Terve.fi

Rohdosvalmisteita ja ravintolisiä masennukseen

Rohdosvalmisteita ja ravintolisiä masennukseen
Eräässä valtakunnallisesti edustavassa kyselyssä tutkijat havaitsivat, että 42 % kaikista yhdysvaltalaisista – ja 54 % vakavasta masennuksesta kärsivistä – kertoi käyttäneensä edeltäneen vuoden aikana jonkinlaista täydentävää hoitoa. Rohdosvalmisteet ja ravintolisät ovat kaikkein suosituin vaihtoehtoisen hoidon muoto, joten olemme laatineet lyhyen katsauksen neljästä ravintolisästä, joita pidetään turvallisina ja joiden katsotaan hyödyttävän ainakin joitakin potilaita.
Julkaistu 15.7.2009

On kuitenkin huomattava kolme asiaa. Ensinnäkin, useimpiinrohdosvalmisteita selvittäviin tutkimuksiin on osallistunut lievästämasennuksesta kärsineitä potilaita, joilla on taipumus hyötyämonenlaisista hoidoista, joten löydöksiä ei todennäköisesti voi suoraansoveltaa vakavasta masennuksesta kärsiviin potilaisiin. Toiseksi, FDAei säätele rohdosvalmisteita, joten niiden laatu ja ainesosat saattavatvaihdella erästä toiseen. Kolmanneksi, mitä tahansa lääkettä käyttävienpotilaiden pitäisi mahdollisten yhteisvaikutusten välttämiseksikeskustella lääkärinsä kanssa ennen kuin alkavat käyttäärohdosvalmisteita.

Foolihappo

Tausta. Foolihappo on folaatin synteettinen muoto. Folaatti onB-vitamiini, jota on runsaasti vihreissä vihanneksissa,sitrushedelmissä, pavuissa sekä vitamiineilla täydennetyissä leivissäja aamiaismuroissa. Foolihappo auttaa mm. aivoja tuottamaanhermovälittäjäaineita, kuten mielialaan vaikuttavaa serotoniinia.Folaatin puute on masentuneilla henkilöillä yleistä. Henkilöt, joidenveren folaattipitoisuus on matala, hyötyvät myös muita vähemmänmasennuslääkkeistä.

Näyttö. Cochranen tekemässä katsauksessa analysoitiinsatunnaistettuja tutkimuksia. Tällöin löydettiin vain kolme kriteerittäyttävää tutkimusta. Yhdessä niistä oli osoitettu, ettäfoolihappovalmisteet eivät yksinään lievittäneet mainittavastimasennusoireita, mutta kahdessa muussa tutkimuksessa oli osoitettuniiden voivan tehostaa masennuslääkkeiden vaikutuksia.

Esimerkiksi yhdessä lumekontrolloidussa tutkimuksessa, johon oliosallistunut keskivaikeasta tai vakavasta masennuksesta kärsineitäpotilaita, havaittiin, että 500 mikrogramman annos foolihappoa paransi20 milligramman suuruisen fluoksetiiniannoksen tehoa naisilla, mutta eimiehillä. Tämä on saattanut johtua siitä, että miehet tarvitsevatnaisia isompia foolihappoannoksia. Foolihapon tehoa lapsilla ei tunneta.

Huomautus. Aiheesta tarvitaan pitkäaikaisia tutkimuksia, koskamonet tutkijat uskovat folaatin toimivan masennuksessa asteittain jasen vaikutusten olevan kasaantuvia.

Annostus. Optimaalista annosta ei tunneta.

Varoitukset. Yli 1 000 mikrogramman päiväannos foolihappoaylittää FDA:n saantisuositukset aikuisille ja saattaa peittääB12-vitamiinin puutteen. Kaikkien foolihappolisän käyttöä harkitsevientulisi mittauttaa verensä B12-vitamiinin pitoisuus ennen hoidonaloittamista.

Lähteet:

Coppen A, et al. “Enhancement of the Antidepressant Action ofFluoxetine by Folic Acid: A Randomized, Placebo-Controlled Trial,”Journal of Affective Disorders (Nov. 2000): Vol. 60, No. 2, pp. 121–30.

Natural Standard Research Collaboration. “Folate (Folic Acid),” August 1, 2006. Accessed via Web: www.nlm.nih.gov/medlineplus.

Taylor MJ, et al. “Folate for Depressive Disorders,” Cochrane Database of Systematic Reviews (2003): Doc. No. CD003390.

Ademetioniini

Tausta. Ademetioniini eli S-adenosyyli-L-metioniini on elimistöntuottama aine, joka kiihdyttää kolmen hermovälittäjäaineen:serotoniinin, noradrenaliinin ja dopamiinin tuotantoa, mikä saattaaolla masennuspotilailla vähentynyt. Ademetioniinivalmisteilla pitoisuusvoidaan palauttaa normaaliksi.

Näyttö. Kuudessa kahdeksasta lumekontrolloidusta tutkimuksestahavaittiin ademetioniinin tehonneen lumehoitoa paremmin. Kahdeksastamuusta tutkimuksesta, joissa verrattiin ademetioniiniä ja trisyklisiämasennuslääkkeitä, kuudessa päädyttiin siihen, että ademetioniinitehosi yhtä hyvin kuin masennuslääke.

Kahdessa muussa tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, ettäademetioniinin yhdistäminen trisyklisiin masennuslääkkeisiin voisinopeuttaa hoitovastetta. Kolmannen tutkimuksen tulosten perusteellaademetioniinin lisääminen hoitoon voisi tehostaa hoitovastettapotilailla, jotka eivät ole vielä saaneet täyttä hyötyä SSRI-lääkkeestätai venlaflaksiinista.

Huomautus. Miten ademetioniini yksinään toimii SSRI-lääkkeisiinverrattuna, on edelleen suureksi osaksi arvoitus. Siksi optimaalisenannostuksen määrittämiseksi tarvitaan tutkimuksia. Tämän valmisteentehosta lapsilla ei ole näyttöä.

Annostus. Suositeltu annos on 400–1 600 mg päivässä, vaikkakinjoidenkin potilaiden oireiden lievittämiseen saatetaan tarvita 3 000 mgpäivässä.

Varoitukset. Vaikka ademetioniini aiheuttaakin itsessään vainvähän haittavaikutuksia, sen yhdistäminen masennuslääkkeisiin saattaalaukaista serotoniinioireyhtymän (katso tietoruutu).

Lähteet:

Alpert JE, et al. “S-adenosyl-L-methionine (SAMe) as an Adjunctfor Resistant Major Depressive Disorder: An Open Trial FollowingPartial or Nonresponse to Selective Serotonin Reuptake Inhibitors orVenlafaxine,” Journal of Clinical Psychopharmacology (Dec. 2004): Vol.24, No. 6, pp. 661–64.

Mischoulon D. “Update and Critique of Natural Remedies asAntidepressant Treatments,” Psychiatric Clinics of North America (March2007): Vol. 30, No. 1, pp. 51–68.

Omega-3-rasvahapot

Tausta. Kalaöljy sisältää kahta erilaista omega-3-rasvahappoa:eikosapentaeenihappoa (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA). Niitä oneniten lohessa, sardiineissa, anjoviksessa ja muissa kylmien vesienmerikaloissa sekä kalaöljyvalmisteissa.

Maissa, joissa kalaa syödään paljon, masennuksen riski on pienempi kuinmaissa, joissa sitä syödään vähemmän. Omega-3-rasvahapot saattavattehostaa aivojen hermosolujen keskinäistä viestintää sekä vähentäätulehdusta ja stressihormoni kortisolin vapautumista.

Näyttö. Tutkimukset ovat vasta alustavia, mutta tulokset ovat olleet lupaavia.

Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin, että masennuspotilaiden, jotkakäyttivät 6,6 grammaa omega-3-rasvahappoja päivässä, mielialahäiriölievittyi enemmän kuin lumehoitoa saaneiden. Kahdessa tutkimuksessa onsaatu viitteitä siitä, että hoitovastetta voitaisiin parantaalisäämällä masennuslääkitykseen 1 gramma EPA:a päivässä. DHA-valmisteeteivät, ainakaan yksinään, lievitä oireita.

Hyvin siedettyinä omega-3-rasvahappovalmisteet saattavat olla hyvävaihtoehto potilailla, joita masennuslääkkeiden haittavaikutuksethuolestuttavat. Tällaisia ovat mm. ikääntyneet ja monista sairauksistakärsivät henkilöt sekä lasta odottavat ja imettävät naiset.

Vaikka vain harvoihin tutkimuksiin on osallistunut lapsipotilaita,omega-3-rasvahappovalmisteiden suhteellinen turvallisuus viittaasiihen, että niitä voitaisiin käyttää joidenkin lasten ja nuortenmasennuksen hoitoon.

Huomautus. Yhä lisääntyvä näyttö tukeeomega-3-rasvahappovalmisteiden käyttöä pikemminkin masennuslääkityksenliitännäishoitona kuin masennuslääkitystä korvaavana hoitona.

Annostus. Optimaalista annostusta ei ole vielä määritelty, muttayhdessä katsauksessa on päädytty siihen, että masennuspotilaat voisivatturvallisesti käyttää EPA/DHA-yhdistelmää 1 gramman verran päivässämasennuslääkityksen liitännäishoitona.

Varoitukset. Yli 3 gramman suuruiset päiväannoksetomega-3-rasvahappovalmisteita saattavat kohottaa verenvuotoriskiä jasiten myös aivoverenvuodosta johtuvan aivohalvauksen vaaraa. Potilaidenpitäisi keskustella lääkärin kanssa ennen kuin aloittavat näidenvalmisteiden käytön, etenkin, mikäli he käyttäväthyytymisenestolääkitystä tai heidän verenvuotoriskinsä on muutenkohonnut.

Lähteet:

Marangell LB, et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled Studyof the Omega-3 Fatty Acid Docosahexaenoic Acid in the Treatment ofMajor Depression,” American Journal of Psychiatry (May 2003): Vol. 160,No. 5, pp. 996–98.

Nemets B, et al. “Addition of Omega-3 Fatty Acid to MaintenanceMedication Treatment for Recurrent Unipolar Depressive Disorder,”American Journal of Psychiatry (March 2002): Vol. 159, No. 3, pp.477–79.

Peet M, et al. “A Dose-Ranging Study of the Effects ofEthyl-Eicosapentaenoate in Patients with Ongoing Depression DespiteApparently Adequate Treatment with Standard Drugs,” Archives of GeneralPsychiatry (Oct. 2002): Vol. 59, No. 10, pp. 913–19.

Mäkikuisma

Tausta. Tämä rohdosvalmiste uutetaan mäkikuismasta (Hypericumperforatum). Se saattaa vähentää stressin aikaansaamaa kortisolineritystä ja kohottaa kolmen hermovälittäjäaineen: serotoniinin,noradrenaliinin ja dopamiinin pitoisuuksia aivoissa.

Näyttö. Cochranen katsauksessa analysoitiin tuloksia 37tutkimuksesta, joissa testattiin mäkikuisman tehoa. Mukana oli 14tutkimusta, joissa verrattiin rohdosvalmistetta trisyklisiin taiserotoniiniselektiivisiin masennuslääkkeisiin. Vaikka monet näistätutkimuksista viittaavatkin siihen, että mäkikuisma saattaisi tehotamasennukseen yhtä hyvin kuin masennuslääkkeet, katsauksen laatijatvaroittavat näytön olevan epäselvää ja epäjohdonmukaista.

Serotoniinioireyhtymä

Tämä on harvinainen, mutta jopa hengenvaarallinen masennuslääkkeiden jaademetioniinin tai mäkikuisman yhteisvaikutuksista aiheutuvakomplikaatio. Jos seuraavia oireita ilmaantuu, on välittömästihakeuduttava hoitoon:

  • kiihtyneisyys
  • ahdistuneisuus
  • sekavuus
  • pahoinvointi ja oksentelu
  • sydämentykytys

Tutkimuksiin osallistuneiden potilaiden suuret erot masennuksenvaikeudessa ovat hankaloittaneet tulosten tulkintaa. Lievästämasennuksesta kärsineet potilaat ovat saattaneet reagoida yhtä laillatutkimukseen osallistumiseen liittyvään hoivaan ja tukeen kuin itserohdosvalmisteeseen. Tutkijoita mietityttää myös se, että kahdessatutkimuksessa, joihin on osallistunut vakavasta masennuksestakärsineitä potilaita on päädytty siihen, että mäkikuisma ei olisiyhtään lumehoitoa tehokkaampi.

Rohdosvalmisteen turvallisuudesta ja tehosta lapsilla ei ole juurikaannäyttöä. Jotkut asiantuntijat kuitenkin suosittelevat aikuisillasaatuihin tuloksiin viitaten, että mäkikuismaa voitaisiin käyttäämasentuneilla nuorilla, jotka eivät halua käyttää masennuslääkkeitä taijotka eivät ole hyötyneet niistä.

Huomautus. Jopa tutkimuksissa, joissa mäkikuisma onosoittautunut melko tehokkaaksi, se ei kuitenkaan ole tehonnut yhtäänparemmin kuin tavanomainen masennuslääkitys, mutta on aiheuttanutsamanlaisia haittavaikutuksia.

Annostus. Aikuisille on esitetty 900–1800 milligrammanpäiväannoksia tavallisesti kahtena tai kolmena kerta-annoksena.Mäkikuisman vaikuttavaa ainetta ei tunneta varmasti, mutta useimmatvalmisteet sisältävät 0,3 % hyperisiiniä ja 3–5 % hyperforiinia taimolempia.

Varoitukset. Jos mäkikuismaa käytetään monoterapiana, senhaittavaikutukset ovat lieviä. Mäkikuisma voi aiheuttaa suun kuivuutta,huimausta, ummetusta, maha-suolikanavan ärsytystä ja sekavuutta.

Mäkikuisma indusoi maksan sytokromi P450 -entsyymiä metaboloimaantiettyjä lääkkeitä tavallista nopeammin. Tämä saattaa heikentää mm.hyytymisenestolääkkeiden, immunosuppressiivisten lääkkeiden, oraalistenehkäisyvalmisteiden ja proteaasin estäjien tehoa. Yhdessämasennuslääkkeiden kanssa mäkikuisma voi myös laukaistaserotoniinioireyhtymän (katso tietoruutu).

Lähteet:

Hypericum Depression Trial Study Group. “Effect ofHypericum Perforatum (St. John’s Wort) in Major Depressive Disorder: ARandomized Controlled Trial,” Journal of the American MedicalAssociation (April 10, 2002): Vol. 287, No. 14, pp. 1,807–14.

MischoulonD. “Update and Critique of Natural Remedies as AntidepressantTreatments,” Psychiatric Clinics of North America (March 2007): Vol.30, No. 1, pp. 51–68.

Shelton RC, et al. “Effectiveness of St.John’s Wort in Major Depression: A Randomized Controlled Trial,”Journal of the American Medical Association (April 18, 2001): Vol. 285,No. 15, pp. 1,978–86.

Copyright © 2009 by President and Fellows, Harvard College. All rights reserved.

Artikkelin sisältö vastaa yhdysvaltalaista hoitokäytäntöä.

Kommentoi »