Terve.fi

Unettomuuden hoito

Unettomuuden hoito
Unettomuuden hoitoon on monia eri vaihtoehtoja. Kokeile asiantuntijoidemme omahoitoneuvoja kotona.
Julkaistu: 5.4.2018

Unettomuuden hoidossa on hyvä pyrkiä saamaan elämän perusasiat kuntoon. Hyvät ihmissuhteet, säännöllinen elämänrytmi, riittävä liikunta ja liiallisen stressin välttäminen ovat unettomuudesta kärsivälle ensiarvoisen tärkeitä asioita. Unettomuus häviää hyvin todennäköisesti, kun henkinen ja fyysinen tasapaino on saavutettu.

Unettomuuden hoidossa käytetään ensin lääkkeettömiä hoitomuotoja. Säännöllinen liikunta, nautintoaineiden käytön vähentäminen ja unihygienia kuten makuuhuoneen rauhallisuudesta huolehtiminen ovat erittäin hyviä unen saantia helpottavia tekijöitä. Sängyn pyhittäminen vain lepopaikaksi ja pitkien päiväunien välttäminen auttavat unen saannissa. Illalla kannattaa rauhoittua ennen makuulle menoa ja olla ajattelematta stressiä aiheuttavia asioita.

Jos lääkkeetön unettomuuden hoito ei riitä, joudutaan rinnalle ottamaan lääkehoito. Lääkitys tulee kyseeseen lähinnä lyhytaikaisen unettomuuden hoidossa. Pitkäaikaisen unettomuuden ensisijainen hoito on kognitiivinen terapia.

Unettomuuden lääkehoitoon on erilaisia vaihtoehtoja

  • Bentsodiatsepiinit yleisesti nopeuttavat nukahtamista ja auttavat unessa pysymistä, mutta keventävät unta. Pitkävaikutteiset valmisteet (diatsepaami) kumuloituu elimistöön ja aiheuttaa myös seuraavana päivänä väsymystä.
  • Bentsodiatsepiinien kaltaiset lääkkeet (Z-lääkkeet) toimivat samalla tavalla, mutta muuttavat vähemmän unen rakennetta.
  • Sedatiivisia masennuslääkkeitä käytetään pienellä annoksella ja ne vaikuttavat lähinnä histamiinireseptorien kautta
  • Psykoosilääkkeet toimivat samalla tavoin kuin sedatiiviset masennuslääkkeet. Näiden käytöstä on konsultoitava erikoissairaanhoitoa.
  • Melatoniini on turvallinen ja käyttökelpoinen unilääke etenkin aikaerosta aiheutuvassa unettomuudessa. Vuorotyöläisille ja elimellisestä unettomuudesta kärsiville lääkkeistä ole osoitettu olevan hyötyä
  • Antihistamiineistä ainoa valmiste, josta on joitakin tutkimuksia unettomuuden hoidossa, on doksylamiini.

Unilääkkeiden käyttö aiheuttaa riippuvuutta. Osalla riippuvuus voi olla fyysistä (bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet) tai nukahtamiseen liittyvää riippuvuutta, missä lääkettä tarvitaan nukahtamiseen. Unilääkkeitä kirjoitetaan aluksi maksimissaan kahdeksi viikoksi. Yli kolmen kuukauden mittaisesta unilääkkeiden käytöstä ei ole tutkimuksia eikä sen hyötyä voida arvioida.

Unilääkkeiden vaikutus heikkenee pitkään käytettäessä, ne voivat haitata toimintakykyä, niiden haittavaikutukset ovat merkittäviä ja ne aiheuttavat lääkeriippuvuutta. Suomessa unilääkkeitä käytetään kuitenkin runsaasti, noin 50 annosta tuhatta asukasta kohti vuorokaudessa. Unilääkkeet voivat aiheuttaa myös sekavuutta ja kaatuilua. Lääkkeiden lopettamiseen liittyy usein unettomuuden lisääntymistä ja vieroitusoireita. Unilääkkeiden lopettamiseen liittyviä haittoja voidaan vähentää lopettamalla unilääkkeet vähitellen lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Unilääkkeitä ei kannata käyttää pitkäaikaisesti vaan lyhyitä aikoja kerrallaan. Niitä ei tule käyttää myöskään joka ilta, vaan enintään 3-4 kertaa viikossa. Iäkkäiden annosten tulee olla huomattavasti pienempiä. Unilääkkeitä käytetään usein liian pitkiä aikoja. Niiden käytössä tulisi pitää tauko vähintään kuukauden välein. Pitkäaikaisessa käytössä unilääkkeiden tehokkuus vähenee ja niiden haittavaikutukset tulevat pahemmin esille. Pitkäaikainen unilääkkeiden käyttö tulee lopettaa vähitellen lääkärin ohjeiden mukaisesti. Liian nopea lääkkeiden lopettaminen voi aiheuttaa haittavaikutusten kasautumisen. Unilääkkeiden liiallisen käytön asteittainen lopettaminen parantaa keskittymis- ja oppimiskykyä ja selviytymistä päivittäisistä askareista ja voi parantaa unen laatua.

Unettomuus ja omahoito

Tasapainoita elämäsi. Unettomuus johtuu hyvin usein stressistä, huolista ja epäsäännöllisestä elämänrytmistä. Tavoitteena on henkinen ja fyysinen tasapaino. Kun sen saavuttaa, unettomuus hyvin todennäköisesti kaikkoaa. Unen päästä on helppo saada kiinni, kun mielessä ei pyöri riitoja, ristiriitaisia ajatuksia tai työasioita. Puhu huolistasi ja murheistasi ystäviesi kanssa.

Vältä liiallista nautintoaineiden, kuten alkoholin, kolajuomien ja tupakan käyttöä. Pienikin määrä alkoholia veressä heikentää unta. Alkoholin käytön vähentäminen parantaa unen laatua. Kahvin ja teen määrän ei tulisi ylittää yli 2 kuppia päivässä. Tupakointia myöhään illalla kannattaa välttää. Harrasta liikuntaa ja ulkoilua säännöllisesti. Vältä kuitenkin raskasta liikuntaa myöhään illalla, sillä se usein virkistää ja vaikeuttaa nukahtamista.

Tee makuuhuoneesta itsellesi mukava ja juuri itsellesi sopiva paikka. Vältä makuuhuoneen liian korkeaa lämpötilaa. Pimennä makuuhuone yöksi, valitse meluton nukkumisympäristö. Pyhitä sänky vain lepopaikaksi. Vältä erityisesti makuuhuoneessa työskentelyä. Älä myöskään katsele televisiota tai lue sängyssä.

Mene vuoteeseen vain väsyneenä. Jos uni ei tule, nouse ylös ja palaa takaisin sänkyyn vasta kun olet väsynyt. Nouse joka aamu samaan aikaan, myös viikonloppuisin. Jos nukut päiväunet, nuku vain lyhyet, alle puolen tunnin mittaiset. Älä nuku kuitenkaan päiväunia iltaisin. Rajoita sängyssä vuorokaudessa viettämääsi aikaa – vietä sängyssä vain tarvitsemasi unimäärän viemä aika.

Toista iltarutiinit samanlaisina. Syö kevyesti ennen nukkumista hiilihydraattipitoinen iltapala. Rauhoita itsesi välttämällä rasitusta, jännitystä ja melua illalla. Älä ajattele stressiä tuottavia asioita iltaisin, varsinkaan sängyssä. Rentoudu sängyssä. Rentouta lihaksia vähitellen alkaen varpaista päätyen päälakeen. Kuuntele omaa hengitystäsi. Voimista uloshengitystäsi hieman, se voi auttaa uneen pääsyssä.

Unilääkkeiden käyttöä kannattaa välttää, jos niitä ei välttämättä tarvitse. Unilääkkeiden käytössä täytyy olla varovainen ja käyttää niitä vain lyhyitä jaksoja kerrallaan tottumisvaaran ja riippuvuusriskin takia.

Vaivaako unettomuus, milloin lääkäriin?

Omahoidon jäädessä tuloksettomaksi on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Jos unettomuus on kestänyt yli kuukauden, se vaatii lääkärin tutkimusta ja hoitoa.

Lääkäriltä voi saada apua elämäntilanteen korjaamiseen ja unettomuuden syiden selvittämiseen. Lääkäri voi ottaa kantaa unettomuuden yhteydestä mahdolliseen taustalla olevaan muuhun mielenterveyden häiriöön tai selvitellä unettomuuden taustalla mahdollisesti piilevää elimellistä sairautta.

Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa unettomuuden hoitoon unilääkkeestä lyhyen reseptin, jonka avulla voidaan palata normaaliin unirytmiin. Joskus myös pidemmät lääkitykset voivat olla tarpeen, mutta niiden käytössä täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta lääkityksen haittavaikutusten, riippuvuuden ja pitkäaikaisen lääkityksen tehon heikkenemisen vuoksi. Masentuneen henkilön unettomuus korjaantuu yleensä uudentyyppisillä depressiolääkkeillä.

Lähteet:

Unettomuus. Käypä hoito-suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 26.2.2018). www.käypähoito.fi

Hublin C. Unettomuus, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Partonen T ym. Unettomuus, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2016.

1 kommentti