Terveys

Sydämen vajaatoiminta: mitä uusi Käypä hoito -suositus linjaa?

Millaisia ovat sydämen vajaatoiminnan oireet, ja miten sitä tulisi hoitaa? Mitä kertoo uusi Käypä hoito -suositus sydämen vajaatoiminnasta?

16.2.2017 Terve.fi

Ensimmäinen Käypä hoito -suositus sydämen vajaatoiminnasta on julkaistu juuri. Mitä hoitosuosituksessa painotetaan?

Mitä sydämen vajaatoiminta on?

Sydämen vajaatoiminta on oireyhtymä, jonka syynä on elimistön tarpeisiin nähden riittämätön verenkierto sydämen pumppaustoiminnan vajauksen takia.

Oireyhtymän taustalla on yleensä jokin seuraavista tai niiden yhdistelmä:

Lue lisää: Miten sydämen vajaatoiminta oireilee?

Sydämen vajaatoiminnan oireet

Tavallisia oireita sydämen vajaatoimintapotilailla ovat:

 • hengenahdistus
 • yöllinen hengenahdistus
 • ortopnea (makuuasennossa ilmenevä hengenahdistus)
 • heikentynyt rasituksen sieto
 • väsymys, pitkittynyt palautuminen
 • nilkkaturvotus

Omahoito tärkeää: kulmakivet käyvät maalaisjärkeen

Uudessa hoitosuosituksessa painotetaan sydämen vajaatoiminnan omahoitoa eli sitä, että potilas hoitaa itse itseään ja ottaa vastuuta omasta terveydestään. Omahoidon perusasiat ovat hyvin maalaisjärkiset ja samantyyppiset kuin terveen elämän eväät muutenkin, kuvaa hoitosuosituksen laatineen työryhmän jäsen, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen Keski-Suomen keskussairaalasta.

– Liiku, syö terveellisesti ja käytä lääkkeitä, jotka sinulle on määrätty, koska ne vaikuttavat ennusteeseen. Tarkkaile omaa vointiasi, muttei niin, että tarkkailu hallitsisi koko ajan elämää.

Potilas tarvitsee asiallista tietoa, mutta pelkkä tieto ei Mustosen mukaan riitä. Tarvitaan myös sisäistämistä, oivaltamistakin.

– Tarvitaan uskoa ja toivoa siihen, että pystyy itse vaikuttamaan sairauteensa ja tämän sairauden kanssa voi elää hyvää elämää.

On arvioitu, että sydämen vajaatoimintaa sairastavien ihmisten määrä nousee tulevaisuudessa. Esiintyvyys suurenee jyrkästi iän myötä. Vajaatoimintaa aiheuttavien sairauksien hoito on tehostunut, mikä pidentää potilaiden elinikää.

Keskeisiä poimintoja suosituksesta:

 • Ehkä aiempiin hoitokäytäntöihin verrattuna hoitosuosituksessa on entistä systemaattisempi lähestymistapa diagnostiikkaan ja poissulkuun, arvioi Mustonen.
 • Omahoidon merkitystä korostetaan, ja ammattilaisen on tärkeä tukea omahoitoa.
 • Liikuntaa pidetään tärkeänä ja siihen halutaan rohkaista muutoin kun pahenemisvaiheissa. Myöskään loppuvaiheessa liikuntaa ei kannata unohtaa, sillä se voi helpottaa esimerkiksi hengenahdistusoireita, muistuttaa Mustonen.
 • On osoitettu, että liikunta vaikuttaa myönteisesti potilaan elämänlaatuun, fyysiseen suorituskykyyn ja oireiluun. Se myös parantaa ennustetta, todetaan suosituksessa.
 • Ihanteellista olisi päästä jatkuvaan hoitosuhteeseen.
 • Koska sydämen vajaatoiminta on oire jostakin muusta sairaudesta, sen hoidossa pyritään aina vaikuttamaan vaivan varsinaiseen aiheuttajaan eli esimerkiski sepelvaltimotautiin tai kohonneeseen verenpaineeseen.

Mitä ovat Käypä hoito suositukset?

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Myös suositus sydämen vajaatoiminnan hoidosta on laadittu uusimman tutkimustiedon mukaisesti. Sen on laatinut Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen seuran asettama työryhmä.

Uuden suosituksen tavoitteena on tehostaa taudinmääritystä ja hoitoa sekä vähentää oireyhtymään liittyviä kuolemia ja sairaalahoidon tarvetta.

Mitä perustason lääkärin tulisi tietää?

Jos ajatellaan etenkin perustason lääkäriä, mitä olisi hyvä tietää sydämen vajaatoiminnan uudesta hoitosuosituksesta?

Kysymykseen vastaavat Duodecimin tiedotustilaisuudessa suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja, HYKS:n Sydän ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi ja työryhmän jäsen, LT, dosentti, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen Keskis-Suomen keskussairaalasta.

Pidetään vajaatoiminnan mahdollisuus mielessä

Yksi tärkeimmistä asioista on se, että tunnistetaan sydämen vajaatoimintapotilaat, vaikka tunnistaminen voikin olla mutkikasta. Nyt monia potilaita ole tunnistettu sydämen vajaatoimintapotilaiksi.

– Jos ihmisellä on esimerkiksi hengenahdistuksen ja turvotuksen tyyppisiä oireita, on lääkärin hyvä havahtua siihen, miten yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa on sovittu, että selvitetään sydämen vajaatoiminnan mahdollisuutta, sanoo Mustonen.

– Potilas täytyy haastatella hyvin ja kliininen tutkimus tehdä hyvin. Jos sittenkin on epävarma, voi määrittää peptidiarvon. Käyttäisin hyväkseni alueellisia viitearvoja, sanoo Lommi.

Natriureettiset peptidit ovat keskeisessä roolissa, kun tehdään diagnoosia ja ohjataan jatkotutkimuksiin.

Ylitetään lääkityksen kompastuskivet

– On olemassa hyvin vaikuttavia lääkkeitä, joista on dokumentaatiota jo vuosien takaa. Pyritään potilaan kannalta hyviin lääkeannoksiin yksilöllisesti. Lääkityksessä on paljon puutteita, esimerkiksi siinä että ne saattavat jäädä aloitusvaiheeseen. Lääkityksen säätäminen on keskeinen haaste, näkee Lommi.

On myös yksi omahoidon kulmakivistä, että potilas sitoutuisi ottamaan lääkkeensä, Mustonen tähdentää.

Muistetaan kirjata

On tärkeä muistaa kirjata potilastietoihin myös sydämen vajaatoiminta. Joskus käy niin, että kirjattuna näkyy kyllä syysairaus, mutta vajaatoiminta on pudonnut tiedoista kokonaan pois, mainitsee Lommi.

Lähteet:

Duodecimin tiedotustilaisuus 15.2.2017 (etäyhteys)

Sydämen vajaatoiminnan Käypä hoito -suositus 15.2.2017

Käypä hoidon tiedote 15.2.2017

Lue myös:

Sydämen vajaatoiminta, tietopaketti

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi