Terve.fi

Sisäilma ja kosteusvauriot – tunnistatko homeoireet?

Sisäilma ja kosteusvauriot – tunnistatko homeoireet?
Rakennusten kosteusvauriot aiheuttavat monenlaista oireilua. Homeallergia näkyy yleensä hengitystieinfektioina, päänsärkynä ja väsymyksenä.
Teksti

Julkaistu 20.1.2019

Varsinkin alkuvaiheen oireet ovat hyvin yleisluontoisia ja vaihtelevat potilaasta toiseen, siksi homesairauksien diagnosointi on vaikeaa. Kosteus- ja homevauriorakennuksissa muodostuneet terveyshaitat voivat ilmetä ärsytysoireina ja mukana voi olla myös yleisempiä oireita, kuten kuumetta, päänsärkyä ja väsymystä. Toisinaan terveyshaitat voivat edetä astmaksi.

Kosteusvaurioisissa rakennuksissa olevien rakenteiden ja materiaalien homeella tarkoitetaan bakteereja sekä home- ja hiivasieniä. Nämä mikrobit voivat aiheuttaa niille herkistyville monenlaisia oireita. On vielä epäselvää, mitkä mikrobeista aiheuttavat oireita ja siksi sairauksien tutkiminen on vaikeaa.

Sisäilmalle oireilu on yleistä, mutta se on yleensä selitettävissä muilla olosuhdetekijöillä kuin kosteus- ja homevaurioilla.

Kosteusvauriorakennusten terveysvaikutuksia

Yleisiä kosteus- ja homealtistuksesta johtuvia ensioireita ovat mm. nenän tukkoisuus, jatkuva aivastelu sekä silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet. Lisäksi voi esiintyä jatkuvaa väsymystä ja päänsärkyä.

On todettu, että kosteus- ja homevaurioiselle rakennukselle altistumisessa on yhteys uuden astman ja atooppisen ihottuman kehittymiselle, esim. asuessa kosteusvaurioisessa asunnossa. Hengitystieinfektioiden ja kosteus- ja homevaurioiden välisestä yhteydestä on riittävästi näyttöä eli home- ja kosteusvauriot aiheuttavat joillekin ihmisille hengitystieinfektioita. Nämä hengitystieinfektiot ovat mm. välikorvatulehdus, sivuontelotulehdus ja keuhkoputkentulehdus. On kuitenkin huomattava, että kosteus- ja homevauriot ovat vain yksi useista riskitekijöistä astmalle ja hengitystieoireille.

Erityisesti allergioista kärsivien katsotaan kuuluvan homesairauksien riskiryhmään, mutta niihin voivat sairastua myös perusterveet ihmiset. Kuitenkin vain osa homeelle altistuneista sairastuu.

Kosteusvauriolle altistumisen oireita:

Yleisoireina ovat päänsärky, pahoinvointi, väsymys, kuumeilu ja lihas- ja nivelkivut.

Muita ilmeneviä oireita:

  • Silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet: silmien ärsytys, nenän tukkoisuus ja kutina, äänen käheys, kurkun karheus, yskä ja limaneritys.
  • Sairaudet: astma ja nuha, allerginen alveoliitti (homepölykeuhko), ODTS (organic dust toxic syndrome) ja spesifinen homeallergia .
  • Infektiot: keuhkoputkentulehdus, sivuontelontulehdus ja välikorvantulehdus.
  • Pahoinvointi.
  • Ihottumat: punoitus ja kutinaa, atooppinen ihottuma.

Suhtautuminen homesairauksiin vaihtelee

Ei ole olemassa laboratorio- tai muita tutkimuksia, joilla voitaisiin yhdistää varmasti kosteus- ja homevaurio henkilön sairauksiin tai hengitysoireisiin. Diagnosointia vaikeuttaa myös se, että oireilu ei välttämättä aina johdu homeesta, vaan rakennuksessa voi olla muita tekijöitä, jotka aiheuttavat oireita. Lisäksi, ei tiedetä millä mekanismeilla terveyshaitat aiheutuvat. Oireiden taustalla voi löytyä muita selittäviä sairauksia ja yleensä oireiden aiheuttajana ilmeneekin jokin muu tekijä kuin kosteusvauriot. Muita tekijöitä jotka vaikuttavat oireiluun ovat esim. sisäilman epäpuhtaudet, puutteellinen ilmanvaihto, tupakansavu, kuiva sisäilma ja yksilölliset tekijät.

Nykyisen hoitosuosituksien mukaan, potilasta hoidetaan havaittujen oireiden ja sairauksien mukaan riippumatta siitä, mikä on aiheuttanut oireet. Usein toimenpiteet voidaan tehdä perusterveydenhuollossa, mutta toisinaan voidaan tarvita erikoissairaanhoitoa, jos esimerkiksi tahdotaan poissulkea astman epäily. On kuitenkin tärkeää korjata ja ehkäistä kosteus- ja homevauriota, jotta altistuminen saadaan loppumaan.

Lähteet:

Jorma Komulaisen puhelinhaastattelu 23.6.2016

Altistumisen selvittely kosteusvauriorakennuksissa, Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas, Käypä hoito-suositus. Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

Z58.1 Altistuminen ilman epäpuhtauksille

Kommentoi »