Terve.fi

Testaa kuntosi

Testaa kuntosi
Oikein käytettynä kuntotestit ovat hyvä ja motivoiva keino määrittää henkilön kuntotaso ja kannustaa häntä liikkumaan monipuolisemmin sekä tehokkaammin. Kuntotestit paljastavat henkilön fyysiset heikkoudet ja vahvuudet, jolloin liikuntasuunnitelmaa voidaan räätälöidä tasapainottamaan kokonaisuutta. Energiaa voidaan suunnata täsmällisesti heikkouksien parantamiseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Julkaistu: 25.6.2012

Testaaminen ei tee autuaaksi

Jokainen varmasti ymmärtää, ettei kunto mittaamalla parane eikä paino puntarin päällä seisomalla putoa. Energia on suunnattava tekemiseen ja ennen kaikkea siihen, että tehdään oikeita asioita, oikealla tavalla – toisin sanoen on tehtävä muutos toiminnassa, jotta terveydessä, kunnossa ja kehonmuodoissa voi tapahtua jotakin.

Kestävä muutos saa aikaan ihmeitä

Todellisten tulosten takana on aina todellinen ja kestävä muutos. Jos henkilö kykenee muuttamaan pysyvästi aktiivisuuttaan ja ravintotottumuksiaan, niin tuloksia syntyy ennen pitkää. Jos taas muutos kariutuu ja henkilö ajautuu takaisin tuttuun arkirutiiniin, ei tuloksia ole odotettavissa. Kuuriluontoisella liikunnalla tai diettaamisella ei siis ole kantavat vaikutukset.

Muutoksia tarvitaan aktiivisuuden lisäämisen ja ravintotottumusten muuttamisen lisäksi myös jatkossa. Aika ajoin tehdyt muutokset liikuntaohjelmassa ja ”suosikkilajeissa” hidastavat urautumista ja harjoitusvaikutuksen taantumista. Ainoastaan liikunnan keston, tehon ja määrän lisääminen ei riitä pitkässä juoksussa tarvittaviksi muutoksiksi. On hyvä tehdä suurempia mullistuksia harjoittelun painopistealueita ja liikuntalajeja muuttamalla. Sopiva sykli muutosten tekoon on 3-4 kuukautta.

Testaamalla tiedät mihin tarmosi suuntaat

Jatkuva mittaaminen ja testaaminen vie tuloksilta pohjan. Aika ajoin on kuitenkin perusteltua testata ja katsoa, mitä liikuntaohjelma on saanut aikaiseksi kehossasi ja suorituskyvyssäsi. Sopiva sykli testaamiseen on noin 3-4 kuukautta, jolloin testit totetuvat noin 3-4 kertaa vuodessa.

Testitulokset antavat arvokasta tietoa siitä, mitä olet kuntoilullasi saavuttanut ja mihin ominaisuuksiin Sinun kannattaa jatkossa suunnata energiaasi. Vahvuuksia tulee toki ylläpitää, mutta suurin huomio kannattaa antaa heikoille kunnon osa-alueille sekä lihasryhmille. Näin kehosi voimistuu tasapainoisesti, eivätkä heikkoudet jarruta kokonaisuuden kehitystä.

Viitearvot toimivat alussa

Alussa oman kuntotasonsa voi selvittää vertaamalla tuloksiaan kuntotestien viitearvotaulukoihin, joissa vertailukohtana ovat Suomalaiset samanikäiset mies- tai naishenkilöt. Vertaamalla tuloksiaan viitearvoihin, saat selville kuntoluokkasi (heikko, välttävä, keskimääräinen, hyvä, erinomainen). Jatkossa muihin vertaaminen kannattaa unohtaa ja vertailukohtana toimii oma, edellisessä testissä saamasi tulos.

Jos tulokset paranevat, homma toimii ja voit olla ylpeä itsestäsi. Jos taas tulokset ovat laskukiidossa, ei auta vaikka olisit edelleen erinomaisessa kuntoluokassa. Tavoitteenasihan lienee on kunnon ja terveyden parantaminen, eikö vain? Muista ja muiden tuloksista ei kannata näin ollen ottaa stressiä, vaan focus kannattaa pitää omassa suorituksessaan.

Kommentoi »