveyslaitoksen tiedotteessa. Unettomuus heikentää työkykyä ja terveydentilaa.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä. Tutkimukseen osallistui lähes 25 000 kunta-alan työntekijää, joita seurattiin vuosina 2000–2012. Osallistujista 82 prosenttia oli naisia. Työterveyslaitoksen lisäksi kansainvälisessä yhteistyötutkimuksessa oli mukana Turun, Helsingin, Kööpenhaminan ja Bergenin yliopiston tutkijoita.

Lähteet:

Työterveyslaitoksen tiedote, 6.2.2017

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi